Shrnutí počasí

Stránka poskytuje stručný souhrn průběhu počasí v uplynulém měsíci v ČR, včetně synoptických příčin tohoto průběhu počasí (synoptický průběh/vývoj). Dělí měsíc do dekád (typické členění na tři) a poskytuje nejprve stručné shrnutí počasí v měsíci jako celku a ve druhé části o něco podrobnější souhrn počasí v jednotlivých dekádách, včetně nejnižších nočních a nejvyšších denních teplot. K souhrnu jsou přiřazena některá základní data z našeho měření v Praze nebo ve středním Polabí, další obsahují stránky o statistikách v oddílu Klimatologie. Zpravidla obsahuje souhrn ve svém závěru několik fotografií meteorologických jevů nebo následků průběhu počasí (např. oblaky, bouřky nebo důsledek sucha atp.).


MĚSÍČNÍ SOUHRN PRŮBĚHU POČASÍ V ČR

Popis synoptických příčin průběhu počasí (synoptický vývoj) a jeho průběhu v podobě stavu oblohy a výskytu jevů. Doplněno o převažující minimální noční a maximální teplotu vzduchu v rámci ČR. Též doplněno o údaje z našeho měření (pro zajímavost a případně pro srovnání).

Shrnutí počasí v uplynulém měsíci: Říjen 2020

Období: 1. až 31.10.2020

Místo pozorování/měření: Ostrá, 175m (data)

Stručné shrnutí

Počasí v říjnu bylo v ČR vlhké s častými srážkami. Takže většinou hodně oblačné. Oblačné počasí se střídalo zejména ke konci měsíce s přechodnými vlivy vysokého tlaku vzduchu. Krátce bylo tedy počasí bez srážek a méně oblačné. Konec měsíce přinesl opět vydatnější srážkovou činnost, která pokračovala i na začátku dalšího měsíce. Počasí bylo spíše teplejší, jen krátce s významnějším poklesem teploty.

Podrobnější shrnutí

První dekáda: Na počátku měsíce se naše území ocitlo v teplém sektoru cyklony. Přes naše území následně přecházely další systémy front od západu. Byla velká oblačnost, zejména na frontách se srážkami. Významnější srážky přinesly zejména studené fronty. Nejnižší teplota 12 až 6°C, nejvyšší teplota 15 až 20°C, krátce 23°C.

Druhá dekáda: Naše počasí ovlivnila tlaková níže “Foelke” a s ní spojený systém front. Následoval vliv brázdy nízkého tlaku vzduchu. Na konci období přešla přes centrální Evropu tlaková výše. Počasí bylo tedy poměrně rozmanité. Zpočátku byla velká oblačnost se srážkami. Významné srážky přinesla hlavně zmíněná tlaková níže. Srážky byly na S/SV/V území ČR vytrvalé a intenzivní. Došlo k výskytu extrémních úhrnů srážek a povodňové situaci zejména ve Slezsku, na Moravě a jihovýchodě Čech místy s překročením 3.SPA na vodních tocích. Ke konci období bylo počasí bez srážek, oblačnost se protrhávala spíše krátce. Míst vznikaly ranní mlhy. Nejnižší teplota 10 až 5°C, při vyjasnění 2°C a přízemní mrazíky. Nejvyšší teplota 9 až 15°C, při trvalém dešti do 9°C.

Třetí dekáda: Zpočátku období pokračoval vliv tlakové výše. Následně začaly postupovat přes naše území od západu frontální vlny a systémy front. Na konci období ovlivnila počasí u nás brázda nízkého tlaku vzduchu. Počasí bylo hodně oblačné občas se srážkami, zejména na frontách. Ke konci období byly srážky i trvalejší a vydatnější, opět spíše na východě a severovýchodě země. Tam opět přinesly postupně zvyšování vodních stavů toků na nižší SPA. Méně oblačnosti bylo jen krátce. Nejnižší teplota 9 až 4°C, při vyjasnění 1°C a přízemní mrazíky. V úplném závěru období kolem 10-11°C v teplém vzduchu.

Klimatická data

Nejnižší teplota vzduchu: 2.0°C (22.10.)

Nejvyšší teplota vzduchu: 23.8°C (3.10.)

Nejvyšší denní srážky: 27.6mm (14.10.), druh: trvalý déšť, příčina: TN

Celkové srážky: 67.5mm

Teplé dny (TMAX >15°C): 15

Slunné dny: 0

Srážkové dny: 15

Závěrečný komentář

Říjen byl v ČR velmi vlhkým měsícem, ve kterém se vyskytla na východě území významnější povodňová situace. Počasí bylo převážně cyklonální. Významně se zlepšila hydrologická situace. Z hlediska místa měření spadlo o něco více srážek níže v měsíci předchozím.

Shrnutí je za celou ČR obecně, konkrétní uváděná data v poslední části přehledu jsou z uvedené lokality (Praha a okolí) našeho měření.

Detailní přehled naměřených hodnot za měsíce i období najdete na stránce v sekci Klimatologie, přesně na stránkách podřízených stránce Klimatická data. Přesněji jde v rámci měsíců o stránku Měsíční data. Někdy nejsou tato doplňovány ihned, ale až dodatečně po vyhodnocení.


O Měsíčním souhrnu počasí

Jak bylo víme spolehlivě a všichni, prognózám počasí proto tyto informace nemohou co se zájmu týče konkurovat. Avšak přeci jen mají informace o proběhlém počasí své využití, proto zde poskytujeme stručný souhrn průběhu počasí v uplynulém měsíci. Na stránce poskytujeme poměrně podrobný popis jeho průběhu, včetně synoptického vývoje. Nejen čistě pro zajímavost mají tyto informace využití. Mohou se totiž hodit i pro různé situace, kdy je potřeba zjistit jaké počasí v daném období bylo. Při zájmu o detailnější a bližší popis průběhu počasí (konkrétní den) můžeme poskytnout speciální informaci o proběhlém počasí po podání žádosti (přes formulář), nebo nás kontaktujte v případě takového zájmu přímo na emailu [email protected].

Historické klimatické údaje najdete například na stránce ogimet.com.

Poslední úprava stránky: 6.11.2020 21:58

Shrnutí
Datum
Název položky
Shrnutí počasí
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář