O projektu

Hlavní informace o projektu Meteo Aktuality (založen 21.1.2011), který přináší denně aktuální, přesné a hlavně seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. O tom, jaké bylo, je a bude a hlavně proč tomu tak je (synoptické příčiny). Jsme připraveni reagovat na vaše otázky a co nejpřesněji na ně odpovědět a to denně přibližně od 9 do 22 hodin (hlavní kontaktní místa, viz dále). Podrobné informace jsou dále na stránce.

Dokumenty ke stažení:

O projektu Meteo Aktuality

Zveřejňování informací MA

NOVÉ

O webu Meteo Aktuality

Členská sekce webu Meteo Aktuality

Diskuzní fórum webu Meteo Aktuality

Připravujeme další úpravu/dokumenty.

Související:

O projektu Česká příroda

Naše hlavní kontaktní a informační místa:

www.pocasimeteoaktuality.cz (web, více možností – fórum, formuláře a komentování obsahu)

info@pocasimeteoaktuality.cz (hlavní email, též komunikace při vyřizování podání z formulářů)

Facebook.com/pocasimeteoaktuality (hlavní stránka sociálních sítí)

Instagram.com/pocasimeteoaktuality (vedlejší stránka sociálních sítí)

Další stránky a kontaktní místa projektu jsou v přiložené vizitce níže.

Oficiální vizitka projektu MA, kontakty, obory činnosti a základní informace

Kdo jsme?

Projekt (webová stránka a související stránky) prostřednictvím něhož a jehož jménem poskytujeme informace o počasí a ze souvisejících oborů (viz obory činnosti). Máme vlastní vzdělání s praxí v oborech činnosti. Dále uvádíme přehled základní literatury různého druhu, z níž čerpáme znalosti, poznatky a praktické zkušenosti. Publikace jsou odborné i naučně populární a doporučujeme je vřele pro všechny zájemce o obory činnosti.

Pracovníci projektu mají znalosti minimálně z těchto publikací (výběr nejnovější literatury v oborech):

Starší literatura

2001 FORTIN, J. a kol. Weather. Canada: QA International, 2001 (CZ verze ŘEZNÍČKOVÁ, D. Počasí. Praha: Fortuna Print, 2003)

2004 BUCKLEY, B. HOPKINS, J. E. WHITAKER, R. Weather. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2004 (CZ verze TOLASZ, R. a kol. Počasí – velký obrazový průvodce. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, 2006)

2005 BEDNÁŘ, J. KOPÁČEK, J. Jak vzniká počasí? Praha: Karolinum, 2005

VIGUÉ, J. a kol. 100 největších přírodních katastrof. Lisse a Barcelona: Rebo International a Gorg Blanc, 2005 (CZ verze TKÁČOVÁ, A. ALDERLIESTENOVÁ, S. a kol. 100 největších přírodních katastrof. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, 2006)

2006 SIMONS, P. a kol. Nature´s Mighty Powers: Extreme Weather. Londýn: Toucan Books, Reader´s Digest Association Limited, 2006 (CZ verze Vereš, P. a kol. Extrémy počasí: Síly přírody. Praha: Reader´s Gidest Výběr, 2010)

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

RYŠÁNEK, V. Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska. Praha: Libri, 2006.

2007 MÍKOVÁ, T. KARAS, P. ZÁRYBNICKÁ, A. Skoro jasno. Praha: Česká Televize, 2007

DVOŘÁK, P. Atlas oblaků. Cheb: Svět Křídel, 2007

TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka. Praha a Olomouc: ČHMÚ, 2007

2009 KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodstvo a podnebí v České Republice. Praha: Consult, 2009

2010 WHITAKER, R. a kol. The Encyklopedia of Weather and Climate Change. Sydney: Weldon Owen Pty Limited, 2010 (CZ verze STAŘECKÁ, E. PAUER, M. Encyklopedie počasí a změna klimatu. Praha: Svojtka a Co, 2012)

