Dlouhodobé předpovědi

Tato stránka dlouhodobé předpovědi navazuje na Střednědobé předpovědi a nabízí výstupové mapy numerických modelů s prognózou základních prvků na dlouho dopředu. Nutno důrazně poznamenat, že prognózy nad 96 hodin vykazují zvláště u některých prvků vyšší neúspěšnost a prognózy nad 168 hodin až značnou neúspěšnost (míra neúspěšnosti závisí na konkrétní situaci). Při stabilních situacích je úspěšnost prognóz i vyšší, při na modelování značně složitých situacích je naopak extrémně nízká.

Čistě pro zajímavost, kdy co se týče předpovědí počasí zvědavost vítězí, a pro úplnost zdejších uvedených prognóz prezentujeme výstupové mapy numerických modelů (příliš jich na dlouho dopředu nepředpovídá) nad 96 hodin dopředu. Případně nad 168 hodin dopředu a to pouze co se týče základních meteorologických prvků (teplota vzduchu ve 2m a 850hPa, atmosférické srážky včetně akumulací a vítr s jeho nárazy). Dlouhodobé předpovědi zahrnují též odhadované odchylky teploty vzduchu a atmosférických srážek od dlouhodobého normálu z hlediska delšího období jako celku (měsíce a sezóny – roční doby či obecně tříměsíční období). Tyto najdete v úplném závěru této stránky.

Naším názorem ovšem je, že má cenu sestavovat prognózy maximálně na 7 dní dopředu. Viz naše souhrnné prognózy na stránce Výhled na týden. Pro zajímavost a doplnění též poskytujeme souhrnné prognózy vývoje teplot a srážek v měsíčním období, viz stránka Výhled na měsíc.

VYUŽITELNOST DLOUHODOBÝCH PŘEDPOVĚDÍ

Pakliže se potýkáme u střednědobých prognóz na 7 až 10. den dopředu s nepřesnostmi v předpovědi různé míry, u dlouhodobé předpovědi tyto vykazují dvojnásob. I tyto předpovědi mají u nás ale určitou oblibu. Slouží ovšem pouze pro zásadní informaci, jak by se mohlo počasí v delší budoucnosti chovat. Jde zejména o předpovědi na delší období jako celek a to co se týče průměrných hodnot a zejména pak odchylek těchto hodnot od hodnot dlouhodobého normálu v dané lokalitě. I přesto některé modely předpovídají den po dni na období až 15 dnů.

Velkou výjimkou je například model CFS, který předpovídá i na delší období a co se týče prognóz odchylek na dlouhá období jako celku, tyto jsou poskytovány tímto modelem i na měsíce dopředu. Nemají ovšem vůbec velkou váhu. Pro základní informace, jak by se počasí mohlo vyvíjet je lze ale využít maximálně na měsíc. Jde většinou o předpověď základních prvků jako je teplota vzduchu a atmosférické srážky v podobě průměrných a celkových hodnot a jejich odchylek od normálu. Střednědobé předpovědi tyto poté upřesňují. Takové mapy prezentujeme na stránce Střednědobé předpovědi.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

PŘEDPOVĚĎ HLAVNÍCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ PRO DLOUHÝ ČASOVÝ HORIZONT A SEZÓNNÍ VÝHLEDY

Předpovídané prvky na stránce: Teplota vzduchu ve 2m, teplota vzduchu v 850hPa, úhrny srážek a akumulace srážek i sněhu na dlouhé období, vítr a jeho nárazy v 10m, 850hPa, 300hPa a 200hPa.


Teplota vzduchu ve 2 metrech nad povrchem

Prognóza teploty vzduchu jako hlavního meteorologického prvku na dlouhá období dopředu či jejích odchylek od dlouhodobého normálu je velmi důležitá. Vykazuje obecně vyšší úspěšnost oproti prognóze lokalizace a úhrnů srážek. Při některých situacím je tomu ovšem naopak, zejména při výskytu významných rozhraní odlišných vzduchových hmot nad danou oblastí. Mapy prezentované níže přinášejí prognózu prvku na období delší než 7 dní (na období do 7. dne najdete na výše uvedené stránce, kategorie střednědobých prognóz). Je uvedena teplota vzduchu ve standardní výšce 2 metry nad povrchem.

Vysvětlivky

Mapy odchylek teplot vzduchu od normálu v dlouhém období jako celku jsou uváděny v Kelvinech (K) = °C. Prognóza je aktualizována denně dle atmosférických podmínek v uplynulých dnech. Do cca 12. dne měsíce je předpovídán měsíc aktuální, poté následující. Potýká se zpravidla s velmi nízkou úspěšností (viz patřičná mapa).

Legenda k mapám: Temperatur = teplota, bis zum Termin = v termínu (viz pravý horní okraj mapy). Maximum = maximální, uváděné přes den, Minimum = minimální, uváděné v noci. Init = výstup modelu/běh.

Monthly anomalies = měsíční odchylky, seasonal anomalies = sezónní odchylky. Initial conditions = vstupní data

Teplota vzduchu ve 2m +180h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Teplota vzduchu ve 2m +192h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Teplota vzduchu ve 2m +204h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Teplota vzduchu ve 2m +216h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Teplota vzduchu ve 2m +228h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Teplota vzduchu ve 2m +240h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL CFS

Odchylky teploty vzduchu ve 2m od normálu na následující měsíc 

Jistota této prognózy

Odchylky teploty vzduchu ve 2m od normálu na další období (3 měsíce)

Teplota vzduchu v 850hPa nad povrchem

Podle té můžeme v dlouhém období odhalit významná ochlazení nebo naopak teplotní inverze či obecně advekci teplého vzduchu ve výšce a ve srovnání s prognózami teploty vzduchu v přízemní vrstvě pak případně odhadovat riziko výskytu mrznoucích srážek (viz též předpověď srážek). Další mapy zobrazují prognózu teploty v této hladině na období nad +96 hodin do +168 hodin, tedy jednoho týdne. Výšková hladina 850hPa odpovídá přibližně nadmořské výšce 1 500m nad povrchem.

Jsou uvedeny jednak mapy rozložení teploty vzduchu v 850hPa nad střední Evropou a jako druhé mapy shodnému modelu (pokud jsou u daného termínu a modelu k dispozici) ukazují odchylky této teploty od normálu let 1981 až 2010 pro Evropu. Například model ECMWF předpovídá pouze ve 24 hodinovém kroku. A pro téměř každý termín jsou uvedeny též dvě mapy u shodného modelu pro každý parametr (první značí výstup z 00 UTC a druhá z 12 UTC). Pokud je uvedena jedna ukazuje průběžně všechny výstupy (4 – zpravidla model GFS).

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +108h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +120h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ECMWF

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +144h

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +156h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +168h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +180h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Atmosférické srážky a sníh

Jsou na dlouhé období velmi obtížně předpověditelné, zejména co se týče jejich lokalizace. Tato je závislá na postupu oblačných systémů, vázaných na tlakové níže, jejich brázdy, atmosférické fronty či jiné synoptické situace. Lokalizace a intenzita srážek se v prognóze na období nad +168 hodin, na které následující mapy znějí, potýká často se značnou nepřesností. Prognóza je tedy čistě orientační, zda čekat méně nebo naopak více srážek. Mapy níže prezentované ukazují akumulace srážek na dlouhé období a také akumulaci sněhových srážek a výšku sněhové pokrývky k danému termínu, též na dlouhé období. Tyto mapy zobrazují nahoře výstup z 00 UTC a dole výstup z 12 UTC daného dne.

Akumulace srážek je celkové množství očekávaného spadu srážek nad daným územím v milimetrech vodního sloupce od počátku předpovědi do určeného termínu. Akumulace sněhu je celkové množství spadu srážek ve formě sněhu nad daným územím v centimetrech nad povrchem. Celková sněhová pokrývka je aktuální pokrývka napadaného sněhu nad daným územím k určenému termínu, kdy tento parametr zohledňuje oproti jiným změny sněhové pokrývky i z pohledu její záporné bilance jako je zejména tání, sesedání či sublimace.

Mapy s akumulací jsou uvedeny u každého modelu pro region Evropa i střední Evropa (detail pro naše území a okolí). Pro mapy s odchylkami srážek od dlouhodobého normálu platí totéž, co pro mapy s odchylkami teploty vzduchu.

Legenda k mapám: Gesamtniederschlag = akumulace srážek. Jinak platí shodně totéž co pro teploty či ostatní mapy.

