Hlášení

Pokud nám chcete nahlásit nějaký jev související s tématikou naší činnosti, použijte pro to, prosíme, tento formulář.

Napište své jméno nebo název.
Zadejte, prosíme, svůj email.
Vyberte obor, kterého se jev či úkaz týká.
Zvolte druh pozorovaného jevu nebo úkazu.
Napište název vašeho hlášení, zpravidla název jevu, úkazu a podobně.
Zde podrobněji popište pozorovaný jev či úkaz, uveďte co nejvíce informací.
Vybraná hodnota: 5
Odhadněte dostupnost informací o vámi pozorovaném jevu či úkazu. Jinými slovy kolik si myslíte, že o něm máte informací. Vyjádření v procentech (max. 100%).
Vybraná hodnota: 0
Nyní, prosíme, odhadněte přesnost informací o pozorovaném jevu či úkazu. Na kolik procent (max. 100%) jste si informace o hlášeném jevu jisti.