Mrznout bude stále častěji

Začíná období, kdy je teplota vzduchu často na kritických hodnotách. Těmi jsou myšleny hodnoty kolem bodu mrazu. Přes den slabě nad bodem mrazu a v noci slabě pod ním. K tomu inverzní ráz počasí. To je nevhodná kombinace, která bohužel přeje šíření virových onemocnění i hromadění zejména prachových, ale i dalších částic v ovzduší v přízemní vrstvě. Takové počasí nás v tomto období dalších dnů tohoto týdne bohužel postupně čeká. Mrznout bude stále častěji, v nižších polohách zatím jen v noci. Mlhy budou také častým jevem a vzhledem k nízké noční teplotě budou často také mrznoucí. Již dnes se ráno objevily zejména v dopravě první problémy spojené s namrzlými vozovkami. Namrzají zajisté i chodníky, proto je nutná i při chůzi zvýšená opatrnost.

Snižování teploty bude pokračovat

Během týdne se bude stále zvolna ochlazovat. Proto mrznout bude stále častěji a to postupně i přes den. Vyplývá to z minulých i aktuálních prognóz numerických modelů. Nyní se bude odpolední teplota udržovat při počasí bez oblačnosti a mlhy mezi 2 až 7°C, při celodenní mlze může být na 0°C nebo i slabě pod ní. Od pátku a zejména o víkendu to budou maxima teploty již jen do 4-5°C. Teplotní inverze bude tento týden častým jevem, srážky se téměř neobjeví. O tom píšeme již v pravidelném nedělním přehledu počasí. V noci bude převážně mrznout. Nejnižší teplota se bude pohybovat slabě pod nulou, nejčastěji od 0 do -6°C, při oblačnosti bude stejně jako přes den oscilovat nejčastěji v těsném blízkosti nuly. Numerické modely odhadují, že na počátku nového týdne (a zároveň poté měsíce) se bude teplota pohybovat v těsné blízkosti bodu mrazu i přes den. Prosinec by tak měl začít zcela zimním počasím. Případné srážky, kterých bude tedy zatím minimum, budou jen sněhové.

Obr. 1 Očekávaná teplota vzduchu ve výšce (hladina 850hPa = cca 1.5km) na 25.11.2020 podle modelu GFS, zdroj: wxcharts.com

Očekávaná minima teploty vzduchu v dalších dnech:

St 25.11.: -1 až -5°C, při mlze kolem -1°C

Čt 26.11.: 0 až -4°C, při oblačnosti kolem 0°C

Pá 27.11.: 0 až -4°C

So 28.11.: 0 až -5°C

Teplota se bude lišit při výskytu oblačnosti, mlhy a při situaci s delším nočním vyjasněním. Zatímco v nižších výškách bude v noci mrznout, totéž platí o údolích, tak ve výšce bude teplota až na 8-10°C (obr. 1). Nejvýznamnější bude inverze zítra a ještě ve čtvrtek. Během pátku od západu pronikne za studenou frontou na naše území studený vzduch a inverze skončí. V závěru týdne by mělo na horách již mrznout celé dny.

Tají ledovce na Mount Everestu

Vědecká expedice zjistila, že tají ledovce na Mount Everestu. Rozloha se zmenšila za posledních 50-60 let. Bohužel průzkum také přinesl neuspokojivé informace o výskytu mikroplastů ve sněhové pokrývce, ležící na této nejvyšší hoře. Vědecká expedice proběhla na této hoře na jaře 2019, kdy 34 vědců pobývalo po uvedenou dobu přímo na hoře. Po tuto dobu zkoumali a sledovali vědci změny této hory. K monitoringu klimatu pomohla instalovaná meteorologická stanice. Dále byly též zkoumány odebrané vzorky sněhu a voda vodních toků, které z hory stékají. Bohužel výsledky jsou poměrně špatné.

Problémy současného Světa byly prokázány na jeho nejvyšší hoře

Výzkum přinesl dosti závažné výsledky co se týče úbytku ledovců i co se týče ekologického hlediska. Na zemi dochází k tání ledovců. Tyto informace přicházejí z různých ledovcových oblastí Světa. Viz například Velké tání ledu v Grónsku a na Antarktidě nebo Tání Grónských ledovců zrychluje, původní předpovědi platit nebudou. I na nejvyšší hoře na Zemi bylo potvrzeno zmenšení ledovců a to o 21 km2 oproti roku 1962. Dnes činí celková plocha ledovců 419 km2. Ledu ubývá i ve velkých výškách hory (nad 6 000m n.m.). Průměrné zmenšování plochy ledovců od roku 1960 zaznamenává 100 m za rok. Průměrná teplota na vrcholu hory stoupla v posledních 30 letech o 1°C. Tato oblast je vědci málo prozkoumaná a je třeba zlepšit poznání celé oblasti.

Na hoře, v nadmořské výšce 8 430m n.m. byla instalována meteorologická stanice. První pokus byl vlivem výskytu velkého množství návštěvníků neúspěšný. Též byly odebrány v oblasti hory vzorky sněhu, ve kterých byl vždy zjištěn výskyt mikroplastů. Některé druhy těchto látek byl zastoupeny ve sněhové pokrývce v četném množství. Jde o nylon, propylen, polyester či akryl. Mikroplasty byly zjištěny i při zkoumání vodních toků odtékajících z Everestu, byť v menší míře. Tyto látky se podle vědců dostaly do oblasti vlivem významného turismu, kdy se uvolnily z výbavy turistů. Též mohou tyto látky přinášet významné himalájské větry. Mikroplasty jsou na Zemi novodobým problémem. Jde o neviditelné mikroskopické částečky, které znečišťují zejména vodu.

Reference

One Earth. Online, 2020. Dostupné na https://www.oneearth.org.

ČTK. Studie: Rozloha ledovce na Mount Everestu se zmenšuje. Zprávy. Svět. Online, 2020. Dostupné na Studie: Rozloha ledovce na Mount Everestu se zmenšuje (ceskenoviny.cz)

Obrázek: wikipedia.org

Inverzní počasí převládne

Stručná vyhlídka počasí a průběhu hodnot hlavních prvků, včetně jejich odchylek od dlouhodobého normálu na období nadcházejícího týdne. Stručný výhled počasí na další týden. Inverzní ráz počasí převládne. Počasí bude teplotně proměnlivé jak mezi vyššími a nižšími polohami, tak případně i místy bez většího rozdílu nadmořské výšky. Často budou vznikat, postupně se v nižších polohách trvale udržovat mlhy a nízká oblačnost. Mlhy budou v noci a ráno často vzhledem k nízké teplotě mrznoucí. Sníh, který na horách napadl v minulých dnech, se tedy vlivem teplejšího počasí přes den neudrží.

Týden 23. až 29.11.2020

Předpověď

V posledním listopadovém týdnu budou krajinu v ČR halit mim hory často mlhy, které budou i mrznoucí s tvorbou námrazy. mlhy mohou být trvalé a významně snižovat dohlednost, vzhledem k očekávané teploty tedy též působit namrzání nešetřených povrchů. Vzhledem k výskytu tohoto rázu počasí bez významnějšího proudění a s trvalými přízemními inverzemi teploty je nutné čekat zhoršenou kvalitu ovzduší. Srážky budou výjimečné a přinese je prakticky jen studená fronta v pondělí, což bude ještě den bez teplotní inverze. Ta započne ve svém vzniku v noci na úterý. Dále se mohou objevit srážky v podobě mrholení či vzhledem k teplotě případně slabého sněžení z nízké oblačnosti.

Teplota vzduchu bude rozdílná. Zpravidla bude teplý vzduch pronikat do vyšších poloh, proto tam bude slunečno a o poznání tepleji než v údolích a nížinách. Ale teplota se může lišit i jinde, tedy mezi nadmořskými výškami podobné úrovně (například v rámci středních poloh). Tam může místy pronikat teplý vzduch a v takovém případě bude oblačnosti málo a podstatně tepleji než v místě málo vzdáleném v rámci podobné nadmořské výšky. Je to pro toto období typická situace. A inverzní počasí převládne po většinu týdne. Teplota vzduchu bude během týdne stále klesat a modely slibují na konec týdne konec inverze a celkově ochlazení (zejména tedy na horách). Maxima teploty budou již jen slabě nad bodem mrazu, počasí bude tedy zimní.

Hodnoty prvků

Nejnižší teplota: +1 až -4°C při vyjasnění ojediněle méně, naopak při oblačnosti spíše kolem +1°C. Nejvyšší teplota: 3 až 8°C a při oblačnosti či mlze kolem 3°C, stejně jako na konci týdne. Průměrná teplota: 1 až 5°C (rozdíly). Shrnutí období: Průměrné.

Celkové srážky: 0 až 5mm. Shrnutí období: Významně podprůměrné.

Synoptická situace a závěr

Po přechodu studené fronty v pondělí se přesune nad centrální Evropu tlaková výše. Vznikne teplotní inverze a teplejší vzduch bude pronikat převážně do vyšších hladin atmosféry. Tlaková výše bude určujícím tlakovým útvarem pro počasí u nás v dalších dnech. Další studená fronta, která ukončí teplotní inverzi, přejde ke konci týdne. Do centra Evropy bude pronikat studený vzduch.

Mapy výstupů numerických modelů je možné včetně předpovědi přízemní teploty v 5cm nad povrchem sledovat na stránce wetter3.de. Tento přehled bude aktualizován výhledy na týden. Jaké počasí bude v ČR v konkrétní den podrobněji najdete na stránce Předpověď na den.

