Hlášení

Pokud nám chcete nahlásit nějaký jev související s tématikou naší činnosti, použijte pro to, prosíme, tento formulář.

Zadejte vaše jméno.
Napište email jako hlavní kontakt na vás.
Zadejte vaší webovou stránku nebo případně jinou stránku, kde lze najít další informace.
Vyberte obor, kterého se dané hlášení výskytu jevu týká.
Vyberte téma pozorovaného jevu.
Napište pozorovaný jev jako název vašeho popisu. Konkretizujte výše uvedený druh jevu (např.: Bouřkové jevy - tromba).
Zvolte datum, kdy byl jev pozorován.
Zvolte čas, kdy byl jev pozorován (alespoň orientačně).
Definujte lokalitu, kde byl jev pozorován. Snažte se být co nejkonkrétnější - např.: Veltruby, okr. Kolín, Středočeský kraj.
Detailně popište pozorovaný jev. Jaký byl průběh jevu, jak jev vypadal velikostně, co do barev a podobně. Veškeré informace jsou důležité.
%d bloggers like this: