Měsíční shrnutí počasí

Hodnocení stránky

Stránka poskytuje měsíční shrnutí počasí proběhlého v uplynulém uceleném měsíčním období v ČR, včetně synoptických příčin tohoto průběhu počasí (synoptický průběh/vývoj). Dělí měsíc do dekád (typické členění na tři) a poskytuje nejprve stručné shrnutí počasí v měsíci jako celku a ve druhé části o něco podrobnější souhrn počasí v jednotlivých dekádách, včetně nejnižších nočních a nejvyšších denních teplot. K souhrnu jsou přiřazena některá základní data z našeho měření v Praze nebo ve středním Polabí, další obsahují stránky o statistikách v oddílu Klimatologie. Zpravidla obsahuje souhrn ve svém závěru několik fotografií meteorologických jevů nebo následků průběhu počasí (např. oblaky, bouřky nebo důsledek sucha atp.).


Měsíční souhrn.MĚSÍČNÍ SHRNUTÍ POČASÍ V ČR

Popis synoptických příčin průběhu počasí (synoptický vývoj) a projevů počasí (vývoj počasí) v podobě stavu oblohy a výskytu jevů. Doplněno o převažující minimální noční a maximální denní teplotu vzduchu v rámci ČR (přibližná rozmezí). Též doplněno o údaje z našeho měření (pro zajímavost a případně pro srovnání) v Praze a okolí.

Průběh počasí

Duben 2024

Období: 1. až 30.4.2024

Území: Česká republika

Místo pozorování/měření – data: Praha, 290m

> Stručné shrnutí: Počátek měsíce, kdy na první den připadlo Velikonoční pondělí, byl silně ovlivněn jižním až jihovýchodním teplým až velmi teplým, suchým prouděním. A také s tím spojeným pískem ze Sahary, který přinesl silné zakalení oblohy, vznik vysokých oblaků a v souvislosti s tímto prouděním se vyskytoval čerstvý vítr. Po přechodu okluzní fronty došlo ke změně proudění a vylepšení situace. Krátce se velmi teplé jižní proudění včetně saharského prachu vrátilo o týden později, definitivně bylo ukončeno přechodem zvlněné studené fronty od západu. V tomto období se k nám dostalo až neobvykle velké množství prachu z jižních částí Světa. Období bylo též rekordně teplé, v ČR byl zaznamenán první tropický den rok s maximem téměř 31°C. V polovině měsíce po přechodu další zvlněné fronty abnormálně teplé počasí skončilo a nastalo naopak neobvykle chladné počasí s teplotou významně pod dlouhodobým průměrem. To trvalo včetně silnější nočních mrazů (i v nížinách bylo ojediněle pod -5°C) téměř dva týdny. Neobvykle významný mráz, který přišel po velmi teplém či spíše horkém počasí, poznamenal letos mnohde fatálně ovocné stromy a případně keře a tedy budoucí úrodu zničil. V závěru měsíce se, aby bylo počasí ještě zajímavější, vrátilo teplé až letní počasí a vlivem spíše nedostatečného množství srážek a často velmi teplého počasí se místy v nížinách rozvinulo sucho s rizikem vzniku i významnějších požárů.

> Podrobnější shrnutí

První dekáda: Okluzní fronta ukončilo teplé a suché jižní proudění, za okrajem teplé fronty se však záhy toto až rekordně a neobvykle horké počasí vrátilo. Šlo o významný příliv teplého vzduchu z jižních částí. Zvlněná studená fronta ukončila toto proudění poslední den dekády. Zákal a oblačné vysokým oblaky střídaly místy přeháňky nebo déšť na frontách. Poté bylo slunečno, postupně oblačno až zataženo vysokými oblaky a zakaleno. Další déšť přinesla zvlněná fronta na konci období.

Nejnižší teplota: 11 až 5°C, krátce 16 až 11°C. Nejvyšší teplota: 20 až 27°C, krátce kolem 28°C, krátce naopak 14 až 20°C.

Druhá dekáda: Po přechodu zvlněné fronty z konce první dekády se rychle obnovil příliv teplého vzduchu od J/JV. Tento v polovině dekády ukončil přechod další vlnící se studené fronty. Poté započalo velmi studené severní proudění, na konci období ovlivnila počasí u nás cyklona a s ní spojená okluzní fronta postupující od západu, která přinesla hlavní srážky měsíce na četná místa. Slunečné či polojasné počasí střídalo krátce oblačné s deštěm a přeháňkami na frontě. Trvalejší déšť se objevil v závěru dekády v oblasti zmíněné cyklony.

Nejnižší teplota: 10 až 5°C,  při vyjasnění 1°C a přízemní mráz. Nejvyšší teplota: 18 až 25°C, postupně 8 až 13°C.

Třetí dekáda: Značně studené počasí i se silným nočním mrazem ovládlo počátek poslední dubnové dekády. Po její polovině se počasí změnilo na teplé mírně letní až letní. Oblačnosti bylo spíše málo a srážky se vyskytly ojediněle, často v podobě místních přeháněk. Tyto příliš vláhy nedodají, proto na konci měsíce začaly místy hrozit požáry ve volné přírodě. Zakazovalo se i tradiční pálení ohňů. Po většinu období měla na počasí u nás vliv tlaková výše, jen krátce se naše území dostalo pod vliv (méně významný) vzdálenější cyklony.

Nejnižší teplota: 2 až -5,  postupně 6 až 1°C a v závěru 10 až 5°C. Nejvyšší teplota: 6 až 12°C, postupně 20°C, na konci 19 až 24°C

Nejnižší teplota vzduchu: -1.6°C (23.4.)

Nejvyšší teplota vzduchu: 26.2°C (7.4.)

Nejvyšší denní srážky: 9.8mm (20.4.), druh: déšť, příčina: TN/OF

Celkové srážky: 20.0mm

Slunné dny: 3

Srážkové dny: 8

Dny s mlhou: 1

Dny s bouřkou: 0

Data dle měření v Praze, 290m n.m.

Závěrečný komentář

V dubnu počasí letos předvedlo až neobvyklé změny teploty. V prvních dnech se vyskytl rekordní příliv teplého vzduchu z jihu a dosažena byla poprvé v roce tropická teplota (30.8°C). Od poloviny měsíce nebylo mnohde ani nad 10°C v denních maximech a v noci následně i významně mrzlo (mimo hory pod -5°C), na konci měsíce se teplota vrátila zpět až do léta. Zároveň se místy více rozvinulo sucho. Také byl měsíc zpočátku významný přísunem velkého množství prachu ze Sahary vlivem intenzivní J/JV cirkulace.


Měsíční shrnutí počasí. Ikona zpět v čase - historie. O stránce Měsíční shrnutí počasí

Jak bylo víme spolehlivě a všichni, prognózám počasí proto tyto informace nemohou co se zájmu týče konkurovat. Avšak přeci jen mají informace o proběhlém počasí své využití, proto zde poskytujeme stručný souhrn průběhu počasí v uplynulém měsíci. Na stránce Měsíční souhrn poskytujeme poměrně podrobný popis jeho průběhu, včetně synoptického vývoje. Nejen čistě pro zajímavost mají tyto informace využití. Mohou se totiž hodit i pro různé situace, kdy je potřeba zjistit jaké počasí v daném období bylo. Při zájmu o detailnější a bližší popis průběhu počasí (konkrétní den) můžeme poskytnout speciální informaci o proběhlém počasí po podání žádosti (přes formulář), nebo nás kontaktujte v případě takového zájmu přímo na emailu info@pocasimeteoaktuality.cz.

Historické klimatické údaje najdete například na stránce ogimet.com.

Shrnutí uvedené výše platí za celou ČR obecně, konkrétní uváděná data v poslední části přehledu jsou z uvedené lokality (Praha a okolí) našeho měření.

Vysvětlivky: Synoptická příčina se uvádí formou obecných zkratek. Zde platí – TF = teplá fronta, SF = studená fronta, ZSF = zvlněná studená fronta, OF = okluzní fronta, TN = tlaková níže, BNT = brázda nízkého tlaku, TS = tlakové sedlo a NTP = nevýrazné tlakové pole. Charakteristické dny jsou uváděny podle obecných zásad a dále podle našich kritérií, která jsou uvedena na stránkách s prezentací našich klimatických dat (odkazy níže).

Detailní přehled naměřených hodnot za měsíce i období najdete na stránce v sekci Klimatologie, přesně na stránkách podřízených stránce Klimatická data. Přesněji jde v rámci měsíců o stránku Měsíční data. Někdy nejsou tato doplňována ihned, ale až dodatečně po vyhodnocení.

Poslední úprava stránky: 6.5.2024 18:29

Napsat komentář