Atlas oblaků

Altostratus

Český překlad: Vyvýšená sloha

Oblačné patro/výška výskytu: Střední, 2-6km

Složení: Vodní kapičky a ledové krystalky

Srážky: Déšť, sněžení, sněhové krupky, srážky nedosahující zemského povrchu (virga)

Fotografie oblaku:

Charakteristiky

Popis: Oblak Altostratus (dále jen As) je zástupce středního oblačného patra, co se týče vrstevnaté (sloha) oblačnosti spíše jednotvárnějšího vzhledu. Oblak je velmi rozsáhlý, v podobě vrstvy o horizontálních rozměrech stovek až tisíců kilometrů. Může být průsvitný nebo hustý. Pokud je hustý, je pravděpodobné, že bude brzo produkovat i srážkovou činnost. Je to šedavá vrstva s žádnou nebo jen nevýraznou strukturou podoby žebrování nebo vláken.

Vznik a výskyt: Vzniká v důsledku zdvihání rozsáhlé vzduchové masy od zemského povrchu do velkých výšek. Tvoří se ale také transformací z jiných oblaků jako například zesílením vrstvy oblaku Cs (viz výše) nebo naopak zeslabením vrstvy Nimbostratu (viz dále) a také může vzniknout z oblaků Altocumulus (viz dále), které produkují ledové krystalky.

Odrůdy oblaku: Undulatus, Radiatus, Translucidus, Perlucidus a Opacus.

Zvláštnosti oblaku: Mamma, Virga a Praecipitation.

Průvodní oblak: Pannus.

Rozlišovací znaky: As je hustší oblak oproti oblaku Cs, proto zejména v noci přes něho nebudou vidět hvězdy. Na oblaku se též netvoří halové jevy. Přes den vidíme sluneční kotouč jako za matným sklem (tj. jeho obrysy nejsou ostré). Tak odlišíme oblak As od jiných (např. od oblaku Cs nebo Stratus – viz dále). Jeho plochy jsou širší než u oblaků vysokého patra. Oblak je jednotnější bez patrné struktury (např. oproti oblaku Altocumulus, viz dále). Předměty na zemském povrchu ozářené sluníčkem při výskytu oblaku As nevrhají stín. Oblak je tmavší než oblak Stratus a většinou z něho oproti oblaku Nimbostratus nepadají srážky.

Jak poznáme Altostratus?

 • Šedavá a jednotvárná rozsáhlá vrstva bez patrné struktury
 • Sluníčko se za ním jeví jako za matným sklem bez ostrých okrajů kotouče
 • Primárně oblak neprodukuje srážky, ale produkovat je může (slabý déšť/sněžení)
 • Jeho plochy jsou větší než v případě oblaků vysokého patra (hlavně oproti oblaku Cc)
 • Oblak se vyskytuje na obloze při přechodu teplé fronty, těsně za oblaky Ci a Cs a před srážkově významnou oblačností (někdy mohou padat srážky už i z oblaku As)
 • Netvoří se na něm halové jevy

Altocumulus

Český překlad: Vyvýšená kupa

Oblačné patro/výška výskytu: Střední, 2-6km

Složení: Vodní kapičky, výjimečně ledové krystalky

Srážky: Nedosahující zemského povrchu (virga)

Fotografie oblaku:

Charakteristiky

Popis: Oblak Altocumulus (dále jen Ac) je zástupcem kupovité formy oblaků středního patra (tzv. vyvýšená kupa). Oblak má tedy kupovitou strukturu, podobu menších nebo větších skupin oblaků bílé či šedé barvy. Oblaky mají vlastní stíny. Mají podobu vln, valounů a chomáčků, které mohou být spojeny nebo od sebe odděleny. Oblak Ac většinou pokrývá větší část oblohy a jednotlivé vrstvy mohou být odděleny mezerami. To vše vyjadřují tvary či odrůdy oblaku (viz dále).

Vznik a výskyt: Oblak vzniká turbulencí nebo konvekcí nebo v důsledku výstupu rozsáhlejší vzduchové masy. Opět jako předchozí oblaky může vznikat i transformací z jiných oblaků a to rozšířením oblaku Cc či naopak rozdělením a snížením oblaku Stratocumulus (viz dále). Může též vzniknout rozšířením konvekčních oblaků Cumulus a Cumulonimbus (viz dále). Oblak se vyskytuje na obloze celoročně, ale častěji v teplé části roku. To je ho možno na obloze vidět při teplém počasí společně s konvekčními oblaky Cumulus. Oblak působí na obloze většinou hezky. Oblak vzniká též orograficky nad členitým terénem.

