Předpověď bouřek

Informace na této stránce jsou speciální prognózou počasí a to konkrétně konvekčních jevů – předpověď bouřek. Shrnují do mapového zobrazení veškeré podmínky vhodné pro výskyt, rozvoj a intenzitu konvekční činnosti na území ČR. Využívají různých modelových výstupů.

Předpověď je v provozu v konvekční sezóně, tedy dle situace od cca dubna do září.

SOUHRNNÁ PŘEDPOVĚĎ BOUŘEK

Z termínu:   Na období: 

Grafická předpověď:

Komentář: V chladné části roku je stránka mimo provoz.

Předpokládaná úspěšnost předpovědi: 

O předpovědi bouřek

Podmínky jsou zobrazovány pomocí barevné stupnice pravděpodobnosti výskytu a indexu intenzity konvekce (viz legenda u mapy). Mezi základní podmínky pro vznik konvekce a bouřek patří zejména dostatek energie potřebné pro konvekční procesy. Dále je to dostatečná vlhkost a teplota vzduchu. Též kondenzační hladina. Existuje ale mnoho dalších doprovodných prvků a prvků, které indikují vyšší intenzitu bouřek a výskyt dalších nebezpečných projevů s nimi spojených.

Modelové mapy s předpovědí všech důležitých parametrů pro vznik a rozvoj bouřkové činnosti najdete na stránce Předpověď konvekce.

Pro prohlížení další map nejen pro konvekční procesy doporučujeme stránku Meteomodel.pl.

Pro základní úsudky o tom, zda bude v daný den vhodná situace pro konvekci nebo nikoli je dobré sledovat výsledky sondážních měření ČHMÚ. Dostupné z Prahy (v odkazu) a Prostějova (viz nabídka na odkazované stránce).

Též upozorňujeme, že předpověď konvekce je velmi náročná disciplína. Konvekční jevy jsou složitými jevy a jsou ovlivňovány mnoha faktory. To prezentuje i počet prvků či parametrů, které jsou v souvislosti s výskytem konvekce předpovídány nebo pozorovány. Proto je úspěšnost těchto prognóz obecně nižší, mnohdy ani téměř nevyjde. Je tedy potřeba ji brát spíše orientačně. Předpovídat bouřkovou činnost a její výskyt či dokonce časový průběh nelze ve vztahu ke konkrétnímu místu. Je předpovídána pro okresy a to pravděpodobnostně, což znamená pravděpodobnost výskytu bouřky nebo bouřek na daném území okresu. Nikoli ovšem ve všech oblastech okresu a neznamená jistotu výskytu bouřky v konkrétním místě okresu.

Poslední úprava stránky: 4.11.2019 12:05

%d bloggers like this: