Podnebí Světa 2

Stránka Podnebí Světa 2 je pokračováním výkladu ze stránky Podnebí Světa 1.

PODNEBNÉ PÁSY NA ZEMI A KLIMA KONTINENTŮ

Pokračování ze stránky Podnebí Světa 1:

AMERICKÉ KLIMA

Severní Amerika nazývaná též jako Spojené státy americké (USA) zabírá velkou plochu, na které se vyskytují jako na jediném území z hlediska podnebí Světa veškerá možná klimatická pásma. Od severních tunder s trvalou sněhovou pokrývkou až po jižní tropické klima. Vodní plochy určují klima pouze lokálně, tedy v jejich blízkosti. Cirkulaci ovlivňují Skalisté hory s nadmořskými výškami až 6000m, které brání západní cirkulaci a průniku vlhkosti z Tichého oceánu. Na východě kontinentu ovlivňují klima Apalačské hory. Bez horských překážek je kontinent pro severní proudění, odkud často na toto území proniká arktický vzduch hodně na jih a opačně velmi teplý vzduch z jihu daleko na severu. Klima se zde tedy pestré a počasí se dokáže hodně rychle významně změnit.

Jih a jihovýchod

V jižní a jihovýchodní části kontinentu se často objevují významná tornáda. Na Dálném Severu je podnebí arktické. Ve větší části Kanady panuje mírné pásmo s kontinentálním klimatem podobným sibiřskému. A to tedy s teplými léty a mrazivými zimami. V arktickém podnebí jsou průměrné teploty v nejchladnějších obdobích roku kolem -20 až -30°C. V minimech klesají denní teploty v nejstudenější oblasti k -50°C. Průměrné teploty v nejstudenějším období kolem -10°C má jih Aljašky. Místní jezera zamrzají do 2-3 metrů hloubky. V oblasti jsou chladná a krátká léta s průměrnými teplotami 3 až 10°C maximálně. V centrální části Kanady teploty v průměru přesahují 17°C, v maximech vystupují i na 30°C. Srážek na severu nespadne mnoho, většinou do 200mm, na jihu Aljašky jsou srážky i více než desetkrát vyšší a pohybují se i kolem 2500mm za rok. Sněhová pokrývka je celoročním jevem, ale není nijak vysoká. Na jihu Kanady a severu USA jsou průměrné teploty v kontinentálním klimatu -5 až -25°C v zimě, ale při význačných přílivem mrazivého vzduchu od severu klesají denní minima na -50 i -60°C. Souběžně s nimi se vyskytuje také husté sněžení. Zimu zde zmírňuje föhnový efekt nebo nezamrzlá rozsáhlá jezera v oblasti. Pobřežní oblasti tichého a Atlantského oceánu se vyznačují mírnějším klimatem, kdy léta jsou zde chladnější a vlhčí a zimy teplejší. Na severu Mexika a v okrajových oblastech Spojených států je klima kontinentální a tedy suché. Na jihovýchodě Spojených států je monzunová oblast a vyskytují se tam významné letní srážky. Většina Mexika a středoamerického kontinentu panuje tropické klima. Tichooceánské území se vyznačuje mírnějšímu a vlhkými zimami a suchými léty s nižšími teplotami. Na pobřeží Tichého oceánu jsou letní průměrné teploty do 20°C, ve vnitrozemí vystupují až ke 30°C a v maximech přesahují 35°C.

