Meteokvízy

Hodnocení stránky

Na této stránce si můžete vyzkoušet naše Meteokvízy. Vyzkoušejte si své znalosti z jednotlivých témat oborů hydrometeorologie a klimatologie. Pro zpestření můžete sbírat i body, které přidělujeme za správné odpovědi v každém kvízu rozdílně dle uvedených rozmezí. Kvízy označujeme čísly od jedničky a koncipujeme je od základů problematiky až po obsáhlejší témata. Nejobsáhlejší tématikou v oborech máme zajisté tématiku oblaků, jejich vzniku, fyziky a klasifikace. Dále se jedná bezesporu o tématiku konvekčních procesů a s tím souvisejícího jevu a pojmu bouřek či jevů s nimi spojených. Ne méně důležité je téma meteorologických prvků, atmosférických front a vazeb pole tlaku vzduchu s prouděním, jinými slovy též cirkulací v atmosféře Země. Testy obsahují i otázky z oblasti historie oborů nebo meteorologických přístrojů či pracovišť, včetně samotných kvízů například na téma meteorologické organizace ČR – ČHMÚ.

METEOROLOGICKÉ KVÍZY – METEOKVÍZY

Na kartách níže si můžete zobrazit a vyplnit jednotlivé kvízy. Každý kvíz zní na jiné téma a má jiné bodové hodnocení. Věříme, že vyplňování kvízů pro Vás bude zábavné a přinese Vám užitek co do ověření svých znalostí či případně získání nových znalostí.

A: METEOKVÍZY 1 - 10
Kvíz 1 - vědaKvíz 2 - ZeměKvíz 3 - troposféraKvíz 4 - cirkulaceKvíz 5 - oblakyKvíz 6 - tlak vzduchuKvíz 7 - vzduchové hmotyKvíz 8 - atmosférické frontyKvíz 9 - atmosférické srážkyKvíz 10 - optické jevy

Vyhodnocení kvízů

V boxu na kartách výše vidíme deset meteorologických kvízů. Je na Vás, zda postupně vyplníte všechny a otestujete své znalosti z všech uvedených témat. Tím si dáte šanci získat 100% bodů, které je možné v této “desítce” získat. Nebo zda vyplníte jen kvízy na témata, která chcete, která Vás zajímají. Závěrečné vyhodnocení ovšem poskytujeme pro vyplnění všech kvízů této sekce. V následném boxu B na kartách si můžete zkusit dalších 10 kvízů na další témata z oborů hydrometeorologie a klimatologie.

Závěrečné bodové hodnocení kvízů 1 -10:

Celkem lze za uvedených deset kvízů získat 85 bodů, znamená to správné odpovědi na všechny otázky každého kvízu.

  • Profesionál: 85 až 78 bodů
  • Velmi dobře znalý: 77 až 65 bodů
  • Pokročilé znalosti: 64 až 54 bodů
  • Průměrné znalosti: 53 až 41 bodů
  • Malé znalosti: 40 až 29 bodů
  • Špatné znalosti: 28 bodů a méně

Profesionál: Zde nelze nic vytknout, občas se splete nebo něco pozapomene každý. Pokud ovšem nemáte skutečně plný počet! Gratulujeme.

Velmi dobře znalý: Znalosti z těchto témat oboru máte velmi dobré, můžete mít dobrý základ pro hlubší studium. Studujte dále, meteorologie je hodně pružná věda.

Pokročilé znalosti: Máte dostatečné znalosti, určitě se v problematice orientujete dobře. Chce to zvláště v určitých tématech jako Vašich slabinách ještě zapracovat a určitě to bude podstatně lepší.

Průměrné znalosti: V oboru máte průměrné znalosti, pokud se mu nijak více nevěnujete, postačí to. Jednoduše máte přehled asi jako v jiných oborech.

Malé znalosti: Chce to na sobě zapracovat a přečíst si nějakou odbornou literaturu, nejprve populárně naučnou pro začátečníky. Též doporučíme odborné časopisy a trochu sledovat i informace o oboru obecně. Nechcete-li se oboru více věnovat, i tak to chce základy znát.

Špatné znalosti: Ohledně těchto témat máte nedostatečné znalosti, studujte pilně, dnes a denně. Třeba Vás začne obor jednou i bavit a Vaše znalosti Vám dovolí podstatně více.


O stránce Meteokvízy

Zatím jsme vytvořili a publikovali první kvízy (10), tzv. sekce A. Další připravujeme.

Autorem těchto tzv. meteokvízů je projekt Meteo Aktuality.  Kvízy podporují popularizaci vědy a slouží jako ověření znalostí a určitá forma zábavy s ponaučením.