Atlas oblaků

Cumulus

Český překlad: Kupa

Oblačné patro/výška výskytu: Nízké, 100-700m (tvar congestus i střední)

Složení: Vodní kapičky

Srážky: Déšť, sněžení a sněhové krupky vždy v přeháňkách – pouze forma Congestus (viz dále)

Fotografie oblaku:

Atlas oblaků: Oblak Cumulus.

Charakteristiky

Popis: Oblak Cumulus (dále jen Cu) je typickým letním oblakem a zástupcem kupovité formy nízké oblačnosti. Oblaky se tvoří konvekčními procesy za specifických podmínek (termická konvekce) a to v teplé části roku. V chladné části roku pouze výjimečně a nejsou nijak vertikálně rozvinuté. Oblaky mají podobu plochých nebo vyvinutých kup či případně cárů. Jedná se o tvary podoby květáku nebo šlehačky. Oblaky jsou velmi fotogenické a na obloze působí hezky. Často nabývají tvarů, které připomínají zejména zvířata nebo jiné, třeba nadpřirozené bytosti.

Vznik a výskyt: Oblaky vznikají konvekcí, tzv. termickými stoupavými proudy ohřátého vzduchu vůči vzduchu v okolí. Vznikají v určité kondenzační hladině. Vyskytuje se v teplé části roku, kdy intenzivní sluneční svit ohřívá (nerovnoměrně) zemský povrch. Splněny musejí být zajisté i další podmínky pro kondenzaci. Nejčastěji se vyskytuje od května do srpna. Oblaky se tvoří též na letních studených frontách. Vznikají též transformací z oblaků Stratocumulus (viz dále) nebo Ac.

Tvary oblaku: Fractus, Humilis, Mediocris a Congestus.

Odrůda oblaku: Radiatus.

Zvláštnosti oblaku: Virga, Tuba, Arcus a Praecipitaio.

Průvodní oblaky: Pannus, Pileus a Velum.

Rozlišovací znaky: Oblak Cu není prakticky možno na obloze nerozpoznat. Jedná se většinou o osamocené kupy, tedy vertikálně vyvinuté oblaky. Oblak Cu můžeme zaměnit s bouřkovým Cumulonimbem, hlavně když je oblak Cu hodně vyvinutý (congestus). Oblak Cu je bez vláknité struktury a v horní části má zřetelné obrysy. O Cu jde v případě, kdy oblak neprodukuje kroupy a ani bleskové výboje. Od oblaku St v cárech lze Cu rozeznat tak, že jsou tyto oblaky méně průsvitné a bělejší.

Jak poznáme Cumulus?

 • Typická kupovitá forma oblaku, zpravidla osamocené kupy (někdy spojení do souvislejších celků)
 • Podoba květáků či šlehačky
 • Bez vláknité nebo žebrové struktury, vždy má zaoblené vrcholky
 • Oblaky formy humilis (rozsáhlejší horizontálně než vertikálně), mediocris (zhruba shodně horizontálně i vertikálně rozsáhlý) a congestus (rozsáhlejší vertikálně než horizontálně)
 • Převážně neprůsvitné oblaky
 • Mohou produkovat slabé přeháňky (forma congestus), tyto jsou velmi tmavé

Stratocumulus

Český překlad: Slohokupa

Oblačné patro/výška výskytu: Nízké, 600 – 1 500m

Složení: Vodní kapičky

Srážky: Slabý déšť, sněžení či sněhové krupky v přeháňkách

Fotografie oblaku:

Oblak Stratocumulus.

Charakteristiky

Popis: Oblak Stratocumulus (dále jen Sc) je nejčastěji se vyskytujícím oblakem na naší obloze. Objevuje se během celého roku a vzniká různými způsoby (viz níže). Oblak je většinou v podobě rozsáhlejší vrstvy, je vždy v některých částech tmavý. Skládá se z různých částic v podobě dlaždic nebo valounů. Jde o oblačnost kupovité struktury se znaky oblaků vrstevnatých.

Vznik a výskyt: Nejčastěji vzniká transformací z oblaků Ac, nebo volně v bezoblačné vrstvě. Také vzniká pod vrstevnatými oblaky As a Nimbostratus. Též vzniká zvýšením oblaku St. Též může vznikat rozšířením horních částí oblaků Cu a Cumulonimbus (viz dále). Vzniká často také z plochých oblaků Cu, kdy večer ustává konvekce.

Tvary oblaku: Stratiformis, Castellanus, Lenticularis a Volutus.

Odrůdy oblaku: Translucidus, Perlucidus, Opacus, Radiatus, Duplicatus, Undulatus a Lacunosus.

Zvláštnosti oblaku: Mamma, Vigra, Praecipitatio, Asperitas a Fluctus.

Rozlišovací znaky: Oblak je méně průsvitný s tmavými místy než oblaky vysokého patra. Přináší slabé a lokální srážky. Jeho části jsou větší než v případě oblaku As. Vždy má podobu valounů a oblázků. Oproti oblaku Cu se tento nevyskytuje osamoceně, ale spojuje se do skupin.

Jak poznáme Stratocumulus?

 • Je méně průsvitný, vždy s tmavými místy
 • Má větší části než oblaky As či Ac a ještě menší než oblaky vysokého patra
 • Má podobu valounů
 • Vyskytuje se v souvislejší vrstvě
 • Přináší jen slabé srážky v přeháňkách a méně často

Nimbostratus

Český překlad: Dešťová sloha

Oblačné patro/výška výskytu: Přesahující hranice pater, do 2km

Složení: Vodní kapičky, občas ledové krystalky a sněhové vločky

Srážky: Déšť a sněžení trvalého charakteru

Fotografie oblaku:

Atlas oblaků: Oblak Nimbostratus.

Charakteristiky

Popis: Oblak Nimbostratus (dále jen Ns) je oblakem s jednotvárným vzhledem, který je vrstevnatý a jednak horizontálně a jednak také vertikálně rozsáhlý.  Většinou je velmi tmavý a vždy přináší srážky (viz výše). Srážky jsou často trvalejší a někdy i vydatné. Oblak je odpovědný za mnoho povodňových situací vzniklých v důsledku dlouhotrvajících a vydatných srážek. Oblak je neprůsvitný a jde o typickou frontální srážkovou oblačnost. Může se vyskytovat i v blízkosti zemského povrchu.

Vznik a výskyt: Vzniká nejčastěji v přechodových oblastech mezi jednotlivými vzduchovými hmotami (na atmosférických frontách). Vyskytuje se tedy jen na atmosférických frontách, nejčastěji na studené frontě v chladné části roku nebo na okluzní frontě zejména druhu teplé fronty.

Zvláštnosti oblaku: Virga a Praecipitatio.

Průvodní oblak: Pannus.

Rozlišovací znaky: Od vrstvy oblaku As odlišíme tento oblak tím, že je tento tmavší a neprůsvitný. Jinak se považuje za oblak Ns oblak, který produkuje srážky ve formě deště či sněžení. Jinak ho odlišíme od kupovitých forem oblaků zajisté tak, že je absolutně jednotvárný. Oblak je též tmavší než oblak St, který je mu hodně podobný. Tento také produkuje pouze mrholení nebo slabé sněžení, případně sněhová zrna.

Jak poznáme Nimbostratus?

 • Velmi tmavá jednotvárná a rozsáhlá oblačná vrstva
 • Vždy neprůsvitný oblak
 • Produkuje vždy srážky typu deště či sněžení a to trvalého charakteru
 • Vyskytuje se v oblastech atmosférických front (frontální oblačnost)
 • Je rozsáhlý horizontálně, ale i vertikálně (prorůstá do více oblačných pater)
Shrnutí
Datum
Název položky
Atlas oblaků
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář