Teplotní inverze není jen mlha či nízká oblačnost

Rozdíly teploty nejen mezi horami a nížinami

Při inverzi ovšem dochází mnohdy k zásadním rozdílům v teplotě vzduchu během dne i noci nejen co se týče odlišných míst nadmořskou výškou. Tedy mezi horami a nížinami. Dochází k výskytu rozdílů i mezi místy v obdobné nadmořské výšce. V některých oblastech dojde k vyjasnění a uplatní se radiační ochlazování jako na horách (byť výsledná minima teploty jsou o mnoho vyšší než třeba v údolích). Jinde zůstává nízká oblačnost nebo mlha a situace je shodná jako je popsáno výše. To samé na horách, někde může být příliv teplého vzduchu intenzivní a pokračovat za silnějšího proudění i v noci.

V takovém případě se v oblasti nebude tolik ochlazovat a dojde k výskytu teplotního kontrastu. Platí, že tato místa od sebe mohou být vzdálena jen opravdu málo. Platí to přes den i v noci. V jedné horské lokalitě budou dobré podmínky pro ochlazování a teplota tam může dosahovat -10°C, ve druhé bude zůstávat kolem +2°C. To samé třeba přes den, jedna nížinná lokalita bude mít při mrznoucí mlze -2°C a druhá s průnikem teplého vzduchu za jasné oblohy +10°C. Vzdálenost mezi lokalitami nemusí být větší než 5-10km. To odpovídá významné inverzi.

Letní teplotní inverze brání konvekci

V letním období se může v určité vrstvě troposféry vyskytnout také teplotní inverze. Situace, při níž bude teplota vzduchu s výškou v určité vrstvě místo poklesu stoupat, je zcela běžná. Jde o typickou zádržnou vrstvu konvekčním procesům v troposféře. V takových případech tedy nedochází k vývoji konvekční oblačnosti a vzniku bouřek. Proč tomu tak je? Pro konvekci jsou nutné vzestupné pohyby přehřátého vzduchu. Tento vzduch stoupá vzhůru a ochlazuje se, tím dochází při dostatečné vlhkosti od určité výšky ke kondenzaci a vzniku oblaku (kondenzační hladina). Pro další informace odkážeme ohledně konvekce zájemce na stránku Konvekce nebo článek Základy termické konvekce. Pokud se vyskytuje v určité výšce teplotní inverze a teplota vzduchu tam s výškou stoupá, brání tento fakt výskytu těchto konvekčních procesů.

Závěr

Podnětem objasnění v tomto textu byl fakt chybného používání termínu “inverze”. Inverze je jednak příliš široký pojem, neboť inverze se v meteorologii nevyskytuje jen u jednoho prvku. Nejznámější je sice inverze teploty vzduchu, nazývána jednodušeji teplotní inverzí, ale inverze může nastat i u jiných prvků. A to na příklad u vlhkosti vzduchu či u srážek. Proto pokud budeme hovořit o nejčastěji zmiňovaném druhu inverze i běžně v předpovědi počasí, je nutné použít výraz teplotní inverze. Druhým cílem článku bylo objasnit, že inverze není právě jen mlha a nízká oblačnost. Tato bývá za inverzi považována, ale jde jen o její projev.

 

Odbourávání teplotní inverze
Obr. 3 Odbourávání teplotní inverze a rozpouštění ranní mlhy – konec září

Základním prvkem inverze teploty vzduchu je právě opačný chod teploty s rostoucí výškou (její růst). Nízká oblačnost je pouze projevem této inverze teploty a to pouze inverze přízemní v chladné části roku, která vzniká radiačním ochlazováním zemského povrchu. Jak bylo již řečeno inverze teploty vzduchu může existovat zcela běžně i bez výskytu nízké oblačnosti. Nízká oblačnost vzniklá radiačním ochlazováním bez inverze teploty ovšem nikoli. Obrázek 3 ukazuje rozpouštění ranní mlhy a odbourávání radiační inverze na počátku podzimu (konec září). To se odehrává většinou ještě relativně brzy, díky intenzivnějšímu slunečnímu svitu, který je schopen prochladlý vzduch po noci ještě prohřát a inverzi “odstranit”. Postupně pak také rozpustí vlhkost (viditelnou v podobě mlhy a nízké oblačnosti). Na snímku je vidět odpařování se vlhkosti z povrchu pole vlivem jeho prohřívání a mlha přetvořená na nízkou oblačnost Stratus na obloze, hlavně v pozadí..

Cíl textu byl tedy věřme naplněn, další informace o problematice (základní) jsou k dispozici na stránce o teplotní inverzi. Dále též v článcích Vertikální profil teploty vzduchu v atmosféře a Teplota vzduchu a její zvláštní chod.

Reference

Česká meteorologická společnost [online]: Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [cit 20.01.2020]. Dostupné z: http://slovnik.cmes.cz.

Shrnutí článku
Teplotní inverze není jen mlha či nízká oblačnost
Název
Teplotní inverze není jen mlha či nízká oblačnost
Popis
Teplotní inverze a objasnění jejích základních znaků. Pojmy inverze a teplotní inverze a souvislosti s výskytem mlh nízké oblačnosti.
Autor

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt pro informace o počasí a souvisejících oborech. S cílem poskytovat vlastní informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Vzhledem k velkému množství nepodložených a nepřesných až bulvárních informací ve vztahu k počasí v českých médiích, směřuji tento projekt od počátku k serióznímu podávání informací. To zda se mi daří plnit tyto cíle musíte posoudit vy, milí čtenáři.