O tomto webu

Základní informace o webu. Vítáme vás na oficiální webové prezentaci projektu METEO AKTUALITY.

O WEBU

Webová stránka projektu je rozdělena na dvě verze. První z nich je základní a zobrazuje se návštěvníkům na počítačích. Tedy na klasických stolních počítačích a na notebookách. Druhá je mobilní, která je plně přizpůsobena pro zobrazení na menších obrazovkách než jsou počítače. V současné době jde zejména o mobilní telefony a tablety. Nejprve přinášíme několik informací o tom, co přesně můžete od těchto verzí očekávat. Obě verze mají společné to, že zobrazují publikované články, jen jiným způsobem.

Základní verze webu: Pro počítače

Zvaná anglicky jako desktop, je základní verzí, kde se zobrazují veškeré informace nabízené na webu. Motiv této verze webu nabízí detailnější třídění zobrazení vydaných článků. Dále nabízí v menu veškeré existující stránky na webu, které jsou v provozu. Poté nabízí postranní panely, včetně dalších informací v zápatí webu. Tuto verzi webu je možné na počítačích zobrazit bez problémů. Pro zobrazení na mobilním telefonu či tabletu se ovšem nehodí a zobrazována na těchto zařízeních není.

Mobilní verze webu: Pro mobilní telefony a tablety

Aby bylo možné snadno a hlavně rychle zobrazit náš web na menších zařízeních, které jsou dnes velmi rozšířené pro prohlížení internetu, je tu speciální veze webu. Tato verze obsahuje jiný motiv zobrazení webu, kde jsou zobrazeny vydané příspěvky prostším výpisem. Menu nabízí základní stránky nebo případně kategorie příspěvků. V této verzi, aby bylo zobrazení webu dobře možné na malých obrazovkách neobsahuje některé informační panely.

Optimalizace webu

Optimalizovali jsme pro své návštěvníky naší webovou prezentaci a to po všech stránkách. Optimalizační práce zahrnovaly níže uvedené procesy, které vedly k celkovému zlepšení procházení webu a jeho částí. Optimalizace se týká jak počítačové verze webu, tak i verze mobilní. Tyto práce budou pokračovat v určité míře i v budoucnu, neboť zejména některé oblasti webu lze stále zlepšovat.

BEZPEČNOST

Pro návštěvníky jedna z priorit, dnes již nutnost v podobě protokolu HTTPS (najdete na začátku adresy webu) s ikonou zámku (najdete vedle adresy v prohlížeči). Náš web používá platný certifikát zabezpečení (SSL). V levém rohu řádku s adresou webu se vám tedy zobrazuje v prohlížečích informace o tom, že připojení k webu je bezpečné. To je dnes naprostý základ co se týče webových stránek. Některé prohlížeče zobrazují ikonu zámku, jiné ikonu informace atd. Po kliknutí na tyto ikony se vám zobrazí podrobnosti. Zabezpečení máme po všech stránkách vyřešené. Znamená mimo jiné, že veškeré údaje a procházení tohoto webu jsou soukromé. Provést můžete ohledně webu v prohlížeči další nastavení.

Ne méně důležité je zabezpečení samotného webu, který má ochranu proti spamu na vysoké úrovni. To znamená, že se nebudete setkávat například u našich příspěvků s komentáři typického druhu SPAM. Ani se na webu nebudou vyskytovat žádní roboti v podobě útočníků s cílem škodit webu i jeho uživatelům.

Souhrn uvedeného

Shrnutí:

 • Bezpečný protokol HTTPS
 • Platný certifikát SSL
 • Speciální a zabezpečená mobilní verze webu (AMP)
 • Ochrana proti SPAM útokům (registrace, komentáře obsahu aj.)

RYCHLOST

Dnes velmi důležitá položka optimalizace webové stránky, dík které je načítání webu pro návštěvníky rychlé. Pro snadné procházení webu jeho návštěvníky i nalezení webu a jeho obsahu na internetu je rychlost tedy po bezpečnosti na dalším místě. Dík tomu mají z webu lepší požitek. Náš web je optimalizovaný co do rychlosti a metriky jsou v mezích průměru. Samozřejmě, že v této oblasti je možné pokračovat v opravě a odstranění určitých překážek, které ještě rychlost zobrazení webu zhoršují. V posledních měsících jsme intenzivně pracovali na jejich maximálním vylepšení. Vlivem toho se musel do jisté míry změnit obsah a rozložení informací na webu. Uvedené platí nejen pro počítačovou verzi webu, ale i pro tu mobilní. V tomto budeme průběžně pokračovat i nadále, pro dosažení opravdu nejlepších výsledků. Co je pro zobrazování webu důležité se dozvíte v krátkém shrnutí níže.

Shrnutí:

 • Rychlé první vykreslení obrázku či textu
 • Žádná nebo téměř žádná blokace – od prvního vykreslení po dobu do interaktivity
 • Krátká doba do plné interaktivity
 • Rychlé vykreslení největšího obsahu (největší tet či obrázek)
 • Vyplnění obsahu stránky s proměnlivou rychlostí (zaznamenáváme zde výchylky vlivem serveru podle aktuálního zatížení)

PŘÍVĚTIVOST

Ta spočívá hlavně v samotném procházení webu, tedy jak zobrazování webu na návštěvníka působí. Jde o vzhled, rozmístění prvků jako jsou obrázky a zejména jde o stabilitu obsahu. Přesněji o optimalizaci zobrazování prvků tak, aby obsah stránky náhle neposkočil při “dokreslování” dalšího obsahu – přesuny. V tomto případě jsou hodnoty také v akceptovatelných mezích, tedy v normálu.

Shrnutí:

 • Bez významných přesunů viditelných prvků v zobrazované oblasti webu (typicky přeskakování obrázků, bannerů atp.)
 • Přehledné rozložení zobrazovaných informací
 • Vhodné proporce textu (velikost, barvy aj.)

U webových stránek jsou tyto tři hodnoceny. Rychlost a přívětivost zobrazování obsahu podléhá souboru metrik od společnosti Google pro zajištění skvělého uživatelského prostředí na webové stránce – tzv. Core Web Vitals. Do tohoto souboru hodnocených prvků spadají tři metriky. První je zobrazení největšího obsahu (text, obrázek) na stránce = LCP. Druhou celkový čas blokování zobrazení stránky (TBT). Tyto dvě ukazují rychlost zobrazování stránky. Třetí oráží přívětivost zobrazování obsahu stránky a jde o kumulativní změnu rozvržení prvků na stránce (CLS). Někdy jsou uváděny ještě další metriky. A samozřejmě existují i další, které ovšem nespadají pod hlavní sdružené pod tuto iniciativu Google.

Ověření splnění metrik

Na internetu existují online nástroje pro kontrolu hodnot těchto a dalších metrik každé funkční webové stránky. Naše stránka splňuje požadované hodnoty těchto metrik. Maximálně ve výkyvech u některých s mírnou rezervou, ale v mezích normálu. Záleží samozřejmě na nástroji, prostřednictvím kterého se tyto měří. A to hlavně na umístění serveru, ze kterého nástroj tzv. test provádí. Můžete si dát naší stránku z tohoto pohledu i otestovat, doporučit lze zejména:

 • Nástroj WEBPAGETEST (po kliknutí na odkaz zadejte adresu našeho webu – pro PC)
 • Nástroj PageSpeed Insights (po kliknutí na odkaz se začne testovat náš web – pro PC)

Rozdílné jsou výsledky pro zobrazení na počítači a v mobilní verzi (mobilní telefon a tablet). Hlavní verze naší stránky pro PC nevyhovuje mobilním uživatelům a ani jim není zobrazována. Proto je nutné zadat adresu mobilní verze našeho webu, viz následující odkazy:

 • Nástroj WEBPAGETEST (po kliknutí na odkaz zadejte adresu našeho webu – pro mobilní verzi https://www.pocasimeteoaktuality.cz/?amp=1)
 • Nástroj PageSpeed Insights (po kliknutí na odkaz se začne testovat náš web – pro mobilní verzi)

Zde jsou požadavky náročnější. Hodnoty nejsou přímo ideální, avšak jsou v mezích normálu. Na jejich dalším zlepšování však budeme průběžně intenzivně pracovat.

