Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí

0
(0)

LÉTO 2018

Tab. 9 Průměrná maximální, minimální a celková denní relativní vlhkost za měsíce klimatologického léta 2018

Komentář k datovému souboru: V tabulce jsou shodná data jako v tabulce 8. Jen v tomto případě je o data za měsíce klimatologického léta 2018. Dle údajů o RV vidíme, že nejnižší byla opět (v souladu s jejím chodem v ČR během roku) v červenci.

Relativní vlhkost (min/max/průměr)

Obr. 12 Průběh minimální, maximální a průměrné RV během klimatologického léta 2018

Komentář: Graf ukazuje chod RV během klimatologického léta 2018. A opět odhaluje (jako v případě dat za léto 2015) vlhké dny s výskytem převládající velké oblačnosti a častých srážek. Dle chodu vlhkosti vzduchu můžeme vypozorovat zejména dvě taková období. Kdy rozdíly mezi minimální a průměrnou či maximální RV jsou minimální.

Oblačnost a slunné dny

Obr. 13 Počet slunných a oblačných dnů (definici pro účely této práce viz výše), aneb jejich poměr za měsíce klimatologického léta 2018

Komentář: Co se týče oblačnosti znázorněné v podobě slunných a oblačným dnů a jejich poměru v daných měsících. O poznání vyšší počet slunných dnů se vyskytl v tomto období léta v červenci (13) či dále pak v srpnu (8).

Závěr: Průběh léta 2015 a 2018

Nyní přichází ono srovnání letních epizod z hlediska průběhu teplot a srážek v této oblasti s vlivem na sucho v nich značně rozsáhlé. Který parametr či souběh meteorologických faktorů hrál v které sezóně větší vliv? Alespoň z hlediska oblasti, ze které pocházejí údaje o měření a pozorování počasí. Na závěr shrnující tabulka všech výše uvedených dat jednotlivých prvků.

Tab. 10 Shrnutí výše uvedených hodnot prezentovaných prvků za období klimatologického léta 2015 (světle hnědé podbarvení) a léta 2018 (tmavě hnědé podbarvení)

Komentář k souboru dat: V tabulce desáté a poslední v tomto textu vidíte přehled hodnot  výše rozebraných prvků za klimatologické sezóny léta 2015 a 2018. Podbarvení odpovídá jednotlivým sezónám (viz popis tabulky). A barevně vyznačené hodnoty odpovídají vždy nejvyšším nebo nejnižším hodnotám v měsíci. A také v období jako celku z hlediska léta 2015 a 2018. Zkratky zobrazených dat prvků odpovídají vždy výše prezentovaným tabulkám, pod nimiž jsou vysvětlivky.

Teplota vzduchu

K suchu v letošním létu (2018) přispěly některé odlišnosti v průběhu teplot a srážek či jiných prvků. Z hlediska průměrné teploty byl nejteplejší měsíc srpen 2015. Ale z hlediska průměrné teploty období jako celku vyšlo o něco teplejší léto 2018 (o +0.05°C). To vlivem vyšších teplot v srpnu, které hrály významnou roli v celkové průměrné teplotě období oproti létu 2015. Z hlediska průměrných maximálních teplot bylo teplejší období léta 2015 (o +0.11°C) a nejteplejší byl opět srpen 2015. Z hlediska průměru minimálních teplot byl opět nejteplejší srpen 2015. Ale z pohledu období léta bylo teplejší léto 2018 (o +0.20°C). Z hlediska maximální teploty měsíce byl nejteplejší srpen 2015 a nejvyšší maximum se vyskytlo tedy v létě 2015.

Rozdíl najdeme pouze v červnu, kdy bylo maximum teploty vyšší v sezóně 2018. Z hlediska minimální teploty byla nejnižší hodnota změřena v červenci 2018. A kromě června šlo o nižší minima než v roce 2015. Z pohledu minimální teploty 10°C a nižší byl počet případů v obou sezónách shodný počet (8). A zatímco v roce 2015 se vyskytlo nejvíce takových dnů v červnu (5) a byl to nejvyšší počet. Tak v létě 2018 bylo maximum takových dnů v červenci (4).

Letní dny a srážky

Letních dnů bylo nejvíce v červenci 2015 (29), ale za období jich bylo více v létě 2018 (73). A to opět vlivem vyššího počtu těchto dnů v měsíci červnu. Z pohledu tropických dnů je to trochu jinak, maximum bylo zaznamenáno shodně v srpnu 2015 i v červenci 2018 (19). Vyšší počet (39, tzn. o 1 den) těchto dnů bylo v létě 2015. Teplotní maximum nad 35°C. A počet dní z touto charakteristickou teplotou vzduchu jasně ukazují na vyšší teplotní extremitu léta 2015 (16 dní) s maximem v srpnu (10). V červnu nebyl takový den ani v jedné sezóně žádný.

Vlhkost a oblačnost

Porovnejme nyní srážky, vlhkost vzduchu a oblačnost. Z hlediska srážek byl pro rozvoj sucha významnější podmínky v létě 2018. To hrálo významnou roli při rozvoji sucha v této sezóně. Nejméně srážek spadlo v červenci 2018 (7.8mm). A jednalo se o extrémně nízké úhrny. V sezóně 2018 spadlo srážek podstatně méně (o -73.3mm). Maximální denní úhrn byl změřen v srpnu 2015. Z hlediska průměrné relativní vlhkosti vzduchu byla tato nejnižší v červenci 2018. A celkově v sezóně 2018 (o -3.60%). Slunných dnů bylo více v sezóně 2018 (o 6) a nejvíce jich bylo v červenci (13) této sezóny.

Rozdíly průběhu počasí v létě 2018 a v létě 2015

Čím byl průběh počasí v létě 2018 z hlediska sucha extrémnější a co místy působilo jeho významnější prohloubení? V létě 2018 bylo sucho významné zejména v některých lokalitách již na jaře. Místy bylo v květnu extrémní. Takže pro jeho rozvoj během léta byla na jaře připravena „půda“. Příčiny tedy jsou již v průběhu počasí zejména ve druhé polovině jara. Což ale není předmětem tohoto textu. Zde je cílem srovnat letní průběh klimatických prvků letos, tedy v roce 2018 s tím v roce 2015. Z hlediska letního období tedy bylo sucho letos významněji podpořeno vyššími teplotami již v červnu. A to vyšší průměrná teplota, vyšší maximum teploty, vyšší minimální teploty. A s tím související nižší počet dnů s teplotou v minimech pod 10°C. Dále s tím související též vyšší počet letních a tropických dnů.

Významně horký a suchý červenec 2015

Avšak žádné dny s teplotou nad 35°C stejně jako v roce 2015. Dále nižší množství srážek ve shodném počtu srážkových dnů. S tím souvisí nižší relativní vlhkost. Počet slunných dnů byl shodný. Z hlediska slunných dnů byl významný červenec, kdy současně spadlo extrémně málo srážek. To zintenzivnělo sucho oproti roku 2015 též. V roce 2015 též nespadlo v červenci nijak mnoho srážek. Naopak ale přeci jen jich spadlo o něco více a v o polovinu více srážkových dnech. V červenci a zejména v srpnu se v letošním roce nevyskytovaly tak extrémní teploty. Ale i srpen přinesl letos velmi málo srážek a tyto měly převážně konvekční charakter. Období vyšších teplot a suché období byly v letošním roce o poznání delší a suché epizody byly nejen v létě. Nicméně ale již ve druhé polovině jara). Epizody byly delší a významnější.

O zpracovaném souboru dat

Tento text se zpracovanými daty je srovnáním posledních extrémně suchých letních sezón a zároveň předběžným shrnutím léta 2018. Srovnává zejména letošní sucho s tím posledně velmi významným z roku 2015. Ani s koncem léta sucho v ČR letos neskončilo. Což je možno říci i o suchu v roce 2015. Zpracovaná data byla změřena na naší stanici ve středním Polabí (viz úvodní informace tohoto článku).

Zájemci mohou data dále využít a též poskytnout jinému. Pokud je bude chtít kdokoli publikovat veřejně, je nutné uvedení autora. A to například ve tvarech „zdroj dat: Meteo Aktuality, zdroj dat: www.pocasimeteoaktuality.cz“. Děkujeme za ctění autorství i za případný zájem nejen o tuto statistiku. Projekt MA.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Shrnutí článku
Název
Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí
Popis
Teplotní a srážkový průběh léta 2015 a 2018 ve středním Polabí. Prezentace komplexního souboru dat několika meteorologických prvků.
Autor

Od Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Zobrazit všechny z Meteo Aktuality's příspěvků.