Akumulace srážek +180h

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +204h

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +228h

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +240h

MODEL GFS

MODEL GEM

Odchylky srážkových úhrnů od normálu na následující měsíc

MODEL CFS

Jistota této prognózy

Odchylky srážkových úhrnů od normálu na další období (3 měsíce)

MODEL CFS

Sníh

MODEL GFS

Akumulace sněhu +108h

Akumulace sněhu +120h

Akumulace sněhu +144h

Akumulace sněhu +156h

Akumulace sněhu +168h

Akumulace sněhu +180h

Akumulace sněhu +192h

Celková sněhová pokrývka +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +120h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +144h

MODEL GFS

MODEL GEM

Celková sněhová pokrývka +168h

MODEL GFS

MODEL GEM

Celková sněhová pokrývka +192h

MODEL GFS

MODEL GEM

Celková sněhová pokrývka +216h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 10 metrech nad povrchem

Ani směr či rychlost proudění nelze vzhledem k časté nejistotě vývoje tlakového pole na dlouhé období přesně odhadnout. Pro úplnost prezentujeme modelové mapy nárazů větru v přízemní vrstvě (standardní výška 10 metrů nad povrchem) na toto dlouhé období, jejichž součástí je také rozložení tlaku vzduchu (izobary a středy tlakových útvarů). Níže jsou tedy tyto předpovědní mapy prezentovány.

Legenda k mapám: Spitzenwind = nárazy větru, bodendruck = tlak. Dále platí totéž co u ostatních map.

Vítr a jeho nárazy v 10m +108h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +120h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +144h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +156h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +168h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +180h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +192h

MODEL GFS

MODEL GEM

Hladina 850hPa

MODEL GFS

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +108h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +120h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +132h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +144h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +156h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +168h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +180h

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +192h

Hladina 300hPa

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +108h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +120h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +144h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +156h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +168h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +180h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +192h

MODEL GFS

MODEL GEM

Hladina 200hPa

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +108h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +120hPa

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +144h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +156h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +168h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +180h

MODEL GFS

MODEL GEM

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +192h

MODEL GFS

MODEL GEM

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecast je též základní globální model Evropského centra pro střednědobou předpověď. Předpovídá nejzákladnější prvky pro celý Svět až na 240 hodin dopředu (10 dní). Své výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL NAVGEM

Navy Global Environmental Model je globálním modelem, který provozuje NOAA. Má rozlišení 0.5°, původně se jednalo o model NOGAPS, jeho provoz byl v roce 2013 ukončen. Tento byl provozován též v USA. Model předpovídá nejzákladnější prvky pro Evropu a Ameriku až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL CFS

Climate Forecast System je provozován několika vědci ve spojení v americkém NCEP. Globální model nabízí střednědobou a dlouhodobou prognózu pro celý Svět. Používá moderní vědecké postupy a zpracování naměřených vstupních dat. Model poskytuje i klimatické prognózy odchylek teplot a srážek od normálu v dlouhém období (viz prezentované mapy) s aktualizací přibližně denně. Ostatní mapy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O mapách

Výše jsou prezentovány předpovědní mapy základních meteorologických prvků od  předpovědního termínu +54 hodin od data výstupu numerického modelu až do maximálně +168 hodin od data výstupu u hlavních prvků a do +96 hodin u prvků ostatních. Tato prognóza navazuje na střednědobé předpovědi do 96 hodin/168 hodin od data výstupu a dále na krátkodobé předpovědi jednotlivých prvků do +48 hodin od data výstupu, tedy na prognózy uvedené na stránce Střednědobé předpovědi a dále na stránkách:

Předpověď teploty, Předpověď srážek, Předpověď oblačnosti, Předpověď větru a Předpověď tlaku. Stránka tak uzavírá prezentaci modelových prognóz celkově.

Další mapy

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – AladinWetterzentrale.de, Modellzentrale.de, Wetter3.de, Meteomodel.pl, Pivotalweather.com nebo Weatheronline.cz. Z hlediska dlouhodobé prognózy jde o stránku Noaa.gov. Přímý odkaz na výstupy modelu CFS od NOAA – CPC NCEP NOAA. Dlouhodobý výhled teplotních a srážkových odchylek na sezónu (3 měsíce) nabízí také server modelu IRI, Iri.columbia.edu.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Jaké existují numerické modely? Jde zejména o modely GFS, ICON, ARPEGE, ECMWF, CFS, GEM a mnohé další, z regionálních pak například WRF, HIRLAM nebo MEDARD a ALADIN.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de.

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. National Centers for Environmental Prediction. National Weather Service. Climate Prediction Center. www.cpc.ncep.noaa.gov.

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: