Vodní toky v Povodí Moravy

BEČVA

Pramen: Soutok Rožnovské Bečvy a Vsetínské Bečvy

Délka toku: 64.5km

Plocha povodí: 1 625.7km2

Průměrný průtok v ústí: 17.5m3/s-1

Popis a zajímavosti: Název je patrně jedním z nejstarších slovanských názvů vodních toků a souvisí se slovem “bečet”, tzv. “bečící řeka” = řvoucí a dunící ve svém korytě. U ústí má koryto široké až 60m.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Rožnovská Bečva s pramenem v 910m n.m., délkou toku 37.6km, plochou povodí 254.3km2 a průtokem 3.91m3/s-1, na jejímž horním toku byla vybudována roku 1944 vodní nádrž Horní Bečva se 4ha

> Vsetínská Bečva jako větší ze zdrojnic řeky Bečvy a pramenem v 910m n.m., délkou toku 58.4km, plochou povodí 734.4km2 a průtokem 9.31m3/s-1

> Velička s pramenem v 565m n.m., délkou toku 17.5km, plochou povodí 65.1km2 a průtokem 0.50m3/s-1

> Stanovnice s pramenem v 970m n.m., délkou toku 8.9km, plochou povodí 23.2km2 a průtokem 0.34m3/s-1. Která je též nazývána jako Velká Stanovnice nebo Stanovnica a nachází se celá v CHKO Beskydy. Na dolním toku je vybudována vodná nádrž Karolinka nebo-li Stanovnice (uváděno častěji a oficiálně) s výměrou 51ha a to od roku 1986

Jezernice s pramenem v 646m n.m., délkou toku 13.1km, plochou povodí 21.3km2 a průtokem 0.16m3/s-1. Jejíž krajina v horní části toku patří do Ptačí oblasti Libavá a je v systému Natura 2000

> Dřevnice s pramenem v 561m n.m., délkou toku 42.3km, plochou povodí 434.6km2 a průtokem 3.15m3/s-1. Jejímž významným přítokem je Fryštácký potok s délkou toku 13.7km a plochou povodí 4.5km2, na kterém se nachází vodní nádrž Fryšták s 62.2ha

> Moštěnka s pramenem v 785m n.m., délkou toku 45.6km, plochou povodí 354.6km2 a průtokem 1.29m3/s-1. Která má sklon k rozvodňování a je od 20. století regulována, teče hlavně volnou krajinou

> Rusava s pramenem v 605m n.m., délkou toku 29.3km, plochou povodí 147.5km2 a průtokem 0.8m3/s-1

Olšava

Olšava s pramenem v 625m n.m., délku toku má 44.9km, plochu povodí 520.5km2 a průtok 2.5m3/s-1. Jejíž horní část protéká CHKO Bílé Karpaty a po Nezdenice jde o pstruhovou vodu. Na dolním toku se nachází PP Olšava, což je velmi významná lokalita ohrožených druhů ptactva (př. žluna zelená, zleva hajní, cvrčilka zelená, rákosím zpěvný, ledňáček říční aj.

> Luhačovický potok nebo-li Šťávnice s pramenem u Loučky na Zlínsku, délkou toku 23.5km, plochou povodí 143.0km2 a průtokem 0.8m3/s-1. Který teče po okraji CHKO Bílé Karpaty a nachází se na něm od roku 1930 vodní nádrž Luhačovice o výměře 40ha

> Velička – Strážnická s pramenem v 856m n.m., délkou toku 42.0km, plochou povodí 187.6km2 a průtokem 0.91m3/s-1 a protéká též CHKO Bílé Karpaty. Celý tok je řazen do toků s pstruhovou vodou

SVRATKA

Pramen: Žďár nad Sázavou (760m)

