Led na Zemi

Hodnocení stránky

Klasifikace ledovcových ker

Ledovcové kry můžeme rozdělovat pod velikosti a nebo podle charakteristického tvaru. Poté, co se obrovský ledovce rozláme na okraji oceánu na menší a stále poměrně velké kusy, které spadnou do vody nastává jejich další lámání vlivem proudění oceánu = vznik samotných ker. Vzhledem k tomu, že existuje několik druhů ledovců, i kry odlomené z takových ledovců vypadají jinak a dle jejich charakteristických tvarů bylo sestaveno 6 základní druhů ledovcových ker dle tvaru:

1) Dělení dle tvaru

a) Tabulové kry – se strmými hranami a hladkým povrchem připomínající na hladině oceánu obdélníky. Tyto kry pocházejí ze štítových ledovců.

b) Blokové kry – obdoba tabulových ker, taktéž mají kolmé hrany a plochý povrch. Jsou vyšší a připomínají spíše než obdélníky tak kvádry.

c) Klenbové – kry mají zaoblenou špici a většinou hladký povrch jako výše uvedené.

d) Klínové – plochá stěna příkrého typu připomínající svah.

e) Věžové – výrazně se od výše uvedených ker liší kry s vyčnívajícími vrcholy nad hladinou, nejedná se o souvislý útvar jako u výše uvedených.

f) Suchý dok – jsou kry s více než jedním výčnělkem, mezi kterými jsou žlaby do tvaru “U” jakoby odtátého ledu a nachází se tam voda.

A protože se kry dělí na různě velké kusy, tak je klasifikujeme i podle velikosti. Toto dělení zavedla Mezinárodní ledovcová hlídka, angl. Internatioal Ice Patrol. Ledovce se dělí podle velikosti ledu nad hladinou:

2) Dělení dle velikosti

a) Výrostek – o výšce menší než 1m a délce 5m a kratší.

b) Zlomek ledovce – je kra o výšce 1-4m, jejíž délka nepřesahuje 14m.

c) Malá kra – má výšku do 15m a délku 15-60m.

d) Střední kra – s výškou 16-45m a délkou 61-122m.

e) Velká kra – vyčnívá až 75m vysoko, dlouhá je až 213m.

f) Extra velká kra – o výšce nad 75m a délce nad 213m je skutečně obrovský kus gigantického ledovce.

Klasifikace podle velikosti bere v potaz výšku a délku kry nad hladinou, tj. ledu vyčnívajícího. Zde ovšem platí jedna zásada a to tak, že 80-90% celé ledovcové kry se nachází pod hladinou. Takže z kry vyčnívá skutečně jen zlom celé její velikosti a je tak jako celek o mnoho větší. Platí zde zásada, že čím je hustota hmoty ledu větší, což je důsledek výskytu menšího podílu vzduchu v ledu, tak tím větší část ledovcové kry se nachází pod hladinou, neboť je kra těžší a více se tedy potápí. V případě extrémně hustých ker se jedná o téměř nebo zcela ponořenou kru, která nemusí být ani viditelná zvláště za zhoršené dohlednosti nebo tmy či v horším případě při kombinaci obojího.

Životnost ker a jejich nebezpečnost

Jak dlouho taková kra existuje než dojde k jejímu rozpuštění? Kry jsou tvořeny zmrzlou sladkou vodou ze sněhu napadaného i před několika tisíci lety. Pokud projde led procesem zmíněným v odstavcích výše, tzn. sestupem do oceánu, rozlomí se s následkem vzniku ker a dalším štěpením v oceánu, plus poté odnosem různými oceánskými jevy a procesy na volný oceán a to i do velkých vzdáleností od místa spadu ledu do vody.

Tak se během tohoto procesu (např. vlnění způsobující erozi ledu) led tvořící kru mění a přetváří, tj. nabývá různých tvarů. Led také zejména odtává a kra tímto způsobem zaniká. Nicméně míra odtávání závisí na teplotě a vzhledem k tomu, že se ledovce vyskytují ve studených oblastech, tak i tamní oceány jsou studené s teplotami jen několik málo °C nad bodem mrazu. V takové vodě ledovcová kra setrvává skutečně dlouho a to i několik měsíců, než tato velká masa ledu postupně roztaje.

Nebezpečnost ker a jejich vlivy

Ledovcové kry značně ovlivňují lodní dopravu. Velkým příkladem, kdy dokáží způsobit katastrofu je velmi známá tragická událost potopení Titanicu, která má i úspěšné zfilmování. V nedávné době byla zkonstruována loď pro plavby do polárních oblastí, i přesto se tato loď po srážce s krou potopila. Jednalo se o výletní loď Explorer. Volná cesta mořem je v oblastech s tvorbou ledu často nemožná.

Tvoří se zde sezónní nebo trvalý led na moři. I když ledoborce čistí cestu lodím od ledu, tak nejsou přeci jen všemocné. Zvláště nebezpečné jsou ale ledovcové kry, které putují od splazů skutečně hodně daleko na širé moře, kde už existuje lodní provoz. V takových oblastech se musí při provozu lodní dopravy věnovat velká pozornost právě krám. Led je totiž extrémně tvrdým a ostrým materiálem a jak bylo řečeno výše, až 90% kry se nachází pod hladinou. Kra je tedy většinou obrovská oproti části, která vyčnívá na povrch.

Doporučujeme též nás článek z prosince 2019 k tématice Tání Grónských ledovců zrychluje, původní předpovědi platit nebudou.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)

BUCKLEY, B. HOPKINS, J. E. WHITAKER, R. Weather. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2004 (CZ verze TOLASZ, R. a kol. Počasí – velký obrazový průvodce. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, 2006)

COENRAADS, R. a kol. Extreme Earth. New York: The Reader´s Digest Association, 2015 (CZ verze MERTINOVÁ, J. MÍČKOVÁ, K. HANUŠOVÁ, K. a kol. Nespoutané živly planety Země. Praha: Tarsago Česká Republika, 2015)

Napsat komentář