Zadání

Pro potřebu obsáhlejšího zpracování určitého tématu v podobě nějakého rozboru nebo malé studie použijte, prosíme, tento formulář.

Napište vaše jméno, postačí křestní.
Zadejte email, který bude sloužit pro komunikaci s námi a zaslání řešení zadání.
Vyberte obor či odvětví, kterého se vaše zadání týká.
Zde napište stručné pojmenování následujícího obsahu vašeho požadavku či zadání.
Detailněji popište vaše zadání, které od nás požadujete zpracovat. Uveďte veškeré potřebné informace. Pokud budeme potřebovat ještě další informace, požádáme o jejich doplnění již v samotné komunikaci přes zadaný email.
Zvolte, do kdy byste rádi dostali odpověď se zpracováním vašeho zadání. Nevyplňujte, pokud požadujeme zpracování do konkrétního data (zvolte pak přímo datum, viz další pole).
Zadejte konkrétní datum, kdo kterého si přejeme zadání zpracovat a zaslat výsledek či konečnou odpověď. Supluje výše uvedenou orientační dobu. Budeme se dle možností snažit požadovanému termínu vyhovět. Podrobnosti zašleme v prvním emailu, kde vám potvrdíme přijetí a zahájení zpracování.
%d bloggers like this: