Přehrady v Povodí Vltavy

()

Pilská

Tok: Pilský potok

Říční km: 3.5

Stavba: 1849-1853 (1854 protržení hráze s katastrofickými dopady, poslední významná rekonstrukce v letech 1983-1984)

Umístění: Vojenský újezd Brdy s povoleným přístupem jen na zvláštní propustky.

Primární účel: Odběr vody pro zásobování města Příbram pitnou vodou.

Výška hráze: 19m

Zatopená plocha – maximální: 22.55ha

Průměrný roční průtok: 0.049m3/s

Stoletý průtok: 16.1m3/s

Maximální odtok: 52.05m3/s (Maximální otevření výpusti, násosky a využití přelivu)

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná a zemní se středním jílovým jádrem. násoska jako neobvyklý prvek nádrže slouží k rychlému vyprázdnění nádrže a nachází se v levé části nádrže. Spolupráce s Lázským rybníkem.

Další účely díla: Původním účelem bylo dodávání vody do stříbrných dolů v Březových horách.

Láz

Tok: Litavka

Říční km: 51.37

Stavba: 1818-1822

Umístění: Na horním toku Litavky, asi 8km nad Příbramí.

Primární účel: Zásoba vody pro Příbram (původně zásobování stříbrných dolů – viz též VD výše).

Výška hráze: 15.7m

Zatopená plocha – maximální: 17.38ha

Průměrný roční průtok: 0.06m3/s

Stoletý průtok: 18.8m3/s

Maximální odtok: 38.57m3/s (Otevření výpustí a využití přelivu na maximum)

Stručný popis: Sypaná hráz se středním jílovým těsněním. (jedná se o nádrž typu rybníka – Lázský rybník)

Žlutice

Tok: Střela

Říční km: 70.82

Stavba: 1965-1968

Umístění: Horní tok Střely, asi 4km nad městem Žlutice.

Primární účel: Akumulace vody pro úpravnu vody.

Výška hráze: 27m

Zatopená plocha – maximální: 167.39ha

Průměrný roční průtok: 1.24m3/s

Stoletý průtok: 110m3/s

Maximální odtok: 209.5m3/s (Otevření výpustí, elektrárny a využití přelivu na maximum)

Stručný popis: Přímá, sypaná hráz s návodním těsněním ze sprašových hlín. Do nádrže ústí Ratibořský potok. V okolí nádrže se vyskytují zejména borové lesy.

Další účely díla: Nadlepšování průtoku po vodácké sportovní akce.

Němčice

Tok: Sedlický potok

Říční km: 7.499

Stavba: 1975-1980

Umístění: Pod obcí Němčice, ve vzdutí nádrže Želivka v ramenu Sedlického potoka.

Primární účel: Zachycení splavenin a sedimentů tokem.

Výška hráze: 12.2m

Zatopená plocha – maximální: 24.71ha

Průměrný roční průtok: 0.45m3/s

Stoletý průtok: 48.2m3/s

Maximální odtok: 58.33m3 (Otevření spodních výpustí a využití přelivu na maximum)

Stručný popis: Přímá zemní hráz s hlinito-písčitým těsněním, dílo se nachází ve II. pásmu hygienické ochrany díla Želivka.

Další účely díla: Využití ke sportovnímu rybolovu.

Sedlice

Tok: Želivka

Říční km: 63.35

Stavba: 1921-1927

Umístění: Asi 10km jihovýchodně od Humpolce.

Primární účel: Výroba špičkové elektrické energie v elektrárně, která je součástí díla.

Výška hráze: 22.7m

Zatopená plocha – maximální: 38.3ha

Průměrný roční průtok: 2.58m3/s

Stoletý průtok: 151m3/s

Maximální odtok: 174.31m3/s

Stručný popis: Gravitační, zděná hráz z lomového kamene obložená žulovými kvádry. V půdorysu je zakřivená do oblouku. S představnými nádržemi Trnávka a Němčice je součástí vodohospodářského komplexu nádrží s účelem zachycení splavenin, které jsou přenášeny tokem do vodárenského nádrže Švihov.

Další účely díla: Výroba špičkové elektrické energie.

Trnávka

Tok: Trnava

Říční km: 1.5

Stavba: 1977-1981

Umístění: Nad obcí Želiv, cca 2km nad soutokem Trnavy a Želivky.

Primární účel: Zachycení splavenin a sedimentů toku.

Výška hráze: 19m

Zatopená plocha – maximální: 98ha

Průměrný roční průtok: 2.06m3/s

Stoletý průtok: 128m3/s

Maximální odtok: 158.65m3/s (Otevření výpustí, využití elektrárny a přelivů na maximum)

Stručný popis: Přímá, zemní hráz s návodním těsněním z fólie NETEX-sendvič s ochrannou betonovou vrstvou. Pod hrází se nachází malá vodní elektrárna. Vodní dílo je součástí vodohospodářského komplexu společně s představnými nádržemi Sedlice a Němčice.

Další účely díla: Vodácké sporty, rybolov a rekreace v příjemné prostředí.

Klíčava

Tok: Klíčava

Říční km: 3.1

Stavba: 1949-1955

Umístění: Asi 3km od obce Zbečno pod soutokem s Lánským potokem.

Primární účel: Zásobování Kladna a okolí pitnou vodou – bylo postupně zastaveno.

Výška hráze: 37.2m

Zatopená plocha – maximální: 71.4ha

Průměrný roční průtok: 0.231m3/s

Stoletý průtok: 41.5m3/s

Maximální odtok: 140m3/s (Otevření výpustí a využití přelivu na maximum)

Stručný popis: Betonová, přímá a tížná hráz s korunovým nehrazeným přelivem. Nádrží se nachází v Lánské oboře, veřejnosti je přístupná jen hráz.

Obecnice

Tok: Obecnický potok

Říční km: 4.46

Stavba: 1962-1964 (rekonstrukce původní hráze rybníka Octárna)

Umístění: Na okraji Vojenského újezdu Brdy.

Primární účel: Akumulace vody pro úpravnu Hvězdička pro zásobování Příbrami a okolí.

Výška hráze: 14m

Zatopená plocha – maximální: 19.14ha

Průměrný roční průtok: 0.094m3/s

Stoletý průtok: 23.9m3/s

Maximální odtok: 68.67m3/s (Otevření výpusti a využití přelivu na maximum)

Stručný popis: Sypaná z kamenitého materiálu, na návodní straně je těsnící zemní vrstva. pro zvýšení přítoku byl postaven Albrechtický přivaděč. Vstup je k nádrži možný jen na zvláštní povolení. Okolí je zalesněné a to má vliv i na jakost vody.

Výše byly popsány veškeré přehrady v oblasti Povodí Vltavy. Další retence vody je součástí informací na stránce Rybníky.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Vodní Díla v České Republice.Praha: Consult, 2016

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Rybníky v České Republice.Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. akol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

POVODÍ VLTAVY, s. p., www.pvl.cz

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Přehrady v Povodí Vltavy
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář