Publikovaná čísla

Hodnocení stránky

Publikovaná čísla časopisu Meteolisty, informace o nich a popis obsahů jednotlivých čísel (více o časopisu obecně, viz odkaz). U nich dostupné dokumenty s časopisem ke stažení. Publikace časopisu probíhá po jeho vydání, jemuž předchází datum korekce a závěrečné revize. Toto datum je o den nižší nebo se případně shoduje s datem vydání. Jednotlivá čísla znějí na čtyři roční období dle klimatologického členění a vycházejí určitou dobu po skončení daného období. Zpravidla jde o období prvního až počátku druhého měsíce, následujícího po skončení klimatického období. Z provozních důvodů mohou některá čísla vyjít se zpožděním.

PUBLIKACE – VÝZVA! Chcete v časopisu publikovat vlastní text různého druhu? Kdykoli můžete. Postačí když nám zašlete text a další materiál, který chcete publikovat, na email info@pocasimeteoaktuality.cz. A to vždy do data uzávěrky daného čísla, které uvádíme zde u připravovaného čísla. Zaslat můžete i fotografii, uveřejníme jí v rubrice Fotogalerie. Obrázky mohou být přiřazeny i k textu (mapy, grafy, fotky). Zasílat můžete kdykoli, vždy v rámci uzávěrky jako nejzazšího data.

Níže najdete na kartách výčet posledních vydaných čísel časopisu Meteolisty a to od čísla 51 (vydání 2018). Na každé kartě jedno číslo. U každého čísla najdete náhled úvodní stránky časopisu a stručný popis obsahu čísla se základními charakteristikami.

Číslo 51/2018Číslo 52/2018Číslo 53/2018Číslo 54/2018Číslo 55/2019Číslo 56/2019Číslo 57/2019Číslo 58/2019Číslo 59/2020Číslo 60/2020Číslo 61/2020Číslo 61/2020Číslo 63/2021PŘIPRAVUJEME

Číslo 51: Zima 2017/2018

Datum vydání: 16.3.2018

Počet stran: 40

Obsah: Ve zprávách se mimo jiné dozvíte o vlivu tlakové níže “Friderike” na počasí u nás a ve střední Evropě. V příspěvcích jsou též shrnuty významné přílivy teplého vzduchu během zimní sezóny, kdy stoupaly teploty na vyšší až rekordní hodnoty. Zprávy též obsahují informace o letošním lednu jako pátém nejteplejším lednu na Zemi od začátku měření a též o druhém minimu rozlohy arktického ledu od roku 1979. Po zimě bylo též možné bilancovat ohledně jejího průběhu a srovnat ho s prvotními i postupně se vyvíjejícími prognózami.

Dále nechybí statistiky našeho měření v Praze, také vzdělávací informace. V nich se tentokrát dozvíte, jaké jsou zásady pro prognózu teploty vzduchu z hlediska našeho území. Téma rozebírá v tomto čísle zajímavé průběhy měsíců leden 2007, 2010, 2017 a 2018. Které se od sebe zásadně lišily a které byly podobné? Na závěr jsou prezentovány fotografie jevů a stavu krajiny v tomto období.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty 51 (5.14MB)

Číslo 52: Jaro 2018

Datum vydání: 9.11.2018

Počet stran: 20

Obsah: Zprávy shrnují mrazivé počasí v březnu a náhlý příchod letního počasí v dubnu. Dále se příspěvky věnují významné bouřkové činnosti v dubnu a zejména v květnu. Kterému období odpovídalo počasí ohledně teplot v květnu? I to prozrazuje jeden z příspěvků rubriky. Klimatická data ilustrují jaké bylo jarní období v Praze a okolí. O riziku vymizení jara, jako přechodového období mezi zimou a létem pojednává článek v rubrice Téma. Srovnává průběh teploty vzduchu v roce 2005 a 2015 se specifickým průběhem v roce 2013. Fotogalerie uzavírá číslo několika pohledy na oblohu nebo následky silných jarních bouřek.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty 52 (2.59MB)

