Předpověď bouřek

Hodnocení stránky

Informace na této stránce jsou speciální prognózou počasí a to konkrétně konvekčních jevů – předpověď bouřek. Shrnují do mapového zobrazení veškeré podmínky vhodné pro výskyt, rozvoj a intenzitu konvekční činnosti na území ČR. Využívají různých modelových výstupů.

Předpověď je v provozu v konvekční sezóně, dle situace většinou od cca dubna do září.

SOUHRNNÁ PŘEDPOVĚĎ BOUŘKOVÉ ČINNOSTI

Z termínu:   Na období: 

Grafická předpověď:

Nová mapa předpovědi jevu bouřky (obecně i jako nebezpečného jevu) od letošní sezóny.

Komentář: Předpověď bude spuštěna s výskytem první významnější bouřkové situace.

Předpokládaná úspěšnost předpovědi:


O stránce Předpověď bouřek

Následuje několik informace o předpovědi bouřek obecně, o doporučených informacích pro odhad výskytu bouřek v ČR a okolí a též pro sledování aktuální bouřkové činnosti. Dále jsou obecné informace o této konkrétní předpovědi výskytu bouřek uvedené výše na této stránce.

Předpověď bouřkové činnosti obecně

Předpověď bouřek patří mezi jedny z nejsložitěji modelovaných, tedy předpovídaných, jevů v meteorologii. Jejich většinou velmi lokální výskyt a krátká životnost k tomuto faktu jejich obtížně odhadnutelného chování a vývoje přispívají značnou měrou. Numerické modely jsou dnes na vysoké úrovni a výskyt bouřek či silných bouřek nad větším územím dokáží odhadnout. Co se týče prostorové předpovědi, jde zpravidla o územní celek státu. V našem případě relativně malého území ČR. Podstatně složitější je to tedy s detailnější lokalizací. Předpověď většinou umožňuje upřesnit pravděpodobnost jejich četnějšího výskytu v určité části takto definovaného území. Nebo určit v některé oblasti určitou pravděpodobnost výskytu jejich nebezpečných doprovodných jevů.

Nedokáže ovšem předpovědět jejich výskyt pro menší území jako je území kraje, resp. tam je předpověď s podstatně nižší úspěšností. Bouřky se nepředpovídají pro ještě menší území jako je okres či dokonce konkrétní místo, město či obec. To modelům nedovoluje na takto lokální jev stále velké rozlišení (bodů pro které předpověď počítají). K tomuto by bylo nutné zjišťovat povětrnostní situaci na mnohem více místech, například v rámci ČR. A následně pro tato místa počítat předpověď. To současná technika neumožňuje, též není takové staniční pokrytí území. Z hlediska časového též tato předpověď podléhá nepřesnostem, neboť vývoj podmínek pro konvekční činnost se s časem značně mění. Zde budeme předpovídat bouřky detailněji na druhý den, maximálně na další den dopředu (tj. na 48 hodin). Na další dny orientačně jejich pravděpodobnost výskytu a obecně četnost výskytu.

V některých případech situací je možné odhadnout výskyt a intenzitu bouřek i na více dní dopředu. V jiných je to naopak obtížné i na dva dny dopředu. To ovšem neplatí jen pro tento meteorologický jev, i když v tomto případě to platí obzvláště. Neorganizované a lokální bouřky vznikající při typické letní denní konvekci nelze co do lokality téměř předpovědět, určitě ne na více dní dopředu. Naopak bouřky, které vzniknou vlivem podpory přechodu studené front se předpovídají podstatně lépe. Je to obdobné jako v ostatních situacích frontálního a nefrontálního počasí.

Doporučené informace

Modelové mapy s předpovědí základních parametrů pro vznik a rozvoj bouřkové činnosti najdete na stránce Předpověď konvekce.

Pro základní úsudky o tom, zda bude v daný den vhodná situace pro konvekci nebo nikoli je dobré sledovat výsledky sondážních měření ČHMÚ. Dostupné z Prahy (v odkazu) a Prostějova (viz nabídka na odkazované stránce). Též je pro předpověď bouřek důležité sledovat předpověď ostatních meteorologických prvků.

Pro sledování aktuálního výskytu bouřkové činnosti doporučujeme sledovat radarová data ve speciální aplikaci pro konvekční činnost na stránce radar.bouřky.cz. Případně v prohlížeči radarových dat s možností různých zobrazení a předpovědí vývoje srážek na stránce INCA – ČHMÚ nowcasting webportal.

Návod na interpretaci této předpovědi

Dle výše uvedeného upozorňujeme, že předpověď konvekce je velmi náročná disciplína. Konvekční jevy jsou složitými jevy a jsou ovlivňovány mnoha faktory. To prezentuje i počet prvků či parametrů, které jsou v souvislosti s výskytem konvekce předpovídány nebo pozorovány. Proto je úspěšnost těchto prognóz obecně nižší, mnohdy tyto nevycházejí, alespoň pro danou oblast. Je tedy potřeba ji brát spíše orientačně. Předpovídat bouřkovou činnost a její výskyt či dokonce časový průběh nelze ve vztahu ke konkrétnímu místu. Je zde proto předpovídána pro okresy a to co do intenzity projevů bouřek. Nemusí se ovšem taková bouřka objevit v celé oblasti okresu, to je ovšem základní znak lokálnosti bouřkové činnosti a to hlavně v případě některých situací (nefrontální bouřky).

Výše prezentovaná předpověď zobrazuje intenzitu bouřkové činnosti k uvedenému termínu, kterým je zpravidla jeden den. Předpovídány jsou i běžné bouřky bez nebezpečných jevů, tzv. stupněm 0 znázorněným šedou barvou. Dále jsou předpovídány bouřky s nebezpečnými projevy různé intenzity od stupně 1 do stupně 5. Tyto pokrývá barevná stupnice od žluté před červenou až po tmavě fialovou. Vždy je danou barvou označen jeden celý okres dle členění ČR na okresy. A to případě pravděpodobnosti výskytu takové bouřky i v menší části okresu. Znamená pravděpodobnost výskytu bouřky, nikoli nutnost jejího výskytu v celém okresu.

Dále je zobrazena pro ČR pravděpodobnost výskytu bouřek v procentech a dále též v procentech je udávána pravděpodobnost úspěšnosti konkrétní předpovědi (vlevo dole pod mapou). Ta se značně liší podle daného druhu situace. Nelze vymezit ani konkrétní druhy situací, například pro frontální bouřky a podobně. Protože jde o odlišnosti skutečně situace od situace. A to i při výskytu ve shodném ročním období a ve shodném časovém období dne.

Vydávání předpovědi

Se odehrává dle potřeby, tedy dle situace. A to při četnějším výskytu bouřek v ČR nebo při očekávaném výskytu silnějších bouřek na omezeném území ČR. V každé bouřkové sezóně je započat její provoz tedy podle výskytu první takové situace. Někdy je tomu dříve, jinde o poznání déle. Většinou ovšem od poloviny dubna až začátku května. Konec předpovědi závisí na posledním výskytu takovéto bouřkové situace, což se většinou stává během září. To už bouřková sezóna v ČR končí, nejdéle po polovině měsíce.

Poslední aktualizace stránky: 19.4.2021 17:55

Shrnutí
Datum
Název položky
Předpověď bouřek
Hodnocení
51star1star1star1star1star