Tvary oblaku: Floccus, Lenticularis, Castellanus, Stratiformis a Volutus.

Odrůdy oblaku: Opacus, Translucidus, Perlucidus, Radiatus, Duplicatus, Undulatus a Lacunosus.

Zvláštnosti oblaku: Mamma, Virga, Asperitas a Cavum.

Rozlišovací znaky: Oblak má oproti oblaku Cc větší vrstvy, oproti oblaku nízkého patra Stratocumulus naopak menší. Oblaky mají vlastní stín. Poznáme ho podle výskytu optických jevů druhu irizace nebo koróny. Oblak je oproti oblakům Stratocumulus světlejší.

Jak poznáme Altocumulus?

 • Jeho vrstvy jsou větší než u oblaku Cc a menší než u oblaku Stratocumulus
 • Oblak je tmavší než oblak Cc
 • Nepřináší srážky dosahující zemského povrchu (jen tzv. virgu – srážky nedosahující země)
 • Vyskytují se na něm optické jevy v podobě irizace oblaku nebo koróny
 • Oproti oblaku As má kupovitou formu, vyskytuje se v málo plošně rozsáhlých vrstvách, ale i v rozsáhlejších vrstvách

Stratus

Český překlad: Sloha

Oblačné patro/výška výskytu: Nízké, 100-700m

Složení: Vodní kapičky

Srážky: Mrholení, drobné sněžení a sněhová zrna

Fotografie oblaku:

Charakteristiky

Popis: Oblak Stratus (dále jen St) je základním oblakem nízkého patra vrstevnaté formy bez patrné struktury. Jde o oblačnost slohového vzhledu, která je jednotvárná. Jedná se prakticky o mlhu ve výšce (pak klasifikujeme oblak jako St). Je to jediný oblak, který se může vyskytovat až u zemského povrchu.

Vznik a výskyt: Vzniká nejčastěji inverzí, kdy dochází k ochlazování nižších vrstev atmosféry. Vzniká též v důsledku turbulence jako průvodní oblak a také může dojít k transformaci z oblaku Stratocumulus (viz dále). Vyskytuje se tedy nejčastěji v údolích, kam stéká studený vzduch a to u nás nejčastěji na podzim a v zimě, kdy je velmi častým oblakem na obloze i u zemského povrchu v podobě mlhy.

Tvary oblaku: Fractus a Nebulosus

Odrůdy oblaku: Undulatus, Translucidus a Opacus.

Zvláštnost oblaku: Praecipitatio

Rozlišovací znaky: Při průsvitu slunečním nebo měsíčním světlem jsou vidět ostré obrysy těchto kotoučů. Oblak má mlhavý a jednotvárný vzhled, ale lze zaměnit s jinými podobnými oblaky v jiných výškách. Oblak St je zpravidla tmavší než oblaky vysokého patra. Pohybují se po obloze rychleji než oblaky vyšších pater. Oblak St má jednotvárnější vzhled a oblak Nimbostratus (viz dále) vždy zakrývá sluneční či měsíční svit zcela. Vždy z něho též padají srážky. Obtížné je rozlišit oblak St od Nimbostratu za situací, kdy z oblaku nimbostratus padají srážky a pod ním se nachází oblak St. Oblak St je v případě výskytu v roztrhané vrstvě (cáry oblaků) tmavší.

Jak poznáme Stratus?

 • Má vždy mlhavý vzhled bez patrné struktury
 • Obrysy Slunce a Měsíce jsou při prosvítání jeho vrstvou ostré
 • Oblak se může vyskytovat i velmi blízko povrchu či přímo na povrchu (pak je nazýván mlhou)
 • Přináší pouze srážky v podobě mrholení, drobného sněžení nebo sněhových zrn
 • V případě jeho roztrhání na cáry jsou tyto tmavší oproti oblaku Cumulus (viz dále)
Shrnutí
Datum
Název položky
Atlas oblaků
Hodnocení
5

Napsat komentář