Číslo 53: Léto 2018

Datum vydání: 22.11.2018

Počet stran: 48

Obsah: Zprávy přinášejí informace o tropických epizodách během letního klimatického období. Dále se zabývají úhrny srážek v létě v kontextu s vývojem srážek na naší stanici od roku 2005. Klimatická data doplňují shrnutí průběhu počasí během období. Téma rozebírá charakteristické dny a příčiny prohloubení sucha v letošní sezóně léta s velmi suchým létem 2015. Vedle fotogalerie, kde najdete obrázky oblohy a meteorologických jevů, obsahuje toto číslo i přílohu. Ta prezentuje fotografie důsledků sucha v krajině a hydrologii na různých místech. Teoretické informace jsou součástí tohoto čísla a vykládají hydrologické téma obecné informace o vodních tocích. Na závěr můžete otestovat své znalosti z oborů činnosti po zodpovězení třech otázek v tradičním Meteokvízu.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty 53 (7.43MB)

Číslo 54: Podzim 2018

Datum vydání: 11.1.2019

Počet stran: 32

Obsah: V tomto podzimním čísle časopisu najdete vedle meteozpráv poskytujících informace o průběhu počasí v tomto období pokračování teoretických informací o vodních tocích obecně. Dále je rozpracováno téma změn klimatických prvků, které se očekávají v souladu se změnou klimatu v budoucnu se zaměřením na naše území. Nechybí ani fotografické doplnění průběhu počasí a jevů na podzim a ani teoretické otázky z oborů zájmu v kvízu.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 54 (4.67MB) 

Číslo 55: Zima 2018/2019

Datum vydání: 22.3.2019

Počet stran: 26

Obsah: Vedle tradičních informací o průběhu počasí v daném období v rubrice Meteozprávy se v časopise zaměřujeme detailněji na přechod atmosférických front a srážkovou činnost v jejich prostoru. Toto je zpracováno podrobněji v rubrice Téma. Nechybí kvíz se třemi otázkami z tematických oborů, ani pokračování teoretických informací o vodních tocích obecně.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 55 (3.58MB)

Číslo 56: Jaro 2019

Datum vydání: 25.11.2019

Počet stran: 16

Obsah: V časopisu se dočtete o silném březnovém větru, zejména při vlivu níže “Eberhard”. Dále je značná část zpráv věnována rozvíjecímu se suchu a jeho příčinách a průběhu počasí v dubnu a květnu tohoto roku. Tomuto srovnání se věnuje rubrika Téma. Nechybí klimatická data z našeho měření a fotografie meteorologických a příbuzných jevů za toto období.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 56 (1.38MB)

Číslo 57: Léto 2019

Datum vydání: 2.12.2019

Číslo 58: Podzim 2019

Datum vydání: 20.12.2019

Počet stran: 19

Obsah: V Meteozprávách se mimo jiné dozvíte shrnutí průběhu počasí při vlivu tlakové níže zvané “Mortimer”, dále kdy se vyskytl na našem území první mráz chladné části roku a kdy bylo na podzim naopak velmi teplé počasí. Prezentována jsou klimatická data z našeho měření.  V tomto čísle je k dispozici pokračování teoretických informací z oblasti hydrologie a řeč bude o hydrobiologii vodních toků. V čísle se objevila rubrika Historie, ve které vzpomínáme na vliv významných cyklon na naše území. Význačné počasí zejména co do silného větru se odehrálo na den přesně jak v říjnu 2017, tak i v říjnu 2018. A rubrika fotografie ukazuje naše fotografie s podzimními projevy počasí a stavem krajiny.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 58 (1.88MB)

Číslo 59: Zima 2019/2020

Datum vydání: 25.3.2020

Počet stran: 26

Obsah: V zimním čísle Meteolistů informujeme ve zprávách například o velmi teplé zimě 2019/2020 a jejím srovnání s teplou zimou 2006/2007. Též vzpomínáme další teplé zimy posledních let. Ve zprávách se dočtete o silných větrech v únoru a o odlišnosti průběhu počasí v tomto měsíci sezóny s měsícem lednem či prosincem sezóny. Přikládáme naše klimatická data v podrobném zpracování, základní najdete i zde na webu. Rubrika Téma se detailněji věnuje srovnání nejteplejších zim posledních let (2006/2007 s 2019/2020). V historii nelze nepřipomenout nejvýznamnější tlakovou níži poslední doby u nás zvanou Kyrill z roku 2007. A v Teorii najdete pokračování výkladu o vodních tocích. V tomto čísle se zabýváme funkcí lesů a obecnými informace o lesích ve vztahu k hydrologii.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 59 (2MB)

Číslo 60: Jaro 2020

Datum vydání: 27.11.2020

Počet stran: 17

Obsah: V tomto čísle najdete informace o průběhu počasí během jara 2020 v ČR. Vedle obecného shrnutí je věnována pozornost jarním mrazům a pozdním jarním mrazům a jejich vlivu na vegetaci. Toto rozebíráme detailněji v Tématu a přikládáme naše data z Polabí. Dále se v číslu věnujeme povodňových událostem a vydatným srážkám. A to na počátku období a na jeho konci. Nechybí naše klimatická data za jaro a průběh počasí na jaře obrazem, nebo-li fotogalerie.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 60 (1.79MB)

Číslo 61: Léto 2020

Datum vydání: 2.12.2020

Počet stran: 26

Obsah: Ve zprávách píšeme o letních a tropických dnech v porovnání s lety minulými. Dále o uplatnění se Medardovy kápě. K tomu připojujeme srážkově významné události a povodňové situace, které se odehráli v létě 2020. Zprávy doplňujeme tradičně našimi klimatickými daty. Téma se zabývá charakteristikami srážkové činnosti v tomto létě dle našeho měření v Polabí. Vše doplňujeme fotografiemi. V historii shrnujeme srážkovou činnost v srpnu za poslední roky a zaměřujeme se nejvlhčí srpny. Patřil mezi ně ten v roce 2020?

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 61 (3.03MB)

Číslo 62: Podzim 2020

Datum vydání: 22.12.2020

Počet stran: 24

Obsah: Po obecném přehled průběhu počasí na podzim, včetně synoptických příčin přichází v dalších zprávách například souhrn povodňových událostí. Ten rozpracovává průběh situací na konci září a v polovině října 2020. Dále se dočtete o inverzích v listopadu a specifickém rozložení srážek. Nechybí shrnutí období na základě klimatických dat z našeho měření. V teorii opět pokračujeme informacemi o vodních tocích, tentokrát se zabýváme suchem na tocích a vazbou lesů a vody. Téma rozebírá nejdelší období teplotních inverzí v listopadu za posledních 10 let. I v historii je řeč o listopadu a to v souvislosti se suchem, nabízíme přehled za posledních 15 let dle našeho měření. A historie také srovnává povodňovou situace na konci září 2010 a letos. Několik málo fotografií jevů a krajiny z podzimního období má za cíl obohatit podobu časopisu a přidat obrazový materiál.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 62 (3.65MB)

Číslo 63: Zima 2020/2021

Datum vydání: 23.3.2021

Počet stran: 29

Obsah: V úvodu nechybí hlavní zprávy o proběhlém počasí v období zimy. Mezi příspěvky najdete například velké teplotní změny v letošní zimě. Souhrn doplňují naše klimatická data z měření v Praze. Následuje fotogalerie, která se zaměřuje na krajinu se sněhovou pokrývkou. Takovou, která byla v nižších polohách v posledních letech výjimečná. Téma tohoto čísla se věnuje vyvrácení domněnky o tuhosti letošní zimy. K tomuto přistupují i údaje publikované v dalších textech tohoto čísla, zejména v rubrice Historie. V teorii pokračujeme výkladem o vodních tocích, tématem tohoto čísla jsou jakost vody a činnosti vodních toků. Novinou čísla je nová podoba meteokvízu v podobě malé doplňovačky. Rubrika Historie se zabývá zimou z pohledu mrazivých  a ledových dnů v porovnání se studenými zimami posledních let.

Stáhněte si toto číslo: Meteolisty č. 63 (3.64MB)

PŘIPRAVUJEME

NOVĚ! Časopis nyní vychází jako Ročenka jedenkrát za rok. Zní k uplynulém roku, vydáváme ho k aktuálnímu roku a to během prvního čtvrtletí daného roku.

Číslo 64: Rok 2021

Datum vydání: V první třetině 2022

PUBLIKACE – VÝZVA! Chcete v časopisu publikovat vlastní text různého druhu? Kdykoli můžete. Postačí když nám zašlete text a další materiál, který chcete publikovat, na email info@pocasimeteoaktuality.cz. A to vždy do data uzávěrky daného čísla, které uvádíme zde u připravovaného čísla. Zaslat můžete i fotografii, uveřejníme jí v rubrice Fotogalerie. Obrázky mohou být přiřazeny i k textu (mapy, grafy, fotky). Zasílat můžete kdykoli, vždy v rámci uzávěrky jako nejzazšího data.

Poslední publikovaná čísla časopisu najdete na kartách výše, obecné informace o časopisu pak na stránce Časopis Meteolisty (viz odkaz).

Napsat komentář