Meteorologické značky

Informace na této stránce slouží k prezentaci základních meteorologických jevů, které mají přiřazené uznávané meteorologické značky. Najdete zde názvy jevů, grafické značení těchto jevů v prezentacích aktuálního počasí a na synoptických mapách a také stručný popis daného jevu.

Témata stránky: Meteory, meteorologické jevy, meteorologické značky.


ZNAKY METEOROLOGICKÝCH JEVŮ

Meteorologické značky se přiřazují jednotlivých jevům proto, aby mohly být snadno zakreslovány do meteorologických map a také tyto jevy z map čteny. Každý meteorologický jev má svůj znak v grafické podobě jakéhosi symbolu, který dobře tento jev prezentuje a je snadno zapamatovatelný a přiřaditelný ke konkrétnímu jevu. Meteorologické značky můžeme rozdělit do několika kategorií.

Meteorologickými jevy rozumíme veškeré projevy počasí, od počasí na obloze, přes výskyt srážek, mlh a dalších obdobných hydrometeorů a dalších meteorů. Podle toho můžeme značky dělit na:

  1. Značky pokrytí oblohy
  2. Značky oblačných druhů (viz též stránka Atlas oblaků)
  3. Značky meteorů (meteorologické jevy)
  4. Značky rychlosti větru

Značky pokrytí oblohy

Pokrytí oblohy oblaky, které vyjadřujeme v osminách pokrytí nebeské klenby z hlediska místa pozorování, označujeme znaky podobě kolečka, které je vyplněné podle osminového pokrytí oblohy od 0/8 prázdné bílé kolečko až po 8/8 plné černé kolečko, zvláště stojí mlha 9 s prázdným bílým kolečkem a křížkem uvnitř něho (viz náčrt na obrázku 1).

0173467dc5_99688876_o2

Obr. 1 Značky/symboly pokrytí oblohy oblaky (stavu oblohy) používané v meteorologii

Značky oblaků

Každý oblačný druh (viz Morfologická klasifikace oblaků) má svoji zavedenou značku, pod kterou ho znázorňujeme na mapách a všude tam, kde je vhodné použít i místo zkratky názvu oblaku právě grafický znak. Značky jsou voleny tak, aby dobře vystihovaly základní znaky a charakter oblaků a byly tedy dobře zapamatovatelné a daný oblak reprezentovaly. Jejich výčet ukazuje obrázek 2.

Značky oblaků

Obr. 2 Značky základních deseti oblačných druhů používané v meteorologii

Značky meteorů

Meteory nebo-li meteorologické jevy všeho druhu mají také své ustálené značky, které je dobře znázorňují na mapách. Meteory můžeme rozdělit na několik druhů, podle procesu jejich vzniku:

  • Hydrometeory (tvoří je voda)
  • Lithometeory (tvoří je částice prachu)
  • Elektrometeory (tvoří je elektřina)
  • Fotometeory (tvoří je optika a optické jevy)

Existuje celá řada jevů průběhu počasí, zde uvedeme alespoň ty základní často používané dle výše uvedeného členění (obrázky 3a až 3d)

Hydrometeory

Obr. 3a Značky hlavních hydrometeorů používaných v meteorologii

 

Lithometeory

Obr. 3b Značky hlavních lithometeorů používaných v meteorologii

Fotometeory

Obr. 3c Značky hlavních fotometeorů používaných v meteorologii

Elektrometeory

Obr. 3d Značky hlavních elektrometeorů používaných v meteorologii

Značky směru větru

Rychlost větru je na meteorologických mapách znázorňována větrnými praporky. Praporek má rovnou čáru a z ní na jejím konci vycházejí různě dlouhé čáry směrem k jejímu počátku. Krátká čára značí rychlost větru 2.5m/s, dlouhá čára 5m/s. Vyplněný trojúhelník pak značí rychlost větru 25m/s. V jaký směr je symbol natočen těmito čarami vycházejícími z jedné hlavní, z tohoto směru fouká nebo má foukat vítr. Lépe prezentuje tyto symboly obrázek 4.

Značky větru

Obr. 4a Značky síly větru, tzv. praporky používané v meteorologii

1eec2efe43_100557868_o2

Obr. 4b Interpretace značek směru a rychlosti větru z hlediska určitého místa pozorování

Výše byly zobrazeny a stručně popsány nejčastěji používané meteorologické značky, které se zakreslují do různých meteorologických map. Značky zobrazené na těchto obrázcích byly překresleny podle předlohy, nejedná se o stažené ikony z jiných webů.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

BEDNÁŘ, J. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí? Praha: Karolinum, 2005

MÍKOVÁ, T. KARAS, P. ZÁRYBNICKÁ, A. Skoro jasno. Praha: Česká Televize, 2007

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)