Východ a západ

Východ má vlivem chladnějších vod průměrné teploty nižší, maximálně 10 až 20°C. Většinu USA ovlivňuje subtropické klima. Západ má podobné klima jako západ Evropy, tedy mírnější zimy s teplotami v průměru do 12°C, denními maximy ale až 27°C. Zimní období je oblačné a mlhavé s častými srážkami, kterých zde spadne z celého roku nejvíce právě v zimě. V létě je chladněji, průměrné teploty jen kolem 15°C. V Kalifornii či Arizoně je tepleji, průměrné teploty v létě až 32°C. Ve vnitrozemí jsou teploty postupně vyšší. Vznikly tak v důsledku suchého počasí pouštní oblasti. V Kafironii bylo změřeno v maximech až 58°C. Ohledně srážek se jejich úhrny liší od severu pobřeží (2500mm) od jihu (250mm) a vedle stojí zajisté pouště s úhrny jen v desítkách mm. Na východ od Skalistých hor proniká v zimním období významně studený vzduch provázený hustým sněžením. Sníh se ovšem udržuje jen na horách, na středozápadě je na zemi jen přechodně a na východě vůbec. Středozápad je pověstný častými bouřkami s průměrnými teplotami v létě do 30°C a maximy 35°C. Východ USA ovlivňuje Atlantik a východní pasáty. V zimním období proudí vzduch z pevniny nad moře, jsou sušší. Léta jsou naopak vlhčí hlavně vlivem bouřkové činnosti a teplá. Průměrné teploty v zimě dosahují 10°C, v létě 25°C. Srážkové úhrny za rok dosahují 1500mm. Na jihovýchodě USA se vyskytují četné hurikány.

Střední část

Má rozličné klima vlivem četných horských překážek. Vysoko v horách se vyskytuje trvalá sněhová pokrývka. Zimy jsou suché a mírné s občasnými vpády studeného vzduchu ze severu. V létě je zde horko a vlhčeji, avšak klima je zde celkově sušší. Průměrné teploty v nejstudenějším období roku jsou ve střední části do 12°C, na západě Latinské Ameriky 19°C a na východě území až 21°C. Při studených vpádech jsou teploty v noci záporné. Ostrovní části mají tropické klima s průměrnými teplotami 25-28°C po celý rok, tedy teplotně stabilní klima. V létě přicházejí často silné deště, na konci období spadne nejvíce srážek z celého roku při přechodu hurikánů. Roční úhrny se pohybují okolí 2500mm srážek, Tichomoří je na srážky chudé a průměrně spadne většinou do 700mm srážek maximálně. V Panamě spadne až 3000mm, průměrná teplota je zde stabilně celý rok kolem 26°C.

Jižní část

Patří většinou do tropické klimatické oblasti. Zúžení pevniny směrem na jih působí snižování kontinentality podnebí podobně jako v Africe. Na západě hrají v klimatu roli Kordillery, které dosahují výšek až 7000m. Tento horský masiv nepouští do oblasti vlhké západní proudění. Na horách je počasí studené se sněhem a to kolem rovníku i celý rok. Často sněží trvale několik dnů. Na východě se nachází Brazislká vysočina s nadmořskými výškami do 1500m a vrcholy kolem 2800m. V oblasti se vyskytují ale četné nížiny s velkými vodními toky a hustými pralesy. V oblasti rovníku vzniká četná konvekční činnost s tvorbou přeháněk a bouřek. Jižní část této oblasti spadá do mírného podnebí, ale samotná jižní část oblasti má docela chladné a drsné klima. V tropické oblasti Jižní Ameriky je neustále teplo a také vlhko. Srážky se vyskytují ve dvou maximech během roku. Západ Tichého oceánu je oblast chudší na srážky a dále na jihu je ještě suššeji, jsou zde rozsáhlé pouštní oblasti (poušť Atacama). Brazilská vysočina je na srážky bohatší vlivem Atlantiku a to zejména na návětří svahů v zimním období. Kolem rovníku jsou průměrné teploty celý rok 26-28°C, na vysočinách je v létě maximálně 22°C co se týče letního období. V centrech vysočin se objevují i ranní mrazíky. Tropické oblasti západního pobřeží mají velmi vysoké roční srážkové úhrny, dosahují až 7000mm. Srážkový úhrn tvoří zejména významné srážky při bouřích, v amazonských nížinách prší 250 dní v roce.

