Výhled na měsíc

5
(2)

Stránka poskytuje velmi stručný přehled počasí na měsíc předpokládaného vývoje odchylek základních klimatických prvků (teploty vzduchu a atmosférických srážek) od normálu. A to normálu referenčního období 1981-2010 pro ČR či stručný předpokládaný vývoj počasí dle těchto charakteristik v období měsíce. Toto rozdělujeme v předpovědi vždy na 1. až 14. den měsíce (I. období) a na 15. až poslední den měsíce (II. období). Tuto předpověď, jako sezónní výhled, aktualizujeme jedenkrát za měsíc a to vždy poslední den předcházejícího měsíce než měsíc, na který zní.

Sezónní výhled není předpověď počasí den po dni a nejde o předpověď vývoje meteorologických prvků pro každý den období. Jde pouze o předpokládané odchylky základních prvků od dlouhodobého normálu za období jako celek. Tuto předpověď, vzhledem k době na kterou zní, je nutné brát orientačně jako základní model pravděpodobného vývoje klimatu v daném období na území ČR. Výhled je vždy upřesňován střednědobými předpověďmi a dále tyto jsou upřesňovány předpověďmi krátkodobými. Sezónní výhled stojí tedy nahoře (na „střeše“) a jde o obecný a základní „nástřel“ pravděpodobného vývoje hlavních klimatických prvků.

VÝHLED POČASÍ NA MĚSÍC

Poskytuje očekávaný poměr teplot a srážkových úhrnů k dlouhodobému normálu za ucelené období jednoho měsíce. Dále popisuje stručně předpokládaný vývoj teplot a srážek či zejména v prvním období i dalších prvků počasí. Uveden je odhad úspěšnosti prognózy, která je převážně nižší. Tuto prognózu pro konkrétní dny vždy upřesňují střednědobé prognózy.

Výhled na měsíc: Červenec 2021

Datum vydání: 30.6.2021  Období: 1. až 31.7.2021

Období 1. až 14.7.2021 – Po chladnějším a vlhčím začátku měsíce by se mělo citelněji oteplovat. Směrem k polovině měsíce zaznamená teplota mírné snížení hodnot. Stále se očekává průměrná pro dané období. Vyšší srážky čekejme v prvních dnech, střídat se budou sušší a vlhčí období.

Období 15. až 31.7.2021 – Teplota vzduchu zaznamená pokles, ale bude v mezích normálu pro dané období druhé poloviny července. Srážek bude pravděpodobně ubývat, nejméně jich bude na konci měsíce. Tam může dojít k výskytu významnějšího suchého období, ale zde dojde pravděpodobně ke kompenzaci minimálně lokálními většími srážkami.

Odhad úspěšnosti prognózy: 62.5% (teploty 95%, srážek 30%)


O Výhledu na měsíc

Tento stručný přehled počasí na měsíc zpracovává jednak výstupy dostupných klimatických výhledů (zejména model CFS a IRI). Jde o zpracování předpokládaných teplotních a srážkových odchylek od dlouhodobého normálu pro ČR pro daný měsíc. Částečně tento výhled beze v potaz nejnověji vydaný výhled na měsíc od ČHMÚ, který tento vydává pomocí statistické metody. Výhled vydáváme graficky a to pomocí map se znázorněním předpokládaných odchylek teplot a srážek. Popis pravděpodobného průběhu počasí během období sestavujeme také dle statistické předpovědi ČHMÚ.

Úspěšnost této prognózy je o poznání nižší než v případě střednědobé předpovědi. Většinou se pohybuje od 60 do 20%, záleží na daném měsíci. Atmosféra podléhá rychlým změnám a změny prvků ovlivňují širokou škálu dalších prvků a to na poměrně velkém území, proto nemůže tyto dlouhodobý výhled počasí správně podchytit. Orientační odhad úspěšnosti uvádíme pod každou prognózou. Úspěšnost prognózy odchylek teplot je zpravidla (téměř vždy) vyšší než v případě srážek. Odhad odchylek srážek se u takovéhoto výhledu potýká s řadou nepřesností, které většinou opravují až střednědobé předpovědi během daného období (měsíce), na které předpověď zní.

Během období najdete pravidelně aktualizované (Út, Čt a Ne) předpovědi počasí od nás na jednotlivé dny na stránce Výhled na týden.

Použité zdroje

Zdroj dat: ncep.noaa.gov, iri.columbia.edu, chmi.cz

Poslední úprava stránky: 30.6.2021 18:50

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 2

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Shrnutí
Datum
Název položky
Výhled na měsíc
Hodnocení
5

Napsat komentář