Rybníky v Povodí Moravy

Rybníky Hodonínska a Jedovnicka

Na Hodonínsku se nacházejí rybníky v povodí Kyjovky a v oblasti výše položeného Mutěnicka. Začaly vznikat v poslední čtvrtině 15. století. Nejstarší rybník byl založen už v roce 1491. Na Hodonínsku se nacházejí jedny z největších rybníků na Moravě. Též v této oblasti došlo v 19. století k vysušení většiny rybníků. 

Mezi rybníky této oblasti patří zejména:

Jaroslavický rybník v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, poblíž hranice s Rakouskem. Vybudován byl v první polovině 16. století a dnes má výměru 245ha, hloubku 5m a je druhým největším na Moravě a jedenáctým největším v ČR. Hráz má délku 900m a výšku 3m. Zadržuje 2.8 mil. m3 vody a hlavní zdrojnicí rybníka je umělý kanál zvaný Mlýnská strouha, která napájí rybník z Dyje. V oblasti se nachází ještě šest rybníků zvaných výtažníky (vyroste v nich plůdek na ročka). Jarohněvický rybník nazývaný též Nový Jarohněvický, Horní Jarohněvický či Dubňanský rybník, o ploše 96ha byl založen už v roce 1493. Dříve byl o poznání větší, o výměře 200ha. Hráz je dlouhá 750m, až 4.5m je vysoká a zadržuje 0.98 mil. m3 vody. Na Kyjovce se zachovaly rybníky Písečenský, Dvorský, Novodvorský a další.

Jedovnická

Soustava Jedovnicka se nachází jihovýchodně od Jednovic, asi osm kilometrů od Blanska. Vznik asi osmi rybníků v oblasti se datuje přibližně na 14. a 15. století. V dnešní době jsou v soustavě jen čtyři z nich. Nejstarší zmínka o rybnících zde pochází z roku 1371.

Mezi hlavní rybníky této oblasti patří zejména:

Rybník Olšovec, lidově označovaný jako Pišťalák, se nachází na Jedovnickém potoce, na jih od Jedovnic. Původní výměra 63ha se změnšila na dneších 42ha. Dnes má hloubku 6m v oblasti výpusti a má několik zdrojnic, mimo jiné Kotvrdovický a Podomský potok. Budkovan se nachází nad rybníkem Olšovec a jde o průtočný rybník. Je menší než výše uvedený a je napájen tokem Podomka. Dnes je rozdělen na tři části a to na rybník Budkovan, Vrbový a dubový. Dále se v oblasti nachází rybník Dymák a Floriánek.

Největší Tunklovský rybník, se nacházel na západě Jedovnic, založen byl v roce 1437 o výměře 22h. Dvorský rybník o rozloze jen 2.3ha byl založen v údolí Kotvrdovického potoka. Rybníky zanikly.

Rybníky Tovačova

Povolení získal zakladatel rybníků Jan Tovačovský z Cimburka roku 1464. Roku 1590 se v oblasti nacházelo několik rybníků s různými účely. Osm jich sloužilo pro násady, šest bylo kaprových a čtyři sloužily pro tření. Soustava byla též doplněna sádkami. V době třicetileté války byly na rybnících v oblasti způsobeny značné škody. Řada z nich již následně nebyla obnovena. V roce 1654 se v oblasti nacházelo 24 rybníků, ale osazeny byly pouze dva. Níže je uveden přehled současně nejvýznamnějších rybníků oblasti.

Hradecký rybník

Nachází se na severní okraji Tovačova. Vysušen byl stejně jako ostatní v oblasti roku 1793, obnoven pak roku 1952. Má výměru 150ha, hráz na jihovýchodě dlouhou 400m a tato zadržuje 1.5 mil. m3 vody. Od roku 1977 je rozdělen na čtyři části. Zdrojnicí je Mlýnský náhon, umělý kanál přivádějící vodu z Moravy.

Chropyňský rybník

Leží mezi Kroměříží a soustavou Tovačovska. První zmínka o rybníku pochází z roku 1542. Dříve měl název Starý a následně byl nazýván Zámecký. Jde o průtočný rybník, jehož zdrojnicí je náhon z Malé Bečvy. Výměru má 23ha a hráz zadržuje 150 000m3 vody. 

Tovačovská jezera

Nejde o rybník dle definice, protože nemají výpusti. Rozkládají se jihovýchodně od Tovačova a to nedaleko soutoku Moravy Bečvy s celkovou rozlohou 328ha. Ve druhé polovině 18. století se v oblasti nacházel Skašovský rybník o výměře 527ha. říve zde bylo Skašovské jezero, které bylo velmi rozsáhlé o výměře až přibližně 1000ha. Nyní jde o čtyři vodní plochy v podobě jezera I – Sever (Donbas), jezera II – Troubecké, jezera III – Annínské a jezera IV – Skašovské. Slouží k rybolovu, odběrům vody pro vodárenské účely a rekreaci.

Přehled uvedený výše popisuje základní rybníky v soustavách v oblasti Povodí Moravy, které zahrnuje poměrně úzký pás severní, střední až jižní Moravy. Nejvíce rybníků je zde soustředěno do jižní části Moravy v okolí Lednice, Hodonína a Mikulova. Dalších několik málo rybníků najdeme na Pohořelicku a v okolí Tovačova. Oproti povodí Vltavy a Labe se zde nachází velmi málo rybníků. Na druhé straně v povodí Odry a hlavně Ohře na opačné straně naší země je rybníků ještě méně, viz další stránky.

Shrnutí

Rybníky v povodí Moravy – závěrečná statistika. Největší rybník dle rozlohy je v této oblasti soustava Tovačovských jezer (328ha), jinak rybník Nesyt (296ha) v Lednické soustavě. Nejhlubším rybníkem je z dostupných údajů Olšovec (6m) v Jedovnické soustavě. Největší objem vody zadržuje rybník Nesyt (47 mil. m3.) v soustavě Lednické. Nejstarším rybníkem je z dostupných údajů Netínský rybník (zal. na konci 12. století) v Křižanovské soustavě a nejmladším Zámecký rybník (zal. 1811) v Lednické soustavě.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

POVODÍ MORAVY, s. p., www.pmo.cz

Napsat komentář