Výhled tlaku

Střednědobé předpovědi meteorologického prvku tlak vzduchu a synoptické mapy – výhled tlaku. Rozcestník těchto předpovědí najdete na stránce Střednědobé předpovědi. Tyto mapy poté navazují na Dlouhodobé předpovědi, kde jsou uvedeny mapy modelových prognóz základních prvků na dlouho dopředu. Níže jsou prezentovány mapy s předpovědí tlaku vzduchu v podobě rozložení izobar a mapy s dalšími synoptickými prvky podle základních modelů.

Těmi jsou modely GFS, GEM, ICON a ARPEGE (v uvedeném pořadí, barevně odlišeno). Některé modely předpovídají v rámci těchto výhledů pouze na omezený čas. Výstupy z aktuálního dne ukazují vždy předpověď na shodný termín (uvedeno nad mapami). Výstup z 00 UTC je noční (k dispozici ráno) a v výstup z 12 UTC je polední (k dispozici k večeru). Večer lze tedy vždy porovnat předpovědi modelů podle dvou základních výstupů daného dne na uvedený termín předpovědi. Podrobný návod na interpretaci a využití předpovědi tohoto prvku, včetně informací o modelech, najdete na konci stránky.

VÝHLED TLAKU VZDUCHU A SYNOPTICKÉ MAPY

Níže jsou prezentovány mapy numerických modelů s předpovědí tlaku vzduchu a dalších útvarů. Jde o mapy modelů, které předpovídají na tento časový horizont, tedy do maximálně 7 dnů (168 hodin). Předpověď některých modelů končí dříve, což je případně uvedeno v poznámce mezi mapami. Prezentována je předpověď parametru větru v základních výškách a to v 10m nad povrchem, dále ve výškách 850hPa a zejména 300hPa a 200hPa (tryskové proudění). Některé parametry předpovídají jen základní modely.

> Krátkodobé prognózy tlaku najdete na stránce: Předpověď tlaku.

Synoptické mapy

Následující mapy ukazují celkový synoptický stav k danému termínu (většinou k 12 UTC) nad Evropou. Ukazují izobary (tedy vývoj tlaku vzduchu na ploše) s určením tlakových útvarů. Dále atmosférické fronty a jejich polohu i druh. Některé mapy ukazují i průběh počasí a další prvky. Níže jsou prezentovány synoptické mapy dle zpracování od různých organizací. Synoptické mapy sestavují, kreslí a poskytují většinou meteorologické organizace států. Na delší dobu dopředu se synoptické mapy spíše nepřipravují, většinou jde o předpověď do 3 dnů (viz krátkodobé předpovědi), maximálně 4-5 dnů. Na nejdéle dopředu poskytuje modelové mapy zejména německá meteorologická služba (DWD).

Synoptická mapa: VW-ČHMÚ, Za 3 dny ve 12:00 ICON-DWD: Za 3 dny ve 12:00 ausgewähltes Produkt zur Leistung: Analyse- und Prognosekarten Europa UKMO-MET OFFICE: Za 3 dny ve 12:00

ICON-DWD: Za 4 dny ve 12:00 ausgewähltes Produkt zur Leistung: Analyse- und Prognosekarten Europa

UKMO-MET OFFICE: Za 4 dny ve 12:00

Tlak vzduchu

Prezentován je pomocí pomyslných čar spojujících místa se shodnými hodnotami – izobar. Tlak vzduchu ukazuje základní změny počasí v podobě jeho pomyslného zlepšování nebo zhoršování. Předpovídají ho všechny modely. Níže jsou prezentovány mapy předpovědi podle základních modelů. Mapy obsahují také předpověď geopotenciálu (barevné pole dle stupnice dole) a teploty vzduchu v hladině 500hPa (asi 5 500m n.m.).

Tlak vzduchu: GFS, Za 3 dny v 6:00 GEM: Za 3 dny v 6:00 ICON: Za 3 dny v 6:00 ARPEGE: Za 3 dny v 6:00 GFS: Za 3 dny ve 12:00 GEM: Za 3 dny ve 12:00 ICON: Za 3 dny ve 12:00 ARPEGE: Za 3 dny ve 12:00 GFS: Za 3 dny v 18:00 GEM: Za 3 dny v 18:00 ICON: Za 3 dny v 18:00 ARPEGE: Za 3 dny v 18:00 GFS: Za 4 dny v 0:00 GEM: Za 4 dny v 0:00 ICON: Za 4 dny v 0:00 ARPEGE: Za 4 dny v 0:00 GFS: Za 4 dny v 6:00 GEM: Za 4 dny v 6:00 ICON: Za 4 dny v 6:00 ARPEGE: Za 4 dny v 6:00 Pozn.: Zde končí předpověď modelu ARPEGE. GFS: Za 4 dny ve 12:00 GEM: Za 4 dny ve 12:00 ICON: Za 4 dny ve 12:00 GFS: Za 4 dny v 18:00 GEM: Za 4 dny v 18:00 ICON: Za 4 dny v 18:00 GFS: Za 5 dní v 0:00 GEM: Za 5 dní v 0:00 ICON: Za 5 dní v 0:00 Pozn.: Zde končí předpověď modelu ICON. GFS: Za 5 dní v 6:00 GEM: Za 5 dní v 6:00 GFS: Za 5 dní ve 12:00 GEM: Za 5 dní ve 12:00 GFS: Za 6 dní v 0:00 GEM: Za 6 dní v 0:00 GFS: Za 6 dní ve 12:00 GEM: Za 6 dní ve 12:00 GFS: Za 7 dní v 0:00 GEM: Za 7 dní v 0:00


POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL UKMO

United Kingdom Met Office je jak z názvu vyplývá anglický model meteorologické služby Met Office. Jde o globální model s předpovědí pro Evropu a další oblasti až na 144 hodin dopředu (6 dní). Model předpovídá ale pouze geopotenciální výšku v 500hPa společně s tlakem vzduchu. Proto jeho mapy ani na našich stránkách jinde než u této prognózy tlaku vzduchu nenajdete.

MODEL VW

Je model Visual Weather, který používá pro sestavování synoptických map ČHMÚ.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O stránce Výhled tlaku

Stránka prezentuje předpověď související s rozložením tlaku vzduchu nad střední Evropou a Evropou dle různých modelů. Opět jsou použity základní modely, viz výše. Stránka nabízí ve střednědobém horizontu přehled vývoje tlaku vzduchu za pomoci izobar a jeho rozložení, plus dalších parametrů. Dále nabízí také podrobnější mapy se zakreslením dalších synoptických útvarů (jako jsou například atmosférické fronty) a jevů jako je zejména průběh počasí.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Možné chyby: Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout. Datum výstupu je vlevo na hoře, u druhého druhu map pak vlevo nahoře v závorce (černý text). Pokud je datum staré, znamená to, že nedošlo k aktualizaci mapy na daném serveru nebo nedošlo k přenosu sem na web.

Další stránky

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.de, Modellzentrale.de, Wetter3.de, Meteomodel.pl, Pivotalweather.com, Wxcharts.com, TropicalTidbits.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost).

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

DEUTSCHER WETTERDIENST (DWD). www.dwd.de

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). www.chmi.cz

MET OFFICE. www.metoffice.gov.uk

Pokračovat lze na další Střednědobé předpovědi:

Nebo na navazující Dlouhodobé předpovědi.

Shrnutí
Datum
Název položky
Výhled tlaku
Hodnocení
51star1star1star1star1star