Aktuální oblačnost

Aktuální oblačnost nad naším územím, jeho okolím i nad Evropou. Tato stránka přináší aktuální informace o rozložení, druhu a pohybu oblačnosti nejen nad naším územím a okolím, ale i nad Evropou. Pokrytí oblohy oblačností je základním prvkem počasí a ukazuje, zda se blíží k dané lokalitě významný či méně významný oblačný systém. Z čehož plyne odpověď na otázku, zda bude v dohledné době sluneční svit (pro úplnost je též uváděn zpětně z předchozího dne) pronikat k povrchu nebo nikoli. Případně též ukazuje, jak dlouho bude takový stav trvat. Z postupu a dalšího chování oblačnosti je možné určit vývoj počasí na obloze v daném místě.

AKTUÁLNÍ OBLAČNOST NAD ČR I EVROPOU

Na následujících družicových snímcích různého druhu (zpracování družicových dat do různých oborů spektra) vidíte oblačnost různého druhu. Na některých snímcích je patrná pouze oblačnost výrazná, frontální. Na jiných lze dobře lokalizovat i mlhy a nízkou oblačnost nebo tenkou vysokou oblačnost (zpravidla RGB moduly v době denního světla, viz třeba první snímek).

Aktuální oblačnost nad ČR – pouze za denního světla

Aktuální oblačnost nad Evropou

Aktuální oblačnost nad západní a střední Evropou – animace

Pokrytí oblohy oblačností nad Evropou

Aktuální výška oblačnosti nad Evropou

Barevná stupnice pro snímek výše:

Sluneční svit v Evropě za minulý den – počet hodin

Doporučujeme pro sledování aktuální oblačnosti

  • JSMSGView – po uvolnění dat mnoho druhů snímků oblačnosti nad ČR, střední Evropou i Evropou
  • JSAVHRRView – data z polárních družic NOAA METOP v různých spektrálních kanálech s různým zobrazením. Od detailu ČR po Evropu.
  • Sat24 – animace oblačnosti nad Evropou (po kliknutí i detailu různých oblastí)
  • Eumetsat – poskytovatel radarových dat (veškeré dostupné snímky oblačnosti celého Světa i jeho různých částí)
  • NOAA družice GOES a Meteosat – družice geostacionární, které setrvávají nad shodným místem
  • Windy – prezentace družicových dat z celého Světa na mapě, vedle dalších meteorologických informací
  • Další speciální stránky s prezentací družicových dat, viz také odkazy pod prezentovanými snímky na této stránce

O Aktuální oblačnosti

Informace slouží pro rychlý přehled o tom, jaké oblačné systémy se vyskytují nad ČR a okolím či nad Evropou. Pro zajímavost i nad celým zemským diskem. Jinými slovy jak rozsáhlé systémy jakého druhu se nad daným územím (z našeho pohledu především nad územím ČR a blízkým okolím) vyskytují, jakým směrem se pohybují a jak rychle se pohybují. Zda se pohybují ve směru k zájmovému bodu nebo nikoli. Podle přehledu chování oblačnosti v aktuálním čase a nedávné historii můžeme předpovědět, jaké nás čeká v dané lokalitě počasí v nejbližších minutách až hodinách. Pro detailní předpověď využijte například naší stránku Předpověď oblačnosti.

Pro předpověď dle numerických modelů na střední a delší dobu dopředu pak stránka Střednědobé předpovědi.

A pro o poznání delší čas dopředu (nutno brát s velkou rezervou) slouží stránka Dlouhodobé předpovědi.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ), www.chmi.cz.

METEOCIEL, www.meteociel.fr.

METEO 60, www.meteo60.fr.

EUMETSAT, www.eumetsat.int.

SAT24, www.sat24.com.

INTELLICAST, images.intellicast.com

Poslední aktualizace stránky: 29.12.2020 13:45

Shrnutí
Datum
Název položky
Aktuální oblačnost
Hodnocení
5