Meteo Aktuality

Výhled na měsíc

Hodnocení stránky

[crowdsignal rating=8735750]


Doporučení stránky

[crowdsignal rating=8735751]


Stránka poskytuje velmi stručný přehled předpokládaného vývoje odchylek základních klimatických prvků (teploty vzduchu a atmosférických srážek) od normálu referenčního období 1981-2010 pro ČR či stručný předpokládaný vývoj počasí dle těchto charakteristik v období měsíce, které je v předpovědi rozděleno vždy na 1. až 14. den měsíce (I. období) a na 15. až poslední den měsíce (II. období). Tato předpověď, která je sezónním výhledem, je aktualizována jedenkrát za měsíc a to vždy poslední den předcházejícího měsíce než je měsíc, na který zní.

Sezónní výhled není předpověď počasí den po dni a nejde o předpověď vývoje meteorologických prvků pro každý den období. Jde pouze o předpokládané odchylky základních prvků od dlouhodobého normálu za období jako celek. Tuto předpověď, vzhledem k době na kterou zní, je nutné brát orientačně jako základní model pravděpodobného vývoje klimatu v daném období na území ČR. Výhled je vždy upřesňován střednědobými předpovědmi a dále tyto jsou upřesňovány předpověďmi krátkodobými. Sezónní výhled stojí tedy nahoře (na “střeše) a jde o obecný a základní “nástřel” pravděpodobného vývoje základních prvků.

MĚSÍČNÍ PŘEHLED CHARAKTERISTIK

Poskytuje očekávaný poměr teplot a srážkových úhrnů k dlouhodobému normálu za ucelené období jednoho měsíce. Dále popisuje stručně předpokládaný vývoj teplot a srážek či zejména v prvním období i dalších prvků počasí. Uveden je odhad úspěšnosti prognózy, která je převážně nižší. Tuto prognózu pro konkrétní dny vždy upřesňují střednědobé prognózy.

Výhled na měsíc: Prosinec 2019

Datum vydání: 30.11.2019  Období: 1. až 31.12.2019

Období 1. až 14.12.2019 – Na počátku měsíce lze čekat po mírném ochlazení spíše zimní teploty, které se budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Během období se bude oteplovat a zejména v jeho závěru lze čekat o něco teplejší počasí. Srážky se budou vyskytovat průběžně. Na počátku období budou slabší, během období jich bude přibývat a to s teplejším počasím. Zpočátku budou často sněhové či smíšené.

Období 15. až 31.12.2019 – Průměrné teploty by měly pokračovat. Krátce přes Vánocemi by měly být teploty i vyšší, krátce i slabě nadprůměrné. Na konci měsíce by se mělo ochlazovat. Srážek bude stále průměrné množství, měly by se vyskytovat průběžně. Vzhledem k očekávaným vyšším teplotám budou alespoň mimo hory častěji kapalné. V závěru období bude srážek mírně přibývat a mělo by jich být možná i nejvíce za celého měsíce. Vzhledem k nižším teplotám budou opět častěji sněhové. Jaké teploty přesně vyjdou na Vánoce zatím opravdu říci nelze.

 

Odhad úspěšnosti prognózy: 33% (teplot 40%, srážek 25%)


O Výhledu na měsíc

Tento je zpracován jednak dle dostupných klimatických výhledů (zejména model CFS a IRI). Jde o zpracování předpokládaných teplotních a srážkových odchylek od dlouhodobého normálu pro ČR pro daný měsíc. Částečně je ve výhledu brán v potaz nejnověji vydaný výhled na měsíc od ČHMÚ, který tento vydává pomocí statistické metody. Výhled je vydáván graficky a to pomocí map se znázorněním předpokládaných odchylek teplot a srážek. Popis pravděpodobného průběhu počasí během období je sestaven také dle statistické předpovědi ČHMÚ.

Úspěšnost této prognózy je o poznání nižší než v případě střednědobé předpovědi. Většinou se pohybuje od 60 do 20%, záleží na daném měsíci. Atmosféra podléhá rychlým změnám a změny prvků ovlivňují širokou škálu dalších prvků a to na poměrně velkém území, proto nemůže tyto dlouhodobý výhled počasí správně podchytit. Orientační odhad úspěšnosti je uveden pod každou prognózou. Úspěšnost prognózy odchylek teplot je zpravidla (téměř vždy) vyšší než v případě srážek. Odhad odchylek srážek se u takovéhoto výhledu potýká s řadou nepřesností, které většinou opravují až střednědobé předpovědi během daného období (měsíce), na které předpověď zní.

Použité zdroje

Zdroj dat: ncep.noaa.gov, iri.columbia.edu, chmi.cz

Na této stránce jsou informace z oboru: Klimatologie.

Poslední úprava stránky: 30.11.2019 19:53

%d blogerům se to líbí:
Přejít k navigační liště