Rybníky v Povodí Labe

Hamerský rybník

O ploše 56ha a hloubce 2m měl původní účel spočívající v pohonu hamrů, odkud jeho název. Rybník zadržuje 0.6 mil. m3 vody. Využití rybníka je též k rekreačním účelům a pro chov ryb.

Horecký rybník

Toto vodní dílo je oproti ostatním hodně mladé, dokončeno bylo roku 1915. Má plochu 62ha, hloubku 3.5m a hráz dlouhou 220m. Ojedinělé řešení výpusti, obsahující osm odstupňovaných násosek ve čtyřech sekcích, je technickou památkou.

Nachází se mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem, kde byly zakládány rybníky v 17. století. Z této původně rozsáhlé soustavy se dodnes dochovaly jen zbytky. Další rybníky se též nacházejí jižně od Mladé Boleslavy. V obou případech se na stupňových kaskádách mešních nádrží nacházejí povrchové i podpovrchové odvodňovací systémy. Holanská soustava vznikala mezi 15. až 17. stoletím a přetrvala dodnes. Soustava se nachází na Českolipsku a v oblasti Zahrádek.

Komárovský rybník

Výměra 54ha a průměrná hloubka 4.5m jsou společně s 0.92 mil m3 zadržené vody hlavní parametry rybníka. Jde o jediný rybník na říčce Kněžmostce, který se dochoval v této soustavě dodnes. Má hráz dlouhou 350m a do dnešní podoby byl upraven roku 1950m

Žabakor

Rybník se zajímavým názvem je jeden z největších a nejstarších dochovaných rybníků v oblasti Českého ráje. Má plochu 45ha a průměrnou hloubku 2.5m. Zadržuje 0.4 mil. m3 vody. Založen byl v 16. století na říčce Žehrovce, okolnosti založení jsou ale neznámé. Původní název zněl Žabykor. Od roku 1998 je společně s rybníkem v sousedství s ještě méně obvyklým názvem (Oběšenec) chráněnou rezervací.

Holanský rybník

V Holanské soustavě je třetím největším s rozlohou 25ha, hloubkou 2m a množstvím zadržené vody 270 000m3. Založen byl již v roce 1440. Dnes je rybník chovný a užívá se pro lov ryb. Ke koupání není vhodný, neboť má většinou bahnité břehy.

Světlík

Nachází se u obce Horní Podluží a na Děčínsku je největší vodní plochou. Nejstarší zmínkou je ta z roku 1720. V okolí rybníka vznikly významné mokřady a rašeliniště. Výměru má 12ha, hráz dlouhou 275m, zadržuje 121 000m3 vody. Je zde vyhlášená přírodní rezervace a předmětem ochrany jsou cenná rostlinná společenstva včetně chráněných druhů rostlin.

Lenešický rybník

Patří mezi méně rozsáhlé rybníky Litoměřicka a Lounska. Pravděpodobně vznikl po roce 1480. Jedná se o průtočný rybník s hlavním zdrojem vody v podobě Hrádeckého potoka. Plocha činí 80ha, zdržuje 0.95 mil. m3 vody a je určen k chovu ryb. Jde o plochu, kde se létě shromažďuje nejvíce labutí u nás.

Dolanský rybník

Největší rybník Holanské soustavy vznikl až v 16. století- Zdržuje dnes 470 000m3 vody, průměrnou hloubku má kolem 3m a rozloha činí 44ha. Hrázský rybník, dnes zaniklý, byl napájen samostatnou vodotečí v podobě Litického potoka. Dělící hráz mezi rybníky se zbortila a vznikl tak jeden rybník. Původně měl Dolanský rybník rozlohu 28ha. Dnes má také dva odtoky.

Velký rybník

Nachází se u Rybniště a je největší vodní plochou na Děčínsku a v Lužických horách. Nachází se na potoce Lužnička v oblasti Krásné Lípy a Jiřetína pod Jedlovou.

Soustava Litomyšlská

První snahy o založení rybníků se datují ke 12. století, kdy šlo spíše o menší vodní plochy. v okolí Opatova bylo vybudováno několik rybníků ve 14. století. Velký rozvoj rybníků nastal až ve druhé polovině 15. století. Opět se zde zachovalo dodnes jen několik větších rybníků, jejich plochy jsou ale také oproti původním o poznání menší. Velká část rybníků v souvislosti s rozšiřováním polí zanikla.

Hvězda

Na řece Třebovce v okrese Svitavy se nachází rybník, který je největší a nejstarší v rybniční soustavě Opatova (Opatovské rybníky). Založen byl ve 14. století (roku 1372), má rozlohu 96ha, hráz dlouhou 181m a zadržuje 1.75 mil. m3 vody. Slouží k chovu ryb. V okolí Opatova se nacházejí dále rybníky bukový, Nový, Černý, Mušlový, Terčový, Vidlák, Pařez a další.

Chobot

Nazývaný též Betlémský rybník má plochu 49ha a byl založen na Betlémském potoce u obce Zaháj u Vysokého Mýta. Vznikl na přelomu 14. a 15. století a jde o zbytek velkých vodních ploch v oblasti.

Velký Zálešský rybník

U obce Zálší poblíž Chocně se nachází rybník založený asi v 15. století, o rozloze 48ha a průměrné hloubce 2m. Hráz má 200m dlouhou a tato ho dělí od rybníka Na Kocandě. Zadržuje 352 000m3 vody a jeho účelem je intenzivní chov ryb.

Velký Košíř

Leží blízko Litomyšle a je jedním z nejstarších rybníku na východě Čech. Je významnou ornitologickou lokalitou, čítá 179 druhů ptáků. Jeho rozloha je 24ha, zadržuje 360 000m3 vody a zdrojnicí je především říčka Loučná. Slouží nejen k intenzivnímu chovu ryb, ale také k vodním sportům a koupání.

V oblasti Povodí Labe tedy najdeme několika významnějších rybničních soustav, které se dochovaly dodnes. Jsou jimi zejména rybníky na Pardubicku, Bohdanečsku, Mladoboleslavsku, Dokesku, Českolipsku nebo Kouřimsku.

Obecné informace o rybnících najdete na stránce Rybníky. Přehled rybničních soustav u nás pak na stránce Rybníky v ČR. A rybníky v dalších oblastech povodí na dalších stránkách tohoto menu. Tato stránka Rybníky v Povodí Labe 2 pokračuje ve výčtu a popisu soustav rybníků ze stránky Rybníky v Povodí Labe 1.

Shrnutí

Rybníky v povodí Labe 2 – závěrečná statistika. Největším rybníkem ohledně rozlohy je Máchovo Jezero zvané též Velký rybník (278ha) v Dokeské soustavě. Největší objem vody zadržuje rybník Žehuňský (6 mil. m3) v soustavě Chlumecké. Nejstarším rybníkem je rybník Hvězda (zal. 1372) v Litomyšlské soustavě a nejmladším Buňkov (zal. 1972) v Pardubické soustavě Tento byl v posledních letech (po roce podruhé v roce 2019) bohužel vypuštěn. V rybníce se objevil virus zvaný Koi herpes, více informace viz odkaz níže. Virus dnes není jen v tomto rybníce, objevil se i na malých rybnících v Praze. Je velkou otázkou, zda budou tyto ještě někdy moci být napuštěny a používány pro chov ryb. Virus je totiž obtížné zlikvidovat. Nejhlubším rybníkem je Proudnický rybník (6.5m) v Chlumecké soustavě.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

POVODÍ LABE, s. p., www.pla.cz. ROZHLAS.CZ. Pardubice. Virus je zpět. Rybník Buňkov je nutné opět vypustit a 40 tun ryb zlikvidovat. Online, 2019. Dostupné na https://pardubice.rozhlas.cz/virus-je-zpet-rybnik-bunkov-je-nutne-opet-vypustit-a-40-tun-ryb-zlikvidovat-7967922.

Shrnutí
Datum
Název položky
Rybníky v Povodí Labe
Hodnocení
51star1star1star1star1star