Brazilská vysočina a Andy

Postupem k Brazilské vysočině srážek ubývá s přechodem do suché tropické oblasti. V oblasti Chile je klima významně proměnlivé. Zatímco na severu je sucho, směrem k jihu srážek znatelně přibývá a oblast halí také časté mlhy. Dále na jih převládá klima mírných šířek. V zimě se teploty v průměru drží kolem 10°C, v létě jsou v intervalu 10 až 20°C. Pobřežní oblasti mírného pásma jsou v létě velmi vlhké s až 3000mm, místy až 5000mm. Fouká zde silný vítr o rychlostech až 60m/s a mlhavé počasí převládá až tři měsíce v roce. Andy, které oddělují pobřežní oblasti od vnitrozemí mají drsné klima. Na východě je sucho, vyskytují se zde stepi. Letní průměrné teploty jsou zde kolem 27°C, v zimě jen občas klesnou pod nulu. Srážky jsou nízké, ve vnitrozemí do 250mm za rok, na východě prší více a spadne tam až 1000mm. V některých oblastech se vyskytují bouře s lijáky. Nejjižnější oblasti jsou chladné s průměrnými teplotami v zimě do 3°C, v létě jen do 8°C, na severu je až 15°C. Nejvydatnější srážky se vyskytují na západě And na návětrných stranách, v závětří jsou slabé.

ARKTIDSKÉ A ANTARKTIDSKÉ KLIMA

Severní polární oblast zaujímá oceán, jižní rozsáhlá pevnina. Tato je významně členitá. A toto určuje a silně ovlivňuje klima těchto oblastí. Počasí se zde příliš nemění, střídá se tu polární noc s dnem. Arktické zimy jsou mrazivé s teplotami až -40°C a srážek zde spadne za rok málo. Sníh, který leží na povrchu trvale, je vířen silným větrem. V jarním období je více sluníčka a teploty mohou vystoupit i nad bod mrazu, naopak v létě je oblačnosti hodně. Ročně zde spadne maximálně 300mm.

Klima na pólech

V Grónsku panuje kontinentální klima a vyskytují se zde nadmořské výšky do 2000m. Zimní teploty se pohybují mezi -8 až -24°C, v nejteplejším období slabě překračují bod mrazu. Ojediněle dosahují 10°C. V jižní části oblasti jsou srážky vydatnější. Na opačném pólu, v Antarktidě, jsou nadmořské výšky též do 2000m, v centrální části i kolem 3300m s maximy 6000m. Ledovec, který se na pevnině vyskytuje, je silný až 1.5km. Klima je zde opravdu drsné, více než na opačném pólu. Teploty v zimě klesají na -40 až -70°C a zaznamenáno bylo i -89°C, což je nejnižší teplota změřená na Zemi. Nejvyšší teplota v této oblasti od počátku měření dosáhla 17.8°C. V létě je průměrná měsíční teplota -10°C. Foukají zde též silné větry o rychlostech nad 25m/s, ojediněle až 60m/s. Maximum síly větru bylo zjištěno v Adéliině zemi a to 93m/s. Roční průměrné srážky činí pouze 190mm, ale ve vnitrozemské části kontinentu spadne jen do 50mm.

Závěr

Z výše uvedeného přehledu podnebí Světa vyplývá, jak je na kontinentech podnebí Světa rozmanité a většinou docela drsné. V některých oblastech se dokáží teploty razantně měnit a velmi podobně i srážky. Tyto změny jsou většinou opakující se rok co rok. V jiných oblastech je počasí poměrně nudné, neboť se celý rok téměř nemění. Typicky se tak děje kolem rovníku v tropických vlhkých klimatických pásmech, kde je celý rok teplo až horko (horkem rozumějme teploty v průměru nad 28°C a v maximech nad 32-35°C) a současně také vlhko. Naopak téměř vůbec neprší nebo jen velmi málo prší v pásmech aridních, pouštních. Rovnoměrně jsou srážky rozloženy v mírných pásmech a teploty se tam střídají více méně tak, jak jsme zvyklí u nás. I na menších kontinentech může být klima hodně proměnlivé. Podrobný popis klimatu střední Evropy a České Republiky v rámci podnebí Světa najdete na samostatné stránce tohoto menu Klima v ČR.

Reference

Použitá a doporučená literatura: BUCKLEY, B. HOPKINS, J. E. WHITAKER, R. Weather. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2004 (CZ verze TOLASZ, R. a kol. Počasí – velký obrazový průvodce. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, 2006) WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012) DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017. Více na http://www.svetkridel.cz.