Povodeň 1501

Známé informace o významné události povodeň 1501 v ČR. Obecný popis povodně, datace povodně, velikost povodně a další zajímavosti a případné nevyřešené otázky. Vše podstatné a známé o této historické povodni nabízí tato stránka.

Témata stránky: Povodeň 1501, datace povodně, velikost povodně, příčiny povodně, důsledky povodně, rekonstrukce povodně.


INFORMACE O POVODNI 1501

Ne příliš často zmiňovaná povodeň v tomto roce patřila mezi významnější, stejně jako povodňové situace zejména z let 1118, 1342, 1432, 1655 a podobně (viz stránky tohoto menu). Existují určité záznamy o povodni, dle nichž je dnes možno rekonstruovat přibližné dosažené vodní stavy a průtoky. Tyto informace jsou prezentovány níže.

Datace a rozsah povodně

Tato povodeň spadá do pozdně letního období, konkrétní datum výskytu je 22. až 26. srpna. Povodeň zasáhla oblast povodí Labe i Vltavy.

Velikost a důsledky pvoodně

Povodeň se řadí mezi významnější společně s událostmi v letech 1118 , 1342 a 1432 či následně 1655 a 1784. Zprávy z Prahy uvádějí ohrožení mostů a budov při této povodni a výšku hladiny 2 lokty nad hlavou, což odpovídá 120cm. Kulminační průtok v Praze byl odhadnut po rekonstrukci na 4 000m3/s-1 a byl tak větší (o 500m3/s-1) než průtok při povodni 1342 i při jarní a zimní povodni v roce 1432.

Shrnutí povodně 1501

  • Jednalo se o pozdně letní povodeň v povodí Vltavy a Labe, výskyt 22. až 26.8.
  • Výška hladiny v Praze byla rekonstrukcí odhadnuta na 516cm a průtok na 4 000m3/s-1

Přehled dalších povodňových událostí najdete na stránce Největší povodně v ČR.

Použité zdroje

ELLEDER, L. Proxydata v hydrologii. Řada pražských průtokových kulminací 1118-1825. Praha: ČHMÚ, 2016

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). Historie hydrologických extrémů na území Čech, Moravy a Slezska. Informace pro vás. Prezentace a výuka. Online, dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/vyuka/HYDRO/2.pdf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *