Archiv štítku: srážky

Ve druhé polovině týdne zaprší

Jak bylo avizováno už v přehledu počasí na tento týden, ve druhé polovině týdne více zaprší. Tyto budou též vydatnější a to na četnějších místech. V minulém týdnů se vyskytly vydatnější srážky pouze na severovýchodě a východě našeho území, kde tyto rozkolísaly vodní toky. Jinde byly slabé či spíše zanedbatelné. Tento týden budou srážky četnější. S prvními se setkáváme nyní v podobě lokálních přeháněk a bouřek. Ty přinesou vyšší úhrny pouze na malou část území a hydrologicky nejsou nijak významné. Ty dnešní patří slabé studené frontě, která postoupí přes Čechy od jihozápadu až západu. Objeví se především právě v těchto oblastech.

Více srážek bude ve čtvrtek i o víkendu

Další frontální systém ovlivní počasí v ČR ve čtvrtek. Bude už významnější co do průběhu počasí, zejména co se týče spadu srážek. Přes naše území přejde teplá fronta, která se srážkami příliš neprojeví. Obnoví se tak ihned příliv teplého vzduchu na naše území. Za ní bude postupovat studená fronta systému, která bude ukončovat příliv teplého vzduchu. Na ní spadnou hlavní srážky, převážně půjde o přeháňky a také bouřky. Ty mohou být i silnější a přinesou prudší srážky s vyššími úhrny za kratší čas.

Tím srážky tento týden končit nebudou, další lze očekávat o víkendu. Je tedy naznačeno, že hezké počasí o obecně volných dnech týdne nebude. Jak ukazuje i včerejší výhled na týden. Oproti bouřkám lokálního charakteru v úterý v oblasti výškové cyklony (v odkazu objasnění pojmu a převažující průběh počasí) a dnešním na studené frontě především na JZ/Z Čech nás čekají četnější bouřky. Ty lze čekat na další studené frontě, jak je uvedeno v prvním odstavci tohoto pod nadpisu. Opět, jak je zvykem, budou místa kde spadne srážek méně. Oproti nim budou místa se spadem významných srážek.

Srážky o víkendu

Čtvrtkem srážky ale také nekončí. Bouřková činnost přejde s přílivem chladnějšího vzduchu v noci na pátek v déšť. Deštivé počasí nás čeká pak i zpočátku pátečního dne. Za frontou musíme počítat nejen s přílivem chladnějšího, ale také vlhčího vzduchu. Tvořit se tedy budou poměrně četné přeháňky, bouřky přes den spíše ojediněle. I o víkendu lze čekat srážky, nebudou ale tak vydatné jako čtvrteční a páteční. Místa, kde nespadne mnoho srážek v bouřkách se tak zřejmě dočkají srážek následně. Srážková činnost by do konce týdne neměla vynechat žádné místo u nás. Slibují to alespoň numerické modely a to již několikátým výstupem. Opět se ale jednotlivé druhy modelů liší, stejné lze říci o jejich výstupech. Na obrázcích níže je prezentován dnešní výstup z 00 UTC a akumulace srážek do neděle podle modelů GFS a GEM. Mnoho modelů totiž na tolik dní ani nepředpovídá.

Obr. 1 Akumulace srážek do 7.6.2020 23 SELČ dle modelu GFS z 3.6.2020 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Obr. 2 Akumulace srážek do 7.6.2020 23 SELČ dle modelu GEM z 3.6.2020 00 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Je sucho nebo není?

Zejména na naší stránce sociální sítě Facebook se konala menší diskuze o tom, zda je v ČR letos stále sucho. Jinými slovy spíše se objevily názory, že je stále zima a často prší. Že je země promáčená a že sucho rozhodně není. Lze takto hodnotit hydrologickou situaci? Do toho zda je stále v ČR sucho a z jakých úhlů pohledu se na tento jev lze dívat se budeme v tomto textu snažit vnést světlo. A to s odkazem na poslední článek pojednávající o hydrologickém stavu u nás Hydrologická situace 19.5.2020. Aktuální informace jsou k dispozici na stránce Hydrologická situace. A vy můžete diskutovat přímo v komentářích pod tímto článkem, velice snadno. Budeme rádi z vaše názory a konstatování stavu, jak je tomu třeba u vás podle vašeho úsudku. Nyní tedy náš pohled na věc, je v ČR sucho nebo není?