Perun jako jeden z největších projektů

Perun jako jeden z největších projektů, na kterém se podílí Český hydrometeorologický ústav se rozběhl. Patří mezi největší ohledně doby trvání i počtu zapojených institucí. Co je předmětem projektu, jak dlouho potrvá a které instituce se na něm podílejí? Co je to vůbec projekt „PERUN“? Jde o rozsáhlý projekt, který má různorodé řešené úkoly se specifickou návazností, různé odbornosti a podobně.

Projekt výzkumu extrémů a sucha (PERUN)

PERUN je zkratkou z anglického názvu „Prediction Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impact of drought and climate change for Czechia“. Tento projekt potrvá 6 roků a 6 měsíců. Zaměřen je na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků prohlubování sucha u nás. Projekt garantuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na projektu pracuje ČHMÚ a dále mnoho institucí. Například Ústav fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecká fakulta UK, Česká geologická služba, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. a další.

Podrobná analýza a předpověď změn klimatu v osmi oblastech

Cílem projektu je podrobná analýza aktuálně probíhajících změn klimatu a očekávaného vývoje klimatu. Je to první krok k novému pojetí dlouhodobého výzkumu v oblasti změny klimatu a jejích důsledků u nás. Tento projekt se vyznačuje velkou pestrostí odborností a návazností řešených úkolů. díky tomu bude umožněn komplexní pohled na problematiku změny klimatu, čímž se sníží nejistota výsledků.

Projekt je rozdělen do osmi etap, které na sebe navazují a doplňují se. Postupuje se v řešení počínaje modelováním klimatu, následuje příprava scénářů změny a konce analýzou důsledků a to v různých oblastech. Zejména jde o promítnutí důsledků změny klimatu v hydrologii a zemědělství. Výstupy projektu umožní reakci na změny vodní bilance jako je v posledních letech častý problém v podobě sucha nebo opačný extrém v podobě povodně. Dále umožní analyzovat rizika hydrometeorologických extrémů pro lidstvo v různých oblastech a související změnu hydrologického režimu v krajině. Tento projekt je ve velkém měřítku zaměřen na naše území a jeho podmínky, tím se liší či případně bude lišit od jiných podobných projektů. Závěrem třeba dodat, že se na něm podílí řada odborníků v oborech zájmu. Vedle hlavního řešitele doktora Tolasze je to například pan docent Halenka, pak magistr Žák, pan profesor Janský či pan profesor Žalud a mnozí další odborníci.

Zájemce o další informace či případně poté o výsledky výzkumu v rámci projektu odkazujeme na webové stránky projektu www.perun-klima.cz. Výsledky budou sdíleny i jinde, například na různých seminářích institucí. Sledovat vývoj tohoto projektu bude zajisté velmi zajímavé a také důležité. Projekt bude velkým přínosem do budoucna a to pro zvládnutí změn klimatu. Díky těmto informacím bude například lépe možné připravit se na očekávané změny klimatu a nastavit určitá opatření.

Reference

Český hydrometeorologický ústav. Tisková zpráva. Online, 2020. Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_Perun_tisk.pdf.

Co je to jet stream?

Co je to jet stream, v překladu tryskové proudění, uvádí náš článek Tryskové proudění jako příčina extrémů počasí. Též popisuje jaké extrémy toto přináší , jak a proč se mění. V tomto textu doplníme ještě obecné informace o tomto druhu proudění. Připomeňme, že tryskové proudění jsou klikatící se pásy extrémně silného větru o rychlosti až 480km/h. Tento extrémní vítr fouká nejčastěji ve výškách 9-12km nad povrchem. V oblasti tohoto proudění se rychle mění meteorologické prvky (tedy počasí). Takže toto proudění je spojeno v dané oblasti s extrémním průběhem počasí. Extrémní vzdušné proudění se v poslední době více klikatí, což má za následek intenzivnění extrémů počasí. Vliv tohoto druhu proudění na extrémy počasí se potvrzuje při výskytu každého extrému.

Jde o případy extrémně silného větru u zemského povrchu, výskyt bouř či povodí nebo naopak sucha. V každém případě měl vliv právě jet stream a jeho rozložení nad danou oblastí. Jet stream se vyskytuje ve všech zeměpisných oblastech. Vyskytuje se také ve stratosféře a to nad tropopauzou. Podle místa výskytu je možné ho klasifikovat.

Druhy jet streamu

Podle místa výskytu se rozlišují následující druhy:

  • Rovníkový
  • Stratosférický
  • Subtropický
  • Mimotropický
  • Nízkohladinový

Rovníkový a stratosférický jet stream

Rovníkový jet stream se vyskytuje v oblastech kolem rovníku, zejména nad Indií a jižní Arábií. Tento není příliš široký a nejvyšší intenzity dosahuje ve výšce 20-30km nad povrchem v období od června do srpna. Má souvislost s letním jet streamem ve stratosféře (viz dále).