První uvedený nástroj hodnotí splnění metrik pomocí písmen (nejlepší A) plus ukazuje hodnoty všech základních metrik. Zleva například bezpečnost, načtení prvního bajtu, komprese či další. Druhý hodnotí pomocí číselného skóre (nejlepší 100) na bázi pro vás možná známého rozšíření prohlížeče Chrome (Lighthouse). I tak lze totiž naší stránku otestovat (na našem webu načteném v prohlížeči spustíte tuto službu, pokud ji máte k dispozici). Zelená barva či podbarvení je u těchto vždy nejlepším hodnocením.

Neustále zlepšujeme nejdůležitější metriky u našeho webu pro váš co nejlepší požitek při procházení našeho webu a získávání jakýchkoli informací! Vaše MA.

INFORMACE NA WEBU

Níže uvedená mapa webu uvádí výčet všech informací, které na webu najdete. Takže jde o přehled základní, plné verze.

Najdete zde informace z těchto základních oblastí:

 1. O projektu (informace o projektu a jeho činnosti, včetně tohoto webu)
 2. Historie počasí (průběh počasí v minulosti a významné události)
 3. Aktuální stav počasí (veškeré informace o počasí, které se odehrává právě nyní
 4. Prognózy počasí (veškeré informace o očekávaném počasí)
 5. Meteorologie (naučné informace z oboru a zajímavosti)
 6. Hydrologie (hydrologická situace a naučné informace z tohoto oboru plus zajímavosti)
 7. Klimatologie (klimatická data od nás, extrémní hodnoty, naučné informace z oboru a zajímavosti)
 8. Encyklopedie (druhý web podoby wiki otevřené encyklopedie odborných a jiných výrazů z oborů činnosti – od 1.12.2020)

Tento web nabízí zejména tyto druhy informací:

 • Jaké bylo, je a bude počasí v ČR a okolí: přehledné a rychlé informace o počasí, stavu a vývoji klimatu a stavu ovzduší, zejména v ČR či Evropě
 • Naučné: výklad terminologie z oborů a rozbory témat
 • Zajímavosti a novinky: zajímavé poznatky a novinky z oborů činnosti
 • Klimatická data: prezentace vlastních dat, sestav dat aj.

Základní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte na emailu: info@pocasimeteoaktuality.cz  na naší Facebook stránce (komentáře a vámi vložené příspěvkypřípadně můžete využít zdejší webové kontaktní formuláře (za případné náměty na články nebo návrhy na zlepšení budeme rádi) pro rychlá podání – najdete je na stránce Rychlé podání.

Web byl oficiálně na konci roku 2019 přesunut na vlastní doménu. Má novou podobu a více možností. O těch seznamuje kompletně dokument O webu Meteo Aktuality. Základní struktura informací na webu se spíše nezměnila.

Obsah webu

Jaké informace kde najdete, včetně vložených odkazů v textu. Pokud nemůžete najít některé informace, možná u nás jsou, ale jen nevidíte na první pohled odkaz na stránku, na které by mohly být nebo vůbec nevíte kde je hledat. Tento přehled by vám to měl usnadnit.

O projektu

V prvé řadě poskytujeme informace o nás jako projektu a o vše, co vidíte nejen na této webové prezentaci. Na jedné ze stránek tohoto menu se právě nacházíte. Takže vedle informací o tomto webu se zde nacházejí informace o nás a naší činnosti, na stránkách O projektu, dále jde o stránku Naše služby a co přesně děláme najdete na stránce Popis činnosti. Na nich se dozvíte vše o tom, kdo jsme, co děláme a proč to děláme či kdy a kde to děláme. Součástí některých hlavních stránek jsou i podstránky. O tom jak a kdy nás rychle kontaktovat přes formulář z webu najdete na stránce Rychlé podání.

Historie počasí

Jednou z našich činností je analyzovat průběh počasí a jeho synoptické příčiny v minulosti. Těmito informacemi se zabývá uvedená sekce. Nabízí dvě základní stránky a to stránku Shrnutí počasí a též na stránce Významné události. Na těchto se jednak dozvíte jaké počasí bylo v minulém měsíci (pravidelná aktualizace do 10. dne měsíce následujícího) a jednak také jaké extrémní situace se kdy v ČR v počasí a hydrologii vyskytly (aktualizace dle výskytu situací po zpracování). Další podstránky informují případně o konkrétních událostech, například významných cyklonách (vybrané informace/události).

Aktuální počasí

Velký důraz klademe při naší činnosti na to, jaké počasí se v ČR a okolí či případně nad Evropou odehrává. Speciálně informujeme o význačném průběhu počasí. A to několika způsoby. Jednotlivé informace najdete na různých stránkách menu. Informace o průběhu počasí v posledních hodinách na vybraných, hlavních meteorologických stanicích ČHMÚ a aktuální počasí na profesionálních stanicích ČHMÚ v podobě prezentace Teletextu ČR nabízí stránka Počasí na stanicích. Jaké počasí kde v ČR skutečně je se můžete podívat živě na webkamerách, které jsou v dnešní době velmi rozšířeny a jsou velkým doplňkem monitorovacího zařízení aktuálního počasí. Přehled důležitých kamer z ČR nabízí stránka Webové kamery.

Přehled stavu jednotlivých základních meteorologických prvků v ČR a Evropě je k dispozici na stránkách Aktuální teplota, pokrytí oblohy oblaky na stránce Aktuální oblačnost a výskyt srážkové činnosti či spadlé srážky  najdete na stránce Aktuální srážky.

Prognózy počasí

Též velký důraz je kladen na očekávané počasí v budoucnosti a to od horizontu následujícího dne až po celé sezóny. Podle toho rozlišujeme informace prognóz počasí velmi podobné až stručné v podobě výhledů odchylek základních meteorologických či klimatologických prvků. Základní předpověď na krátký čas dopředu je s denní aktualizací prezentována na stránce Předpověď na den.

Pokud vás zajímá, jak bude v několika dalších dnech. Pak poslouží souhrnný přehled vývoj počasí den po dni na stránce Výhled na týden v grafické podobě s aktualizací v úterý, čtvrtek a neděli každého týdne.

Souhrnné a modelové prognózy

Pokud vás zajímá předpokládaný chod teplot a srážek vůči normálu v dlouhém období, určitě pro vás bude vhodná stránka Výhled na měsíc v textové i grafické podobě s aktualizací vždy poslední den v měsíci. Poté jsou tu speciální prognózy pro různé aktivity, které jsou provozovány v určitém období roku (tzv. sezóně vůči dané aktivitě). Jde o Počasí na houby s indexem vhodnosti sběru hub, provoz v sezóně cca od srpna do listopadu dle situace. V letním období jde od roku 2020 nově o Počasí k vodě, v provozu v sezóně asi od června do září. Ohledně prognóz počasí jsou k dispozici mapy s prognózou jednotlivých prvků na nejbližší hodiny až dny (do 48-72h) na stránkách: ohledně teploty vzduchu – Předpověď teploty, pokrytí oblohy oblaky – Předpověď oblačnosti.

Výskyt srážek v dalších dnech a akumulace srážek – Předpověď srážek. 

Poté směru a rychlosti větru, včetně jeho nárazů – Předpověď větru a též rozložení tlaku vzduchu a synoptické mapy – Předpověď tlaku.

Dlouhodobé a speciální prognózy

Předpověď základních prvků dle globálního modelu GFS (zatím jen) nabízíme i pro střednědobý horizont (nad 72h a to do 168h) na stránce Střednědobé předpovědi (rozcestník) a podle jednotlivých prvků poté na stránkách Výhledy teploty, Výhled srážek, Výhled větru a Výhled tlaku. A pamatováno je i na dlouhodobý horizont, byť se na tento předpovědi počasí potýkají se značnými nepřesnostmi, jsou žádané. Proto poskytujeme prognózy hlavních prvků a souhrnné mapy (vybrané) s odchylkami od dlouhodobých normálů na stránce Dlouhodobé předpovědi. Připravujeme také sezónní služby, vztahující se k určitým obdobím.

Jde o Počasí na hory, Počasí k vodě a Počasí na houby s předpovědí očekávaného počasí a obecně podmínek pro dané aktivity.

Meteorologie

Vzdělávat je dalším naším cílem. Poskytovat teoretické informace veřejnosti, tím se zabývá sekce menu Meteorologie, dále Hydrologie a Klimatologie. Zde jsou veškeré teoretické informace různé problematiky v základní podobě. Najdete zde například stránku Historie meteorologie se základním přehledem milníku v tomto vědním oboru, kdy se něco zásadního stalo, objasnilo, zavedlo a podobně a to od prvních zmínek o počasí v dávné historii až po nedávné zavedení nejnovějších technologií (výpis bude pokračovat dle dalšího vývoje ve vědě).

Historií by měl začínat výklad o každé vědě. Základem naučných informací z tohoto oboru je Atlas oblaků, k němuž náleží jednotlivé články o deseti základních druzích oblaků, které na našem webu vyšly (jsou součástí menu), dále pak také zmínka o dalších oblacích na stránce Ostatní oblaky. Vzdělávací informace tohoto oboru tvoří nepřeberné množství dalších stránek a také dalších vydaných článků, které vycházejí stále a průběžně.

Hydrologie

Základem informací z vědního oboru je aktuální Hydrologická situace. Stránka přináší veškeré informace o spadlých srážkách, výparu a tedy vodní bilanci. Monitoruje výskyt sucha na území ČR a ukazuje vývoj vodních stavů v ČR ve vybraných hlásných stanicích/profilech dílčích povodí. Též je zde pamatováno na hydrologické prognózy, tedy na předpovědi vývoje hydrologické situace v závislosti na meteorologickém vývoji a aktuální hydrologické situaci. Naučné informace obsahují mnoho teoretických poznatků a zajímavostí. Informace o vodě obecně přináší stránka Voda, tyto rozšiřuje a rozpracovává důležité téma stránka Vodní toky.

Zde jsou položeny základy teorie vodních toků a jejich koryt. O vodním právu a dělení vodních toků pojednává stránka Vodní toky v ČR. Přehled větších vodních toků a základní informace o nich přináší soubor článků o vodních tocích v jednotlivých povodí, dle výkonu správy toků. Též nabízíme vzdělávací informace o Hrazení toků a též o Přehradách v ČR, shodně jako v případě vodních toků. Stručné informace jsou k dispozici i o ostatní retenci vody obecně a u nás, základ má tato problematika na stránce Stojaté vody.

Nabízejí je stránky Rybníky, dále se zaměřením přímo na výčet a popis našich rybníků – Rybníky v ČR a též stránka věnující se dalším vodním plochám –  Jezera a mokřady. V případě rybníků je jejich výčet a popis podrobnější a je rozdělen na oblasti povodí dle správy toků na území ČR, stejně jako v případě vodních toků a přehrad. Plus další informace na jiných stránkách.

Klimatologie

Na jedné straně informace o podnebí Světa a v jednotlivých klimatických či chcete-li podnebných pásmech nabízí stránka Podnebí Světa. Informace v jednotlivých pásmech rozpracovávají dílčí stránky menu. Speciální stránka je věnována našemu převažujícími klimatu a cirkulaci, viz Klima v ČR.

Samostatně jsou uvedeny naučné informace a zajímavosti o ledovcích, krách a ledových oblastech, na stránce Led na Zemi a o oceánském počasí a proudech s vlivem na klima na stránce Oceánské klima.

Na druhé straně poskytujeme prezentaci veškerých úplných naměřených dat z naší stanice na stránce Klimatická data. Další podstránky menu prezentují data za jednotlivá období a to roků, sezón a měsíců. Nově vyhodnocená data jsou doplněna podle časového období na stránky Měsíční data, podle ročních období v klimatologickém členění Sezónní data či za celý rok Roční data.

NOVINKA! METEO ENCYKLOPEDIE

Dne 1. prosince 2020 byl publikován wiki web s názvem Meteo encyklopedie. Jde o web v podobě otevřené encyklopedie (wiki) mnohých odborných a ostatních pojmů či názvů. Stále bude dle potřeby rozšiřován a aktualizován. Věříme, že web rádi využijete k vyhledání potřebného pojmu či problematiky. Základní informace by měl spolehlivě nabídnout.

Napsat komentář