Délka toku: 173.9km

Plocha povodí: 7 118.7km2

Průměrný průtok v ústí: 27.24m3/s-1

Popis a zajímavosti: V horní části toku je vyhlášena CHKO Žďárské vrchy. U obce Vír se nachází stejnojmenná vodní nádrž o výměře 223.5ha vybudovaná v roce 1954. Roku 1940 byla na okraji Brna vybudována Brněnská přehrada s 259ha, která nese též název Kníničská přehrada nebo Prigl. Pod nádrží má řeka šířku koryta až 40m a je klidným nížinným tokem. Na dolním toku se nachází PP Nosislavská zátočina.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Bystřice zvaná pernštejnská s pramenem v 713m n.m., délkou toku 24.7km, plochou povodí 61.5km2 a průtokem 0.5m3/s-1, jejíž horní tok se nachází v CHKO Žďárské vrchy

> Fryšávka s pramenem v 760m n.m., délkou toku 15.5km, plochou povodí 66.6km2 a průtokem 0.5m3/s-1, jejíž část se nachází též v CHKO Žďárské vrchy

> Loučka s pramenem v podobě soutoku dvou toků a to zdrojnic Bobrůvky a Libochovky nebo-li Libochůvky, která má plochu povodí 389.67km2 a průtok 2.12m3/s-1

> Bobrůvka s pramenem v 725m n.m., délkou toku 54.5km, plochou povodí 236.9km2 a průtokem 2.11m3/s vytéká též z CHKO Žďárské vrchy

> Bílý potok s pramenem v 605m n.m., délkou toku 16.5km, plochou povodí 100.8km2 a průtokem 0.8m3/s-1

> Bobrava s pramenem v 495m n.m., délkou toku 36.8km, plochou povodí 187.4km2 a průtokem 0.43m3/s-1

> Litava s pramenem v 510m n.m., délkou toku 58.3km, plochou povodí 789.8km2 a průtokem 1.53m3/s-1

> Nedvěnička s pramenem v 710m n.m., kde je nazývána též jako Zuberský potok, délkou toku 28.6km, plochou povodí 85.4km2 a průtokem 0.35m3/s-1

> Libochůvka s pramenem v 562m n.m., délkou toku 35.9km, plochou povodí 146.6km2 a průtokem 0.56m3/s-1. Která napájí řadu rybníků a teče pod viaduktem o rozpětím hlavního oblouku 120m. Což je největší železobetonový oblouk u nás s mostem o délce 300m a výšce 30m, který byl vybudován a uveden do provozu roku 1953

> Besének s pramenem v 600m n.m., délkou toku 17.2km, plochou povodí 69.1km a průtokem 0.17m3/s-1

JIHLAVA

Pramen: Českomoravská vrchovina (670m)

Délka toku: 184.5km

Plocha povodí: 3 117km2

Průměrný průtok v ústí: 11.75m3/s-1

Popis a zajímavosti: Jméno toku je doloženo od 13. století jako “Giglaue” a následně “Ihlaua”. Tok byl pojmenován podle kamenitého dna s ostrými kameny připomínajícími bodliny od ježka, tj. německy “Igel” a šlo o řeku tekoucí v jehličí či nesoucí jehličí. Následně došlo ke spojení se slovem jehla, stč. jihla a znamenalo řeku s kameny ostrými jako jehla. V roce 1978 byla na řece dokončena vodní nádrž Dalešice o výšce 100m, která je nejvyšší v ČR. Jde o přečerpávací elektrárnu o ploše 4.8km2. Pod ní se nachází VN Mohelno o výměře 117.4ha a ta je součástí VN Dalešice. U toku se nachází chráněná území, z nich je třeba jmenovat například NPR Mohelenská hadcová step vyhlášené roku 1933 s ochranou fauny a flóry.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Rokytná s pramenem v 580m n.m., délkou toku 89.3km, plochou povodí 585.4km2 a průtokem 1.27m3/s-1. Která vytváří za Jaroměřicemi hluboké údolí s meandry a místy též peřejemi

Oslava s pramenem v 570m n.m., délkou toku 99.6km, plochou povodí 857.2km2 a průtokem 3.33m3/s-1. Na níž se nachází vodní nádrž Mostiště s 93ha dokončená roku 1961 též se na ní v prostoru nad nádrží objevují místy peřeje, které jsou pod ní opět četnější. Pod Náměští nad Oslavou se nachází PR Údolí Oslavy a Chvojnice vyhlášená roku 1974 na ploše 2 309ha