Sucho je v ČR velké, ale záleží na oblasti a úhlu pohledu

Sucho po několika srážkových epizodách v ČR skutečně neskončilo, to je nutné říci na úvod. Hodnotit sucho podle toho, že je dlouho chladno a že častěji prší nelze. Sucho je jev, který se projevuje v dlouhém časovém období a jeho důsledky nastávají spíše se zpožděním. Proto se označuje za “plíživé” či za “plíživý jev”.

Co je to sucho a jak ho lze hodnotit?

Nejprve trocha teorie o pojmu sucho, s odkazem na naší stejnojmennou stránku. Sucho dělíme na meteorologické či klimatické a na hydrologické. Podle toho rozlišujeme též sucho půdní, zvané též zemědělské. Nejprve se vyskytuje klimatické sucho, které je důsledkem výskytu období bez srážek, kdy jsou srážkové úhrny nedostačující ve vztahu k normálu pro dané období a území. Spolupůsobí zejména vyšší teplota vzduchu a rychlejší vítr, vedoucí k vyššímu výparu.

Poté nastupuje sucho půdní jako důsledek působení sucho klimatického po určité období. A po delším období se vyskytuje sucho hydrologické, projevuje se tak se zpožděním dlouhodobý výskyt sucha klimatického. Takže při hodnocení sucho záleží na úhlu pohledu, aneb který druh sucha hodnotíme. Též není situace shodná na celém našem území. V některých oblastech je deficit srážek nižší, v jiných vyšší. Zejména sledujeme každý rok větší kontrast v podobě rozdílu mezi horskými polohami a nížinami. Obecně tedy platí, že ve vyšších polohách je více vláhy a tím celkově více vody než v nejnižších.

A konečně značný vliv má na sucho ve vegetačním období i průběh zimní sezóny. Pokud je dostatek sněhové pokrývky, tedy i dostatek srážek v zimě a tato není příliš teplá, může se sucho v dalším roce hodně zmírnit. Více sněhu je u nás v současné době změny klimatu převážně od vyšší poloh. I tam se ovšem někdy nevytvoří dostatečná sněhová zásoba. Právě letošním rok toho byl důkazem, zima 2019/2020 byla velmi mírná a převážně chudá na srážky a to i v horských polohách.

Když po několika měsících hodně namokne, neznamená to konec sucha

Ač to tak na první pohled nevypadá, pokud po delším výskytu sucha spadnou významné srážky, tak sucho nekončí. Většinou se krátce změní hodnoty prvků jako jsou zejména průtoky vodních toků nebo nasycení svrchních vrstev půdy. Ale o podzemních vodách a vydatnostech pramenů to neplatí. Stejně tak to neplatí v delším časovém horizontu. Zejména s nástupem teplé části roku (mimochodem současné období) spadlá vláhy po návratu suchého a slunného počasí rychle zmizí. A to po odtoku vody spadlé při významné srážkové činnosti. Přesně tak je tomu i letos, po výskytu srážkových událostí minulých týdnů. A že je spíše zima? To může ovlivnit růst plodin a bohužel mráz zničil letos mnoho úrody. Sucho to ovšem nezažehná, jen se toto díky nižší teplotě nerozvíjí tak rychle jako při typických letních vlnách veder.

Půdní sucho bylo zmírněno, ale zdaleka nejsou na mnohých místech ČR ideální hodnoty využitelné vláhy. Díky srážkám zejména z konce týdne (v ČR spadlo 22mm srážek, což 137% srážkového normálu) se situace ohledně sucha nezhoršovala. Podzemní vody jsou ale stále velmi nízké (většinou silně až mimořádně podnormální hladiny) a totéž platí o průtocích většiny vodních toků. Lépe jsou na tom horské toky (stále probíhá tání posledních zbytků sněhu) a po posledním týdnu i toky ve Slezsku či na Moravě. Ke komplexnímu zlepšení je zapotřebí dlouhodobě vlhké počasí, deficit srážek je velký a musíme počítat i s tím, že minulá zima byla velmi mírná a to i na horách.

Ano v květnu více pršelo a často bylo chladno, velmi podobně jako loni. Ale sucha nás to nezbavilo. Navíc teplá část roku spěje do vrcholné fáze a vody v tuto dobu není nikdy dost. Vzpomeňme jaký byl průběh léta loni.

Letos v létě by mělo být chladno a vlhko

S tím by řada z vás určitě nesouhlasila, to vyplývá i z některých vašich komentářů u našich informací o počasí v poslední době. Kdyby se ovšem udržoval více mně současný trend počasí a bylo skutečně převážně chladněji a pokud možno by průběžněji pršelo, byla by to ale cesta jak postupně “ven ze sucha”. Pokud přijdou vlny horka a delší období bez srážek nebo jen s lokální konvekcí, která navíc nebude nijak četná a významná, bude se sucho rozvíjet podobně jako loni či předloni. Kdo má dobrý zdroj vody, určitě mu sucho nevadí. Ale zkusme myslet na ostatní, kteří jsou suchem ovlivněni poměrně značně. Navíc se změnou klimatu to může být jednou problém i oblastí dnes s dostatečnými zásobami vody.

Voda ze Země nemizí, ale její dostupnost v kapalné podobě je lokálně či přechodně omezená

Vodu na Zemi máme a mít budeme stále ve shodném množství. Vyskytuje se ovšem ve třech základních skupenstvích. Máme vodu v kapalné formě, kterou běžně potřebujeme o které je často řeč. Ale hodně vody je v atmosféře, proto se také odehrává počasí. Dále máme vodu v pevném skupenství ve formě sněhu a ledu. Tam je první problém, kdy vlivem změny klimatu v podobě oteplování tato voda mění své skupenství na kapalné. Zde nastává několik problémů v podobě důsledků, které tato změna má a bude mít. To není ale hlavní téma tohoto článku. Dalším problémem je voda v plynném skupenství, které v důsledku oteplování přibývá. Klimatická změna působí nerovnoměrnost návratu této vody do kapalného skupenství (jev srážky) a zvýšení výparu, což vede ke zvětšení objemu vody v atmosféře.

Buďto moc nebo málo

Voda “padá” v kapalné formě dolů k povrchu nerovnoměrně a to v čase i místě. Se zvyšující se teplotou vzduchu je problémem nejen vyšší výpar z půdy, vodních ploch a podobně. Ale také vznik extrémů počasí a klimatu. Nebudeme zde jmenovat veškeré extrémní projevy, neboť by čtenář musel při čtení tohoto článku rolovat dolů opravdu dlouho. Ve vztahu k suchu je to zejména fakt, že v určitém čase a místě může být vody velký přebytek. V jiném místě či čase naopak velký nedostatek.

Je zde tedy nepoměr, průměr a tzv. normál bohužel klima s probíhající změnou jaksi “neumí”. Též se zvyšuje podíl prudkých srážek, alespoň v teplé části roku. A tento problém zaznamenáváme i u nás. Vedle toho se prodlužují suchá či případně horká období a zkracuje se době, po kterou prší. Výskyt těchto druhů srážek vede k rychlému odtoku, mohou se i znatelně zlepšit průtoky vodních toků. Ale jen krátce, bez vlivu na hydrologickou situaci. Pod tím si představme zejména nasycení půdy ve větších hloubkách a stav podzemních vod s vlivem na vydatnost pramenů toků.

Závěr

Že budeme místy po určitou dobu řešit nedostatek vody je jisté. Horší vyhlídkou je, že některé oblasti budou mít již vždy nedostatek vody. Postupně se bude v těchto oblastech tedy zvýrazňovat sucho, bude docházet k dezertifikaci půdy. To znamená k její degradaci a ke změně na poušť, kdy se bude měnit skladba druhů vegetace. Vymizí druhy se silnější vazbou na vláhu, poté druhy odolnější a zůstanou jen ty, které dobře snášejí sucho. Stejně takové zcela nové se mohou objevit v oblastech, kde se nikdy před tím nevyskytovaly. Z hlediska našeho území proto musíme umět s vodou dobře hospodařit. Musíme mít kvalitní informace o hydrologické a meteorologické situaci (tedy i o stavu sucha), které zajisté díky službě ČHMÚ máme. To vše s aktuálním pohledem na stav i s předpovědí vývoje tohoto stavu. To proto, abychom se podle toho mohli správě zachovat.

Musíme stále napravovat špatné zásahy do krajiny a vodstva z dřívější doby a myslet na to, že potřebujeme zejména v teplé části roku co nejvíce vody v krajiny zadržet. Využívat musíme srážkovou vodu a co nejefektivněji.

[wpdiscuz-feedback id=”e4bfoqqzsv” question=”Máte názor nebo doplnění k touto tématu? Sdělte ho nám i ostatním čtenářům v diskuzi zde!” opened=”0″]Máte na toto téma názor? Určitě se s ním podělte v diskuzi pod tímto článkem. Není nutná registrace na našem webu, využít můžete klidně svůj profil na Facebooku. [/wpdiscuz-feedback]

Jak to bude o víkendu se srážkami?

Už několik dní slibuje předpověď po delší době opět srážky a tedy vláhu. Zároveň hrozí zhoršením počasí právě na víkend. Jak to tedy bude o víkendu se srážkami? Jak aktuálně vypadá předpověď numerických modelů co do srážek na nejbližší dny? Právě to je předmětem textu níže. Sledovat předpovědní mapy srážek lze na naší stránce Předpověď srážek, včetně akumulací na nejbližší dny. Navazujeme na náš první článek vydaný na toto téma: O víkendu přijdou srážky.

Zpočátku bouřky a prudší srážky, poté déšť

První srážky se objeví dnes později večer na severozápadě území ČR. Studená fronta začne ovlivňovat počasí u nás během soboty, přinese další (hlavní) srážky. První oblačnost přibývala na naše území již dnes ráno, šlo o oblaky vysokého či případně středního patra beze srážek, patřily teplé frontě systému. Během víkendu bude pršet na celém území, slibují aktuální výstupy numerických modelů včetně regionálního modelu Aladin pro ČR. I když se vždy objeví lokality, kde jsou srážky spíše slabé s celkovým úhrnem v řádu několika málo milimetrů, nyní to bude o něco lepší. Alespoň to vyplývá z předpovědí, jaká bude realita je otázkou. Při těchto situacích tomu tak bývá ale vždy. Ani několik hodin před výskytem srážek modely přesně neodhadnou z pohledu určitého území kolik jich kde spadne.

Obr. 1 Srážkové úhrny předpokládané modelem Aladin za období 24 hodin do neděle 24.5.2020 8 SELČ, zdroj: chmi.cz

Obr. 2 Akumulace srážek do pondělí 2 SELČ dle modelu GFS, zdroj: wetterzentrale.de

Déšť lze čekat od severozápadu během noci na zítřek. Příčinou bude přechod teplé fronty systému. Teplý vzduch k nám ale nebude pronikat nijak dlouho. Okluzní bod systému se bude zítra nacházet přímo nad naším územím (obr. 3). Při vyšší teplotě vzduchu se ale v Čechách, zejména v jižní části objeví zítra odpoledne zpočátku při přechodu fronty i bouřky. Ty přinesou prudší lokální srážky. Postupně přejdou konvekční srážky v déšť. A na závěr bude v neděli proměnlivé počasí, během dne s přeháňkami.

Studená fronta postoupí přes naše území v brázdě nízkého tlaku vzduchu, jeho střed bude postupovat kolem Británie. Na frontě či případně v oblasti přeháněk se objeví silný vítr s nárazy 15-20m/s, ojediněle 25m/s. Za frontou se rozšíří v neděli do centrální Evropě přechodný výběžek vyššího tlaku vzduchu. Srážkové úhrny by se měly za sobotu a neděli pohybovat nejčastěji od 15 do 35mm, v oblasti bouřek může spadnout i více srážek.

Obr. 3 Synoptická situace na 23.5.2020 k 14 SELČ, zdroj: chmi.cz

Další srážky na počátku nového týdne

Další déšť nebo přeháňky lze čekat v pondělí a v úterý, kdy k nám bude pronikat chladnější a také vlhčí vzduch. Srážky nebudou tak vydatné jako na konci tohoto týdne, i přesto by měly úhrny dosáhnout 5 až 15mm. Počasí bude také chladnější, teplota na počátku týdne v maximech při častých srážkách nepřesáhne 15-16°C. Srážky budou následně ustávat a bude se oteplovat.

O víkendu přijdou srážky

O víkendu přijdou hlavní srážky tohoto týdne. Nepočítaje místní slabé přeháňky, budou to jediné srážky týdne. Slunečné a až letní počasí, které panovalo na počátku týdne se změní. Již během pátku bude přibývat oblačnosti a postupně se budou objevovat srážky. Převládnou přeháňky či také bouřky, zejména zpočátku při vyšší teplotě vzduchu. Příčinou bude přechod studené fronty, která ukončí příliv teplého vzduchu na naše území. Dojde k avizovanému mírnému ochlazení.

Srážky nebudou vydatné, ani trvalé a proto se suchem nepomohou

Nepůjde o plošné a trvalejší srážky jako tomu bylo v pondělí 11. května. V oblasti studené fronty, tedy zejména před jejím přechodem a při jejím přechodu, půjde nyní spíše o přeháňky či bouřky. Srážkové úhrny by navíc neměly být jinak vysoké. Globální model slibuje do nedělního večera spíše 8 až 15mm, velmi lokálně to bude ale pravděpodobně i více v případě bouřek. Od pátku je ale třeba počítat s oblačným počasím a s častějším výskytem srážkové činnosti. Ubývat oblačnosti by mělo až během neděle. Zatím ovšem nikoli zcela do vyjasnění.

Obr. 1 Očekávané srážkové úhrny do 24.5.2020 23 SELČ dle modelu GFS, zdroj: wetterzentrale.de

Po přechodu fronty se mírně ochladí, nikoli zásadně. Letní počasí se opět změní na jarní. Během víkendu tak budou maxima teploty vystupovat spíše do 19-20°C, podobně jako tomu je nyní po přechodu slabé studené fronty. Následující studená fronta nebude tedy také nijak výrazná, avšak přinese více srážek.

K zažehnání sucha by muselo být trvale vlhko bez vysoké teploty

Tyto jednorázové srážkové epizody, byť jsou i dosti významné, sucho nezažehnají a ani příliš nezmírní. Přidají vláhu do půdní vrstvy, ale zejména hydrologické sucho v delším období nijak neovlivní. Průtoky vodních toků se maximálně krátce zlepší vlivem většího odtoku ze spadlých srážek. Voda ovšem rychle odteče toky a průtoky se vrátí na hodnoty před výskytem srážkové epizody. Pokud nebude počasí dlouhodobě vlhké s průběžným výskytem srážek, bude sucho v letošním létě opět velkým problémem. Srážky by měly být plošnější, trvalejší a mírné. Teplota by nejlépe neměla dosahovat nijak vysokých hodnot.

Za takového předpokladu by se začalo sucho zmírňovat. Základem jsou průběžné srážky a tedy v jednotlivých týdnech více srážkových než suchých dnů. Kombinace s vysokou teplotou vzduchu umocňující výpar situaci sucha umocňuje. Bohužel takový průběh mají v poslední době u nás nejen léta, ale i jara. Jaká je pravděpodobnost, že to bude letos v létě jinak? Na tuto otázku lze zatím jen diskutovat a polemizovat. Žádná předpověď, byť se o ni někteří pravidelně snaží, nám neřekne jaké bude celé léto. V klimatologii tedy období od června do srpna.

A jaká je vyhlídka do dalších dnů – aktuální ensemble modelu GFS:

Obr. 2 Ensemble modelu GFS na další dny – obrázek se aktualizuje ze serveru (4 krát denně), zdroj: wetterzentrale.de

Jak názorně ukazuje graf, srážková činnost kolem 23. a 24. května bude jediná hlavní. Poté následuje dlouhá pauza a nějaké srážky model slibuje od 29. května, ale zdaleka ne tak výrazné jako tento víkend. Teplota bude kolísat a následně se bude držet lehce nad dlouhodobým normálem.

Hrozí požáry, zaprší do Čarodějnic?

Přes naše území během včerejšího dne přešla další z řady rozpadajících se studených front. Tato slábla a rozpadala se ve vysokého tlaku vzduchu. Jeho vliv na počasí ve střední Evropě se opět obnovuje a počasí se obejde tedy i tento týden prakticky bez srážek. V minulém týdnu se vyskytly hlavní srážky v sobotu a v noci na neděli na zvlněném rozhraní. V týdnu předchozím se srážky v ČR nevyskytly vůbec. A v prvních dubnových dnech šlo o srážky zejména kolem 3. dubna. Jinak bylo počasí bez srážek nebo bez významnějších srážek. V důsledku toho se rozvinulo sucho a hrozí požáry. Více o suchu píšeme například v článku Sucho je letos významnější než loni a předloni, dále v článku Sucho se proplížilo do letošního roku a hydrologickou situaci též shrnujeme v článku Hydrologická situace 9.4.2020.

Obr. 1a Index míry rizika vzniku přírodních požárů v ČR k 25.4.2020, zdroj: chmi.cz

Obr. 1b Index míry rizika vzniku přírodních požárů v ČR k 22.4.2019, zdroj: chmi.cz

Po suchém období popsaném výše hrozí v ČR přírodní požáry. Obrázek 1a ukazuje index nebezpečí požárů stanovený modelem provozovaným v ČHMÚ k 25.4.2020. To, že situace byla loni podobná či z tohoto pohledu i horší ukazuje obrázek 1b, který je stanovením tohoto indexu pro 22.4.2019. Index je závislý na aktuálních povětrnostních podmínkách a nasycenosti půdy. Proto se v jednotlivých dnech mění (zvyšuje se například při silnějším větru).

Pozor na klíšťata

Při pobytech v přírodě, které praktikujeme nyní dosti často a rádi, je nutné ještě upozornit na zvyšující se aktivitu klíštěte. Aktivita klíštěte obecného dosahovala do včerejška hodnot 5-6 (středně velké riziko), nyní od víkendu jde o hodnoty 6-7 (středně velké až velké riziko). Hodnoty budou více méně průběžně narůstat, též dle povětrnostní situace. Stanovuje je ČHMÚ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. K dispozici je předpověď na stránce http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat s aktualizací dvakrát týdně.

Blíží se typické pálení čarodějnic. To je při značném suchu velmi nebezpečné a několikrát bylo v důsledku sucha v minulých letech omezováno a zakazováno. Jak to vypadá s počasím dále? Objeví se konečně významnější srážky nebo skončí duben jako nebývale suchý?

Srážky přijdou za pět minut dvanáct

Odpověď na otázku položenou v nadpisu článku zní ano. Do konce dubna ještě zaprší a to skutečně až v úplném závěru měsíce. Naznačuje to mimo jiné i náš poslední výhled na týden. Nejbližší dny budou suché, počátek nového týdne ovládne tlaková výše. Během týdne se situace ale změní a do konce měsíce, tedy do pátku, přeci jen významněji zaprší. Situace bude dosti podobná loňskému průběhu počasí. Duben v roce 2019 byl také velmi suchý (předpověď na něho z konce března si připomeňte v článku Duben 2019 bude teplejší a sušší), až v úplném závěru měsíce přišla jedna významnější srážková epizoda.

Podobné to bude letos, protože na naše území bude během příštího týdne proudit teplý vzduch, který bude také vlhký. Takže se budou tvořit minimálně přeháňky, případně i bouřky. První srážky lze čekat během úterý a spíše noci na středu. Nejvíce srážek bude ve středu a ve čtvrtek, tedy v závěru měsíce. Horší zprávou je, že právě na Čarodějnice by mělo být srážek též hodně. V prvních květnových dnech to vypadá na průběžnější výskyt srážkové činnosti, takto dlouhotrvající suché období by se zatím opakovat nemělo.

Obr. 2 Ensemble modelu GFS pro Prahu, zdroj: wetterzentrale.de

Vývoj základních meteorologických prvků (teplota vzduchu v hladině 850hPa a úhrny srážek) na několik dní dopředu dobře ukazuje graf ensemblu modelu GFS. Vidíme, že od konce dubna bude teplota průměrná nebo krátce nadprůměrná a to, co je pro tématiku tohoto textu důležitější je přibývání srážek po dlouhé suché epizodě. Pozn.: graf se aktualizuje dle aktualizací modelu na serveru. Více grafů naleznete na naší stránce Meteogramy.

Spadla teplota i srážky

Po několika sušších a až velmi teplých dnech došlo k poměrně dlouho očekávané výrazné změně. Přes naše území přechází významné frontální rozhraní a spadla teplota i srážky. Toto rozhraní přineslo citelné ochlazení i na většině území srážky. Dešťové srážky se od vyšších a postupně středních poloh změnily ve sněhové. Od vyšších poloh tak napadl sníh. V posledních hodinách byly sněhové srážky i v polohách středních a to i včetně tvorby slabé sněhové pokrývky. Velmi dobře ukazuje změnu z jarní krajiny a jarního počasí do zimního snímek z kamery Čertovo Břemeno na Jistebnicku na obr. 3 a 4. Včerejší slunečné či spíše zcela jasné počasí s viditelným rozvojem nízké vegetace se změnilo v dnešní sněžení, sněhovou pokrývku a tedy podmračené či mlhavé počasí.

Srážkové úhrny

Na většině území se vyskytly od pátečního odpoledne do dnešního dne srážky, místy byly i intenzivnější. Zejména od vyšších poloh připadl nový sníh, v nižších polohách se jednalo o déšť.

Obr. 1 Akumulace srážek za den do 21.3.2020 8 SEČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Nejvyšší srážkové úhrny za den do 21.3.2020 10 SEČ:

25.6mm Černá v Pošumaví

24.9mm Jelení, Nová Pec

19.8mm Prášily

17.3mm Čachrov

16.3mm Vlkonice

Na jihu a jihozápadě území srážky pokračují během dne. Aktuální i spadlé srážky nabízíme v přehledu map na stránce Aktuální srážky.

Rychlá teplotní změna

Teplota vzduchu klesla po přechodu rozhraní velmi rychle. To jak začínal na naše území pronikat studený vzduch od severu, vidíme na mapce maximální teploty vzduchu včera, 20.3.2020 (obr. 2). Takže se počasí změnilo velmi rychle z jarního na zimní v souladu s předpovědí, která o tomto významném ochlazení hovořila již na počátku tohoto týdne či na konci týdne minulého.

Obr. 2 Maxima teploty vzduchu v Evropě dne 20.3.2020, zdroj: meteociel.fr

Paradoxně s příchodem astronomického jara přišla včera na naše území od severu zima. Dobře je to vidět na obrázku maximální teploty vzduchu za 20.3.2020 v Evropě. Tam je patrné ochlazování od severu. Na jihu ČR bylo ještě velmi teplo, na severu již bylo zhruba o 10°C chladněji. V praxi příchod zimy dobře ilustruje snímek z kamery Čertovo Břemeno na jihu Čech. První (obr. 3) z 20.3.2020 a druhý (obr. 4) z 21.3.2020 dopoledne.

Obr. 3 Snímek z kamery Čertovo Břemeno na jihu Čech z 20.3.2020 dopoledne, zdroj: hydronet.cz

Obr. 4 Snímek z kamery Čertovo Břemeno na jihu Čech z 21.3.2020 dopoledne, zdroj: hydronet.cz

Kdy teplota opět stoupne a vrátí se jaro?

Po několik dnů nyní musíme počítat se studeným prouděním. Vlivem vyjasnění, které se dostaví již dnes v noci, bude v nočních hodinách významněji mrznout. Takový mráz nebyl po většinu zimy nebo mnohde i po celou zimu zaznamenán. Bohužel bude mít tento dopad na již rozkvetlé keře či některé stromy. Pokud máte na zahradě nebo na poli již vzešlé plodiny, bude velmi důležité je přikrýt.

Do poloviny příštího týdne bude v noci totiž významněji mrznout. Minima teploty budou klesat na -3 až -9°C, ojediněle a to zejména na sněhu i níže. Maxima budou dosahovat 0 až 6°C. Oteplení modely slibují po polovině týdne. To začne teplota opět přesahovat 10°C v maximech a nyní některé připouští, že v závěru týdne i 15°C (to ale ponechme zatím s otazníkem).