Měsíční souhrn

Stránka poskytuje stručný souhrn průběhu počasí v uplynulém měsíci v ČR, včetně synoptických příčin tohoto průběhu počasí (synoptický průběh/vývoj). Dělí měsíc do dekád (typické členění na tři) a poskytuje nejprve stručné shrnutí počasí v měsíci jako celku a ve druhé části o něco podrobnější souhrn počasí v jednotlivých dekádách, včetně nejnižších nočních a nejvyšších denních teplot. K souhrnu jsou přiřazena některá základní data z našeho měření v Praze nebo ve středním Polabí, další obsahují stránky o statistikách v oddílu Klimatologie. Zpravidla obsahuje souhrn ve svém závěru několik fotografií meteorologických jevů nebo následků průběhu počasí (např. oblaky, bouřky nebo důsledek sucha atp.).


MĚSÍČNÍ SOUHRN PRŮBĚHU POČASÍ V ČR

Od 1.1.2021 došlo ke změně názvu stránky, trvalá url adresa se nemění.

Popis synoptických příčin průběhu počasí (synoptický vývoj) a jeho průběhu v podobě stavu oblohy a výskytu jevů. Doplněno o převažující minimální noční a maximální teplotu vzduchu v rámci ČR. Též doplněno o údaje z našeho měření (pro zajímavost a případně pro srovnání).

Shrnutí počasí v uplynulém měsíci: Leden 2021

Období: 1. až 31.1.2021

Místo pozorování/měření: Praha, 300m (data)

Stručné shrnutí

Zpočátku měsíce bylo počasí v ČR pod vlivem vyššího tlaku vzduchu. Postupně převládl nízký tlak vzduchu a s ním spojené systémy front. Ty postupovaly v západním proudění přes centrální Evropou k východu a byl střídány příliv studeného vzduchu. Ke konci měsíce přešla přes naše území tlaková níže a s ní spojený okludovaný frontální systém. Za ním, k nám pronikl mrazivý vzduch. Počasí bylo v měsíci hodně oblačné často se srážkami a se střídáním teploty vzduchu. Zmenšená oblačnost se objevila velmi krátce.

Podrobnější shrnutí

První dekáda: Po vlivu tlakové výše převládl nad centrální Evropou nízký tlak vzduchu, postupně s přechodem systémů front od západu. Zataženo a mlhavo, jen na horách zmenšená oblačnost převládly na počátku období. Postupně přibyla frontální oblačnost a často se srážkami různého druhu. Nejnižší teplota +3 až -3°C, nevyšší teplota -1 až +3°C, přechodně 6°C.

Druhá dekáda: Přechodné výběžky tlakové výše oddělovaly jednotlivé přechody front spojených s cyklonami. V polovině dekád k nám krátce pronikl významněji studený vzduch za studenou frontou. Na konci období se obnovilo západní proudění. Počasí bylo opět hodně střídavé, polojasná obloha byla přechodnou záležitostí. Bylo hodně oblačnosti a občasné srážky opět různého druhu. Krátce se tvořila i mimo hory sněhová pokrývka. Nejnižší teplota +2 až -4°C, krátce -7°C. Nejvyšší teplota 0 až 4°C, krátce kolem -3°C a na konci období až 9°C.

Třetí dekáda: Střídání proudění nebralo konce. Frontální vlny od západu byly střídány přílivy studeného vzduchu od severu. Ke konci období přešla naše území tlaková níže a s ní spojené zvlněné rozhraní. Za ním pronikl na území ČR mrazivější vzduch. Hodně oblačnosti a srážek při kladné teplotě vedlo k oblevě a zvýšení hladin toků. Postupně byl srážky i mimo hory často sněhové s tvorbou sněhové pokrývky. Takové počasí převládlo i na konci měsíce. V úplném závěru napadl sníh i v nejnižších polohách. Nejnižší teplota +3 až -2°C, ke konci období 0 až -6°C. Nejvyšší teplota na počátku 6 až 10°C a velmi krátce 13°C, následně 0 až 6°C a v závěru -3 až +1°C.

Klimatická data

Nejnižší teplota vzduchu: -5.2°C (18.1.)

Nejvyšší teplota vzduchu: 12.5°C (22.1.)

Nejvyšší denní srážky: 9.1mm (28.1.), druh: trvalý déšť a sněžení, příčina: OF/TN

Celkové srážky: 51.2mm

Mrazivé dny, (TMIN <0°C): 19

Ledové dny, (TMAX <0°C): 3

Slunné dny: 0

Srážkové dny: 16

Závěrečný komentář

V lednu nastalo typické střídání počasí v našich podmínkách. doslova “soupeřili” mezi sebou teplý vzduch v západním proudění se studeným v severním proudění. Počasí bylo značně proměnlivé a to významně vlhké. Během měsíce i přes výchylky častěji převažoval zimní ráz počasí, krátce i v nížinách a to i s ležící sněhovou pokrývkou. Deficit srážek a vláhy byl významně snížen.

Shrnutí je za celou ČR obecně, konkrétní uváděná data v poslední části přehledu jsou z uvedené lokality (Praha a okolí) našeho měření.

Detailní přehled naměřených hodnot za měsíce i období najdete na stránce v sekci Klimatologie, přesně na stránkách podřízených stránce Klimatická data. Přesněji jde v rámci měsíců o stránku Měsíční data. Někdy nejsou tato doplňovány ihned, ale až dodatečně po vyhodnocení.


O stránce Měsíční souhrn počasí

Jak bylo víme spolehlivě a všichni, prognózám počasí proto tyto informace nemohou co se zájmu týče konkurovat. Avšak přeci jen mají informace o proběhlém počasí své využití, proto zde poskytujeme stručný souhrn průběhu počasí v uplynulém měsíci. Na stránce poskytujeme poměrně podrobný popis jeho průběhu, včetně synoptického vývoje. Nejen čistě pro zajímavost mají tyto informace využití. Mohou se totiž hodit i pro různé situace, kdy je potřeba zjistit jaké počasí v daném období bylo. Při zájmu o detailnější a bližší popis průběhu počasí (konkrétní den) můžeme poskytnout speciální informaci o proběhlém počasí po podání žádosti (přes formulář), nebo nás kontaktujte v případě takového zájmu přímo na emailu info@pocasimeteoaktuality.cz.

Historické klimatické údaje najdete například na stránce ogimet.com.

Poslední úprava stránky: 5.1.2020 18:03

Shrnutí
Datum
Název položky
Shrnutí počasí
Hodnocení
5

Napsat komentář