> Brtnice s pramenem v 660m n.m., délkou toku 30.3km, plochou povodí 122.2km2 a průtokem 0.68m3/s-1. Která protéká skalisky, kde se nacházejí na toku zákruty a meandry a tok má velký spád. Nachází se tam současně NPP Údolí Brtnice, která byla vyhlášena roku 2001 s předmětem ochrany právě zmíněného kaňonu řeky

> Chvojnice s pramenem v 518m n.m., délkou toku 18.4km, plochou povodí 63.8km2 a průtokem 0.13m3/s-1, na jejímž dolním toku se rozkládá PR Údolí Oslavy a Chvojnice

> Jihlávka s pramenem v 665m n.m., délkou toku 23.8km, plochou povodí 106.4km a průtokem 0.62m3/s-1

> Hraniční potok s pramenem v 655m n.m., délkou toku 11.1km a plochou povodí 27.7km2

SVITAVA

Pramen: Soutok několika pramenů v oblasti Javornicka (465m)

Délka toku: 97.3km

Plocha povodí: 1 146.9km2

Průměrný průtok v ústí: 5.11m3/s-1

Popis a zajímavosti: Řeka vzniká soutokem několika pramenů, z nichž nejvýznamnější je Javornický a Lačnovský a děje se tak na rozvodí Černého a Severního moře. Před soutokem má její koryto šířku až 20m. V horní části toku se nachází mnoho jezů.

Vodní toky v povodí – stručný přehled:

> Punkva s pramenem v podobě soutoku Sloupského potoka a Bílé vody ve výšce cca 350m n.m. A Sloupský potok pramení pod vrcholem Drahanské vrchoviny též soutokem toků Luha a Žďárná

> Bílá voda s pramenem v 443m n.m., délkou toku 29.0km, plochou povodí 170.4km2 a průtokem 0.96m3/s-1. Která dále teče jako řeka Punkva (Viz výše) a to většinou pod zemí. Právě tím je tento tok u nás charakteristický a u nás se jedná o tok tekoucí pod zemí nejdéle. Teče tzv. punkevními jeskyněmi. Má velký spád a kamenité koryto. Přechodně se řeka objevuje na dne Macochy, kde vytváří jezírka. Byla zde vyhlášena CHKO Moravský kras s jeskyněmi a propastí Macochou a to v roce 1933 a dále PR Vývěry Punkvy o výměře 556ha

> Křetínka s pramenem v 645m n.m., délkou toku 29.7km, plochou povodí 127.4km2 a průtokem 1.33m3/s-1, na jejímž dolním toku je vybudována vodní nádrž Letovice se 104.2ha, která byla dokončena roku 1976

Menší toky

> Bělá tzv. boskovická s pramenem v 680m n.m., délkou toku 21.3km, plochou povodí 76.5km2 a průtokem 0.33m3/s-1. Střední tok brázdí vodní dílo Boskovice s 53.3ha dokončené v roce 1989 a je chráněným vodním zdrojem

> Jedovnický potok s pramenem v 600m n.m., délkou toku 18.0km, plochou povodí 31.4km2, který se ztrácí v CHKO Moravský kras. A to v Rudickém propadání s 86m s průtočnou dobou vody mezi propadáním a vývěry 32 hodin na základě provedených výzkumů (Neměc, J. a kol., 2014). Též se zde nachází NPR Rudické propadání a to od roku 1990 o výměře 4.4ha

> Křtinský potok s pramenem v 540m n.m., jehož plocha povodí činí 70.0km2 a průtok 0.25m3/s-1, který protéká hlubokým Křtinským údolím a Josefovským údolím v Moravském krasu s četnými krasovými jevy. Potok teče pod zemským povrchem, ale kudy přesně nebylo přesně zjištěno (Němec, J. a kol., 2014) a občas se objevuje v jeskyni

Obecný přehled, uspořádání a základní informace týkající se vodních toků u nás nabízí stránka Vodní toky v ČR.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

POVODÍ MORAVY, s. p. http://www.pmo.cz

Shrnutí
Datum
Název položky
Vodní toky v Povodí Moravy
Hodnocení
5

Napsat komentář