Přehrady v Povodí Moravy

Dalešice

Tok: Jihlava

Říční km: 65.94

Stavba: 1978

Umístění: U obce Slavětice.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku a akumulace vody pro JE Dukovany s odběrem z VD Mohelno.

Výška hráze: 88m

Průměrný roční průtok: 6.31m3/s

Stoletý průtok: 310m3/s

Sucho: 1.2m3/s

Neškodný odtok: 40m3/s

Minimální odtok: 0.78m3/s

Stručný popis: Kamenitá, sypaná hráz se středním jílovým těsněním.

Další účely díla: Odběr vody pro závlahy a průmysl pod VD Mohelno, výroba elektrické energie a ochrana před povodněmi.

Vodní nádrž obsahuje dvě spodní výpusti, elektrárnu o čtyřech turbínách typu přečerpávací mezi dolní a horní nádrží ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s. a přeliv o kapacitě 310m3/s – 2 pole.

Dlouhé Stráně

Tok: Divoká Desná

Říční km: 37.94

Stavba: 1994

Umístění: U obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk.

Primární účel: Výroba elektrické energie – špičkové za pomoci přečerpávací elektrárny z/do horní nádrže.

Výška hráze: 27.5m, dolní 56.5m

Průměrný roční průtok: 0.460m3/s – dolní

Stoletý průtok: 43m3/s – dolní

Sucho: 0.106m3/s – dolní

Stručný popis: Hráz je kamenná, sypaná s návodním asfaltobetonovým těsněním.

Obsahuje dvě turbíny elektrárny ve vlastnictví společnosti ČEZ, a. s., dolní nádrž obsahuje asanační výpust, dvě spodní výpusti a bezpečností přeliv o kapacitě 72m3/s – 3 pole.

Vír I a II

Tok: Svratka

Říční km: 114.9

Stavba: 1957

Umístění: U obce Vír v okrese Žďár nad Sázavou.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku a vodárenské účely.

Výška hráze: 66.2m

Průměrný roční průtok: 3.6m3/s

Stoletý průtok: 166m3/s

Sucho: 0.641m3/s

Neškodný odtok: 55m3s

Minimální odtok: 0.53m3/s

Stručný popis: Betonová a gravitační hráz.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, provozní odběr, protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoku a odběr pro závlahy pod Brnem.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, asanační výpust, elektrárnu o dvou turbínách a přeliv o pěti polích s kapacitou 180.5m3/s. Vlastníkem elektrárny je společnost E-ON, a. s.

Brno

Tok: Svratka

Říční km: 56.19

Stavba: 1940

Umístění: V okrajové části města Brna, Brno-Kníničky.

Primární účel: výroba elektrické energie ve špičkové vodní elektrárně.

Výška hráze: 23.5m

Průměrný roční průtok: 7.68m3/s

Stoletý průtok: 335m3/s

Sucho: 1.26m3/s

Neškodný odtok: 155m3/s

Minimální odtok: 1.37m3/s

Stručný popis: Betonová, gravitační hráz.

Další účely díla: Snížení účinků povodní, rekreace, vodní sporty, plavba a rybolov.

Dílo obsahuje elektrárnu o jedné turbíně, spodní výpust a přeli o třech polích s kapacitou 366m3/s.

Luhačovice

Tok: Luhačovický potok

Říční km: 14.4

Stavba: 1913-1922 (přerušení v období války)

Umístění: U obce Pozlovice v povodí Olšavy.

Primární účel: Ochrana před povodněmi.

Výška hráze: 17.47m

Průměrný roční průtok: 0.307m3/s

Stoletý průtok: 79m3/s

Sucho: 0.027m3/s

Neškodný odtok: 10m3/s

Minimální odtok: 0.04m3/s

Stručný popis: Homogenní zemní hráz sypaná ze svahových hlín těžených na levé straně údolí, obsahuje jílové návodní těsnění. Sypání probíhalo po vrstvách s mírným kropením těžkými litinovými válci. Je jednou z nejstarších nádrží v povodí řeky Moravy.

Další účely díla: Zajištění minimálního průtoku, odběry vody pro Luhačovice, rekreace, vodní sporty, výroba elektrické energie či rybolov.

Dílo obsahuje jednu asanační výpust, dvě spodní výpusti, elektrárnu o jedné turbíně a přeliv o jednom poli s kapacitou 125m3/s.

Mostiště

Tok: Oslava

Říční km: 65.95

Stavba: 1957-1961 (2005 oprava v důsledku poruch těsnění)

Umístění: Horní úsek řeky Oslavy, oblast Žďárských vrchů, u obce Vídeň.

Primární účel: Ochrana před povodněmi (na základě velké povodně z roku 1902)

Výška hráze: 28.7m

Průměrný roční průtok: 1.39m3/s

Stoletý průtok: 82m3/s

Sucho: 0.131m3/s

Neškodný odtok: 22m3/s

Minimální odtok: 0.12m3/s

Stručný popis: Sypaná, kamenitá hráz se štíhlým zemním těsněním v podobě návodního těsnění ze zhutněných sprašových hlín se založením na skalní podklad injekčních chodbou.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, zajištění minimálního průtoku a vodárenské účely.

Dílo obsahuje spodní a asanační výpust a boční nehrazený bezpečností přeliv o jednom poli s kapacitou 125m3/s.

Shrnutí
Datum
Název položky
Přehrady v Povodí Moravy
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář