Rychlé podání

Na této stránce se dozvíte návod na rychlé podání k projektu Meteo Aktuality. Tedy návod jakými způsoby nás lze kontaktovat za konkrétním účelem týkajícím se problematiky předmětů naší činnosti i našeho projektu obecně. Přečtěte si, prosíme, níže uvedené rozlišovací znaky druhů podání neboli důvodů nás kontaktovat. Uvádíme je včetně názorných příkladů.

CO JE TO PODÁNÍ

Veškerá komunikace vůči nám je nazývána obecně PODÁNÍM. Na každý podnět odpovíme ihned, jak to bude možné a to pokud možno v co nejkratším čase. Rozlišujeme tři základní důvody činění podání vůči nám – viz dále.

Kontaktovat nás můžete v případech:

 1. Rady ohledně předmětů naší činnosti
 2. Rady ohledně provozu našeho projektu a stránek

Účelem komunikace mohou být:

 • Dotaz
 • Námět
 • Rozbor
 • Hlášení

Dotazem rozumíme průměrně stručné podání, kdy je jeho předmětem jednodušší dotaz dle výše uvedených dvou základních kategorií – vyřízení do několika málo minut.

“Očekávají se nad místem A zítra srážky?”

Námětem rozumíme průměrně stručný obsah, kdy je jeho předmětem jednodušší vyjádření kritiky, chvály či návrhu změn v poskytovaných službách naším projektem – vyřízení do několika málo minut, maximálně desítek minut. *

“Velmi oceňuji vaši službu A, bylo by možné rozšířit tuto službu …”?

Rozborem rozumíme naopak obsáhlejší podání obsahující složitější dotaz dle výše uvedených dvou základních kategorií – vyřízení do několika hodin, dnů či případně déle (využívejte k němu přednostně konzultační hodiny).

“Potřebuji zjistit, zda se na našem území dne X vyskytovaly bouřky a zda byly intenzivní”? **

Hlášením rozumíme pouze nahlášení z vaší strany. Jde o nahlášení nějakého jevu, který pozorujete běžně v krajině a tento souvisí s tématikou (obory) naší činnosti. Vidíte například něco, co ale nedokážete pojmenovat. Můžete též využít tento formulář a sdělit nám o jevu veškeré vám známé informace. Pokusíme se situaci rozluštit.

“Na obloze jsem pozoroval/a jakýsi vír, jakoby se jednalo o malé tornádo – co to mohlo být”? **

*  Odpovíme ihned (potvrzení podání a návrh řešení či odhad délky jeho trvání), odpověď s výsledkem zašleme, dle dohody v první komunikaci, později).

** Následují další identifikační či vámi požadované údaje, vše co víte a co jste pozorovali.

Uvedené dotazy jsou pouze příklady situací, pro které je konkrétní typ podání vhodný.

KDE A JAK UČINIT PODÁNÍ 

Nabízíme několik možností, jak nás za těmito účely kontaktovat. Mezi základní se řadí oficiální podání prostřednictvím formulářů (možno přímo z naší stránky, tzv. forma formuláře) nebo klasické emailové zprávy. Poté nabízíme ostatní možnosti, mezi které se řadí zejména komunikace na stránkách sociálních sítí.

Formuláře (3)

Vždy soukromě, základ pro oficiální rychlé podání, odpovíme co nejrychleji ve vztahu k typu podání.

 1. Dotazy/náměty – pro jednoduché otázky a náměty ohledně oborů činnosti i fungování projektu.
 2. Zadání – pro obsáhlejší zpracování tématu, menší studie a podobně. Něco čím bude nutné se více a déle zabývat.
 3. Hlášení – pro nahlášení pozorovaného jevu týkajícího se oborů činnosti (pro obecné ohlášení či za účelem objasnění).

Máte dotaz či nám chcete něco ohlásit? Jaký druh formuláře bude vašemu podnětu nejvíce vyhovovat?

FORMULÁŘ PRO DOTAZY/NÁMĚTY

Napište své jméno nebo přezdívku (např. Tom111).
Napište vaše sdělení. Co nám chcete sdělit, na co se chcete zeptat. Pokud možno stručněji a jasně.
Uveďte svoji emailovou adresu, na kterou chcete zaslat odpověď.

FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ

Napište své jméno nebo název.
Vyberte předmět/oblast, kterých se podání týká.
Popište pokud možno jasně a komplexně, klidně i obsáhleji, co od nás chcete zpracovat či objednat.
Napište email, na který chcete zaslat odpověď v podobě zpracovaného zadání.
Zaškrtněte (pokud požadujete), do kdy by pro vás bylo ideální zadání zpracovat a zaslat odpověď.

FORMULÁŘ PRO HLÁŠENÍ

Napište své jméno nebo název.
Zadejte, prosíme, svůj email.
Vyberte obor, kterého se jev či úkaz týká.
Zvolte druh pozorovaného jevu nebo úkazu.
Napište název vašeho hlášení, zpravidla název jevu, úkazu a podobně.
Zde podrobněji popište pozorovaný jev či úkaz, uveďte co nejvíce informací.
Vybraná hodnota: 5
Odhadněte dostupnost informací o vámi pozorovaném jevu či úkazu. Jinými slovy kolik si myslíte, že o něm máte informací. Vyjádření v procentech (max. 100%).
Vybraná hodnota: 0
Nyní, prosíme, odhadněte přesnost informací o pozorovaném jevu či úkazu. Na kolik procent (max. 100%) jste si informace o hlášeném jevu jisti.

Jde o oficiální podání, vždy se jím budeme zabývat a vždy vám zašleme zpět a) Potvrzení doručení podání – souhrn a b) Odpověď jako vyjádření k obsahu podání (u některých druhů případně i další odpovědi jako řešení případu).

Emailová zpráva

Email: info@pocasimeteoaktuality.cz (vždy soukromě, prostřednictvím něho s vámi budeme komunikovat i v reakci na formulářová podání).

U výše uvedených, směřujících na naší emailovou adresu garantujeme vždy rychlou první odpověď. Dále záleží na typu podání a složitosti či obsáhlosti zadání.

Vedlejší kontakty

Další možné způsoby kontaktu, několik způsobů (neoficiální podání):

 • Facebook: stránka @pocasimeteoaktuality (veřejně – komentář)
 • Web: Komentáře obsahu (vždy veřejně, negarantujeme rychlou odpověď oproti oficiálním podáním)

KDY NEJLÉPE PODÁNÍ UČINIT

U všech možností platí obecně kdykoli. Avšak zabývat se jím budeme, ihned jakmile to bude možné. Proto je lepší využít běžnou denní dobu, kdy se vám dostane rychlé odpovědi.

K dispozici jsme zde: denně cca od 9 do 20 hodin.

Kontakt lze zvolit podle vaší libosti, na emailu a Facebook stránce jsme k dispozici denně průběžně. Novinkou jsou nové formuláře pro snazší soukromý kontakt s možností řešení obsáhlejšího tématu či problematiky. Dále je novinkou výše uvedený online chat přímo na našem novém webu – zobrazuje se na celém webu. Za využití kontaktní cesty děkujeme, vaše Meteo Aktuality.

Těšíme se na vaše zajímavé dotazy různého druhu, rádi vám na ně vždy odpovíme!