2011 JERMÁŘ, M. Globální změna. Cesta ze světového chaosu do budoucnosti. Praha: Aula, 2011

2012 DVOŘÁK, P. Atlas oblaků. Cheb: Svět Křídel, 2012

DVOŘÁK, P. Pozorování a předpovědi počasí. Cheb: Svět Křídel, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

ŠINDLAR, M. a kol. Geomorfologické procesy vývoje vodních toků – Část I. Typologie korytotvorných procesů. Hradec Králové: Sindlar Group, 2012

DAŇHELKA, J. ELLEDER, L. a kol. Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR. Praha: ČHMÚ, 2012

Novější literatura

2015 COENRAADS, R. a kol. Extreme Earth. New York: The Reader´s Digest Association, 2015 (CZ verze MERTINOVÁ, J. MÍČKOVÁ, K. HANUŠOVÁ, K. a kol. Nespoutané živly planety Země. Praha: Tarsago Česká Republika, 2015)

BRÁZDIL, R. TRNKA, M. a kol. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 2015

2016 DVOŘÁK, P. Atlas oblaků 2016. Cheb: Svět Křídel, 2016

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

JANSKÝ, B. KARÁSEK, O. Vodopády Světa. Praha: Ottovo Nakladatelství, 2016

ELEDER, L. Proxydata v hydrologii. Řada pražských průtokových kulminací 1118-1825. Praha: ČHMÚ, 2016

2017 DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017

CÍLEK, V. JUST, T. SŮVOVÁ, Z. a kol. Voda a Krajina. Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. Praha: Dokořán, 2017.

2018 MÍKOVÁ, T. a kol. Když se blýská na časy. Praha: CPress, 2018

Starší knižní literatura (starší než 5 let po vydání) Nejnovější knižní literatura

O novinkách v oborech máme pravidelné informace z odborného recenzovaného českého časopisu, vydávaného odborníky z ČHMÚ. Vřele pro případné zájemce doporučujeme!

Časopisecká literatura (aktuální vydání/ročník)

2017-2019 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAVMeteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2017-2019, roč. 70-72.

2020 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAVMeteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2020, roč. 73.

Sborníky (sborníky prací a článků)

2018 BUDÍK, L. a kol. Odvození základních hydrologických údajů za referenční období 1981-2010. Dlouhodobá roční výška srážek. Dlouhodobý průměrný průtok. M-denní průtoky. In Sborník prací ČHMÚ, svazek 65. ISBN 97880-87577-78-3. Praha, 2018.

Co děláme?

Poskytujeme aktuální, co nejpřesnější a hlavně seriózní informace o počasí každý den. Informace o tom, jaké počasí bylo, je, bude a také proč tomu tak bude. Objasňujeme případné dezinformace podávané některými informačními médii, denně informujeme o aktuálním dění v počasí zejména v ČR a okolí, dáváme informace o nejnovějších prognózách počasí. Poskytujeme klimatické údaje z našeho místa pozorování a měření a shrnutí vývoje počasí v minulosti. Vydáváme vlastní časopis. Aktivně též vzděláváme čtenáře naučnými texty a poskytujeme zajímavosti či další doplňující informace.

> Více stránka Popis činnosti.

Proč to děláme?

Primárně proto, že nás to velmi baví, naplňuje a k oborům činnosti máme silný vztah. Počasí a jeho projevy či vazby na další obory je velmi zajímavé, fascinující a máme snahu poskytovat kvalitní informace po všech stránkách a přispívat tak k dobrému jménu uvedených oborů. Příroda je též rozmanitá a fascinující, je třeba ji a její složky chránit, neboť ji k životu potřebujeme a další generace ji budou též potřebovat a to v dobrém stavu.

Kde nás najdete?

Informace od nás najdete vedle tohoto nového webu na sociálních sítích,  zejména na stránkách sociálních sítí FB/pocasimeteoaktuality, G/+MeteoaktualityCz780 a INS/pocasimeteoaktuality.  Hlavním emailem je adresa info@pocasimeteoaktuality.cz. Galerii našich fotografií projevů počasí, jejich důsledků, vodstva a přírody či krajiny najdete na našem profilu sítě Flickr.com/photos/pocasimeteoaktuality. Více v dokumentu o projektu, výše nebo na naší vizitce (ke stažení).

Kdy nás tam najdete?

Na emailu info@pocasimeteoaktuality.cz, zde na webu (napište klidně komentář s dotazem) a stránkách hlavních sociálních sítí denně od cca 9 do 22 hodin (při výjimečné situaci v počasí i jindy) mimo plánovaných mimořádností. Na vedlejších stránkách sociálních sítí vykazujeme nižší aktivitu.

> Jak nás nejlépe kontaktovat dle druhu dotazu se dozvíte na stránce Rychlé podání.

Další stránky sekce (viz menu níže) tyto informace rozšiřují.

Jsme tu pro vás a jsme připraveni na uvedených místech odpovědět na vaše případné dotazy a řešit i složitější problematiku či vaše náměty, váš projekt MA. 

Další stránky této sekce

  • O tomto webu (co zde najdete)
  • Rychlé podání (jak nás rychle a účinně kontaktovat a s čím)
  • Popis činnosti (čím se v rámci projektu zabýváme a proč)
  • Komunikace s námi (přehled kontaktů a rychlý kontaktní formulář)
  • Grafika (informace o aktuálně používaných grafických ikonách a jejich vyobrazení)
  • Počasí na email (informace o naší hlavní službě)
  • Téma (pravidelně vydávané téma a informace o této akci)

Projekt Česká příroda (ČP)

Od 1.1.2019 byl založen projekt Česká příroda, kterým se více zaměříme na problematiku životního prostředí a ekologie s mottem “A bude tu čisto!”. Tímto projektem se budeme v těchto oblastech snažit reagovat na aktuální problémy v ekologii a to zejména v čistotě životního prostředí a jeho základních složek. Stránka projektu bude založena hned na začátku roku na sociální síti Facebook a projekt bude sloužit především pro sběr informací a tzv. hlášení znečištění v přírodě. Vidíte téci do vodního toku olej nebo fekálie? Všimli jste si opravdu nehorázného nepořádku v podobě odpadků v lese? Pak budete mít možnost napsat to a tedy nahlásit (ideálně s přiložením fotografie) se základními informacemi o tomto problému na tuto stránku projektu.

Stránka FB/ceskapriroda.

Chceme si přírodu zničit? Chceme ji zničit dalším generacím a spustit něco katastrofálního a nenávratného? Chceme si nepořádkem v krajině dělat ostudu? Když vidíte něco, co se s přírodou absolutně neslučuje, je vám to opravdu jedno? Chováte se snad k přírodě a v přírodě nesprávně?

Pokud si na tyto a další otázky odpovíte jednoznačně NE!, tak pak je ale nutné dát o případných nepořádcích vědět a řešit je. Spojit se a prostě si v naší zemi uklidit a případě zamezit dalšímu znečišťování přírody, doufejme že stále menšinou z nás. Názory typu “já to budu za nějakého XY uklízet?” nejsou na místě a pokud chceme mít skutečně čisto, je i to nutné udělat. Každý chce mít kolem svého bydliště čisto, od čehož se odvíjí vše ostatní. Ale rozhodně nebudeme “dávat ruce pryč” od čistění míst jiných, kolem nichž třeba vůbec nikdo nebydlí.

Zničíme-li přírodu a životní prostředí, zničíme tím vše, tedy i sebe

Napravíme-li co nejvíce znečištěních a pokusíme-li se dalším zamezit, můžeme zabránit nejhoršímu a zmírnit případné dopady

Věříme, že projekt bude co nejvíce prospěšný. V budoucnosti by mohl sloužit jako oficiální místo pro nahlášení nepořádků v přírodě všeho druhu s pokusy zjednat nápravu! Pokud někdo neví jak problém správně řešit, někdo jiný v této komunitě to vědět může.

%d blogerům se to líbí: