Meteorologické značky

Hodnocení stránky

Informace na této stránce slouží k prezentaci základních meteorologických jevů, které mají přiřazené uznávané meteorologické značky. Najdete zde názvy jevů, grafické značení těchto jevů v prezentacích aktuálního počasí a na synoptických mapách a také stručný popis daného jevu.

Témata stránky: Meteory, meteorologické jevy, meteorologické značky.

Anglické názvy: Meteorological sign (meteorologická značka), meteorological phenomenon (meteorologický jev), sky cover with clouds (pokrytí oblohy oblaky), clear (jasno), almost clear (skoro jasno), partly cloudy (polojasno), cloudy (oblačno), almost cloudy (skoro zataženo), overcast (zataženo), wind direction (směr větru), wind speed (rychlost větru).

Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 16


SYNOPTICKÉ ZNAČKY METEOROLOGICKÝCH JEVŮ

<strong>Meteorologické značky</strong><strong>Značky pokrytí oblohy</strong><strong>Značky oblaků</strong><strong>Značky meteorů</strong><strong>Značky hydrometeorů</strong><strong>Značky lithometeorů</strong><strong>Značky elektrometeorů</strong><strong>Značky fotometeorů</strong><strong>Značky větru</strong>

Meteorologické značky se přiřazují jednotlivých jevům proto, aby mohly být snadno zakreslovány do meteorologických map a také tyto jevy z map čteny. Každý meteorologický jev má svůj znak v grafické podobě jakéhosi symbolu, který dobře tento jev prezentuje a je snadno zapamatovatelný a přiřaditelný ke konkrétnímu jevu. Meteorologické značky můžeme rozdělit do několika kategorií. Meteorologickými jevy rozumíme veškeré projevy počasí, od počasí na obloze, přes výskyt srážek, mlh a dalších obdobných hydrometeorů a dalších meteorů. Podle toho můžeme značky dělit na:

  1. Značky pokrytí oblohy
  2. Oblačných druhů (viz též stránka Atlas oblaků)
  3. Meteorů (meteorologické jevy)
  4. Rychlosti větru
  5. Souhrn synoptických značek (kompletní)

Značky pokrytí oblohy oblaky – stav oblohy

Pokrytí oblohy oblaky, které vyjadřujeme v osminách pokrytí nebeské klenby z hlediska místa pozorování, označujeme znaky podobě kolečka, které je vyplněné podle osminového pokrytí oblohy od 0/8 prázdné bílé kolečko až po 8/8 plné černé kolečko, zvláště stojí mlha 9 s prázdným bílým kolečkem a křížkem uvnitř něho (viz náčrt na obrázku 1).

Pokrytí oblohy oblaky - symboly pokrytí.

Obr. 1 Značky/symboly pokrytí oblohy oblaky (stavu oblohy) používané v meteorologii

Značky oblaků

Každý oblačný druh (viz Morfologická klasifikace oblaků) má svoji zavedenou značku, pod kterou ho znázorňujeme na mapách a všude tam, kde je vhodné použít i místo zkratky názvu oblaku právě grafický znak. Značky jsou voleny tak, aby dobře vystihovaly základní znaky a charakter oblaků a byly tedy dobře zapamatovatelné a daný oblak reprezentovaly. Jejich výčet ukazuje obrázek 2.

Znaky oblaků.

Obr. 2 Značky základních deseti oblačných druhů používané v meteorologii

Značky meteorů

Meteory nebo-li meteorologické jevy všeho druhu mají také své ustálené značky, které je dobře znázorňují na mapách. Meteory můžeme rozdělit na několik druhů, podle procesu jejich vzniku:

  • Hydrometeory (tvoří je voda)
  • Lithometeory (tvoří je částice prachu)
  • Elektrometeory (tvoří je elektřina)
  • Fotometeory (tvoří je optika a optické jevy)

Existuje celá řada jevů průběhu počasí, zde uvedeme alespoň ty základní často používané dle výše uvedeného členění (obrázky 3a až 3d). Přehled znaků uvedených druhů jevů najdete na dalších kartách.

Meteorologické značky: Znaky hydrometeorů.

Meteorologické značky: Znaky lithometeorů.

Meteorologické značky: Znaky elektrometeorů.

Meteorologické značky: Znaky fotometeorů.

Značky směru větru

Znaky větru - praporky.

Rychlost větru je na meteorologických mapách znázorňována větrnými praporky. Praporek má rovnou čáru a z ní na jejím konci vycházejí různě dlouhé čáry směrem k jejímu počátku. Krátká čára značí rychlost větru 2.5m/s, dlouhá čára 5m/s. Vyplněný trojúhelník pak značí rychlost větru 25m/s. V jaký směr je symbol natočen těmito čarami vycházejícími z jedné hlavní, z tohoto směru fouká nebo má foukat vítr.

Souhrnný přehled synoptických značek

Meteorologické značky.

Další informace k jevům například na stránkách Atmosférické srážkyBouřky či Optické jevy.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

BEDNÁŘ, J. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí? Praha: Karolinum, 2005

MÍKOVÁ, T. KARAS, P. ZÁRYBNICKÁ, A. Skoro jasno. Praha: Česká Televize, 2007

WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)