Stratosférický jet stream se vyskytuje ve vrstvě stratosféra v zimním období. Tento je značně široký a má západní směr. Vzniká vlivem radiačního ochlazování a vzniku výškové cyklony nad polárními oblasti během noci. Letní typ není pravým jet streamem, má opačný směr. Má spojitost též s rovníkovým jet streamem.

Nízkohladinový jet stream není pravým tryskovým prouděním

Tento druh jet streamu přesně nesplňuje jeho definici. Vyskytuje se v troposféře a to hlavně v horní části mezní vrstvy. Má spojitost s výškovými a přízemními inverzemi teploty a příčiny jeho vzniku jsou různé. Příkladem jsou orografické překážky v terénu, které působí stáčení proudění. Vyskytuje se i v místních cirkulacích dle podmínek konkrétní lokality. Není tedy jet streamem jako takovým, který se vyskytuje ve velkých výškách v troposféře.

Subtropický a mimotropický jet stream

Subtropický jet stream se vyskytuje v horní troposféře ve výšce asi 12km nad povrchem v oblastech kolem 30. rovnoběžky, v létě mezi 40. až 45. rovnoběžkou severní polokoule. Má obdobu na jižní polokouli a nejvýznamnější je v zimním období. Mimotropický jet stream je tryskové proudění s vazbou na polární či arktickou výškovou zónu, oproti subtropickému jet streamu. Vyznačuje se významným klikatěním, změnami rychlosti i polohy.

Jet stream nad danou oblastí = velké změny počasí

Vždy když se nad danou oblastí vyskytne tryskové proudění, můžeme očekávat v této oblasti či v blízkém okolí větší změny počasí. Počasí nebude stabilní bez větších změn hodnot meteorologických prvků. Často bude počasí extrémní, zejména co se týče síly větru, rozdílu teploty vzduchu a změny jejích hodnot i co se týče atmosférických srážek. Výskyt tryskového proudění nad danou oblastí může způsobit odklonění cirkulace a tím i různých vzduchových hmot. Proto bude docházet ke vzniku srážkově významné oblačnosti nad určitými oblastmi. Bude se tak dít i dlouhodoběji a v určitých lokalitách bude srážek nadbytek, vznikne povodeň či v zimě se utvoří vysoká sněhová pokrývka. Pokud budeme chtít použít našimi médii oblíbené slovo, vznikne sněhová kalamita. V jiných oblastech budou srážky pro změnu chybět, dlouhodobě se tam bude vyskytovat sucho. Je potvrzeno, že výskyt tryskového proudění je odpovědný i za velké povodně posledních let u nás.

Obr. 1 Předpověď jet streamu pro Evropu na 19.11.2020, zdroj: netweather.tv

S odkazem na uvedený článek v úvodu tohoto textu přinášíme další informace o jevu tryskového proudění. V oblastech s výskytem tohoto extrémně silného větru fouká i u zemského povrchu velmi silný vítr s nárazy. Tryskové proudění je tedy odpovědno i za extrémně větrné situace na našem území. Jak bylo uvedeno, s výskytem tohoto proudění je spojena velká změna počasí celkově. Odehrávají se tedy také velké změny teploty vzduchu v důsledku změn cirkulace. Vznikají rozhraní mezi dvěma odlišnými vzduchovými hmotami (atmosférické fronty). Tyto odlišnosti jsou značné, proto jsou změny teploty a počasí zásadní (fronty jsou výrazné). Zejména v chladné části roku u nás zaznamenáváme při přechodu systémů front krátká významná oteplení. Tato jsou střídána výraznými ochlazeními v podobě vpádů studeného vzduchu.

V době vydání tohoto článku se odehrálo právě významnější ochlazení, přítomnost tryskového proudění je více než patrná (obr. 1). Z tohoto obrázku je patrné, že silný jet stream převládá nad Atlantikem. Tam je nutné očekávat časté a významné změny počasí, celkově silný vítr a významné srážky. Takové počasí je spojeno s postupem cyklon a s nimi spojeny systémů front.

Závěr – kde sledovat předpověď jet streamu?

Numerické modely předpovídají vývoj cirkulace na Zemi a to nejen v přízemní vrstvě, ale i v různých výškách hladinách). To je celkově pro předpověď počasí velmi důležité. Chod větru s výškou (vertikální profil) ovlivňuje mnoho jevů a procesů. Bedlivě je sledován vítr právě i ve vysoké troposféře. Ten představuje právě tryskové proudění. Mapy numerických modelů, které předpovídají vývoj tryskového proudění je možné sledovat na několika stránkách. Zejména doporučíme (odkazy vedou přímo na předpověď jet streamu, u třetího viz sloupec vpravo):