HydrometeorologieKlimatologieSuchoZměna klimatu

Je letos větší sucho než před třemi lety?

Hodnocení článku

Vodní stavy 9.7.2018

Obr. 6 Sucho na tocích k 8.8.2018, zdroj: hydro.chmi.cz

Na obrázcích 4-6 vidíte přehled profilů na vodních tocích v ČR s platností stavu sucho (bílá velká kolečka) v červnu, červenci a srpnu letošního roku. Zejména pokud porovnáme sucho na tocích v červenci 2015 a 2018, vidíme, že v letošním roce platilo sucho na četnějších místech. A to ve více než polovině měrných profilů.

VVK k 25.6.2018

Obr. 7 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky ke dni 25.6.2018, zdroj: ČHMÚ

VVK k 25.7.2018

Obr. 8 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky ke dni 25.7.2018, zdroj: ČHMÚ

Půdní sucho bylo v létě rozvinuto v ČR spíše lokálně, v roce 2015 o poznání více a šlo o vodní kapacitu v půdním profilu do 100cm hloubky.

Závěr

Závěrem můžeme konstatovat, že v některých ohledech a v některých oblastech je letos větší sucho nebo obdobné jako v roce 2015. V obou případech má sucho mírnější podobu v horských oblastech. Kde je vodní kapacita vyšší, avšak průtoky vodních toků jsou v četných případech i přesto dosti nízké. Sucho se v roce 2015 nejvíce rozvinulo na konci září a na začátku října, do kdy převažovalo v ČR suché a velmi teplé počasí. Letos závisí na dalším průběhu počasí a to zejména na jeho vývoji během měsíce září. Především bude záležet na převládajícím druhu a vydatnosti srážek, stejně tak na jejich rozložení během dalších týdnů. Podle předpokladů jich bude průměrné množství, avšak teploty by měly být stále nadprůměrné. Z tohoto hlediska by ani průměrné srážky nepřinesly žádné významnější zlepšení takto rozvinutého sucha.

Nasycení území k dnešnímu dni (20.8.2018) je velice podobné jako bylo ke dni 1.10.2015, viz obrázky 9 a 10. Letošní sucho započalo v ČR dříve než sucho v roce 2015. A to již během května, kdy došlo k jeho významnému prohloubení. Jarní období roku 2015 nepřineslo tak vysoké teploty, alespoň ne trvaleji, ani tak málo srážek a s teplotou vzduchu souvisel i jejich charakter. Charakter případných srážek letos, kterých bylo dosti málo již v květnu, byl převážně konvekční. To a další faktory se podílely na rychlejším prohlubování sucha v ČR. Toto bylo zmírněno letos jen přechodně a také spíše lokálně vydatnějšími srážkami v chladnějším období na začátku července zejména na východě země. A během července pak vlivem četnější bouřkové aktivity na jihu a jihozápadě území, což je patrné na vláhovém deficitu až dodnes.

bd8d1e39f6_101832933_o2

Obr. 9 Nasycení území ČR k 1.10.2015, zdroj: hydro.chmi.cz

nasyc200820181146

Obr. 10 Nasycení území ČR k 20.8.2018, zdroj: hydro.chmi.cz

Data: ČHMÚ, 2015 a 2018 (hydro.chmi.cz, chmi.cz)