Atlas oblaků

()

Jaké rozeznáváme druhy oblaků a jak tyto vypadají? To se pokusí co nepřesněji a odborně předložit tato stránka Atlas oblaků. Prezentace základních oblačných druhů dle Morfologické klasifikace oblaků (viz též vydané články na tomto webu) se základními údaji či zajímavostmi o nich se dozvíte níže.


OBSAH STRÁNKY

Tato stránka obsahuje informace o oblačných druzích a mlhách:

 1. Cirrus
 2. Cirrostratus
 3. Cirrocumulus
 4. Altostratus
 5. Altocumulus
 6. Stratus
 7. Cumulus
 8. Stratocumulus
 9. Nimbostratus
 10. Cumulonimbus
 11. Mlhy a jejich druhy

Skládá se z částí:

 • Výčet základních oblačných druhů (10)
 • Vyobrazení základních oblačných druhů (vybrané tvary a odrůdy oblaků)
 • Základní informace o oblacích

Výukový materiál k tomuto tématu v podobě prezentace:

METEOROLOGIE 5

Dělení oblaků podle výšky jejich výskytu – Atlas oblaků

Dle Morfologické klasifikace oblaků rozdělujeme oblaky do deseti základních druhů, kdy tyto jsou složeny z následujících: Cirrus – Ci (řasa), Stratus – St (sloha), Cumulus – Cu (kupa) a Nimbus (dešťový). Při poskládání těchto názvů rozlišujeme následující oblaky:

 1. Cirrus – Ci (řasa)
 2. Cirrostratus – Cs (řasosloha)
 3. Cirrocumulus – Cc (řasokupa)
 4. Altostratus – As (Vyvýšená sloha)
 5. Altocumulus – Ac (vyvýšená kupa)
 6. Stratus – St (sloha)
 7. Cumulus – Cu (kupa)
 8. Stratocumulus – Sc (slohokupa)
 9. Nimbostratus – Ns (dešťová sloha)
 10. Cumulonimbus – Cb (bouřková kupa)

Nyní bude řečeno vše podstatné a zajímavé o jednotlivých druzích oblaků, které zde budou též vyobrazeny.

Cirrus

Český překlad: Řasa

Oblačné patro/výška výskytu: Vysoké, až 13km (nejčastěji 7-10km)

Složení: Ledové krystalky

Srážky: Ne

Fotografie oblaku:

Atlas oblaků: Oblak Cirrus.

Charakteristiky

Popis: Oblak Cirrus (dále jen Ci) se jeví nejčastěji jako vlákna táhnoucí se po obloze a může nabývat různých podob, mohou být zakončeny chomáčky nebo háčky. Vyskytuje v podobě osamocených ne velkých celků nebo jako souvislejší vrstva táhnoucí se daleko po obloze. Jeho vrstva je buďto velmi tenká nebo hustá, jednotlivé oblaky Ci mohou být propleteny. Podle toho rozlišujeme následující tvary, odrůdy či zvláštnosti tohoto oblaku.

Vznik a výskyt: Oblak vzniká nejčastěji na bezoblačné obloze a vyskytuje se v okrajových částech oblastí vysokého tlaku vzduchu nebo na atmosférických frontách, zejména jde o první oblačnost přibývající na teplých frontách. Vzniká též vývojem z jiných oblaků (například z oblaků Cirrucumulus nebo Altocumulus). Vzniká též z kovadlin bouřkových oblaků Cumulonimbus (viz popis dále). Sám o sobě je oblak srážkovým pruhem bez dosažení povrchu (virga). Vyskytují se celoročně, v letním období hlavně po výskytu bouřkové činnosti, vývojem z jiných oblaků a v zimním období zejména před teplými frontami.

Tvary oblaku: Fibratus, Uncinus, Spissatus a Floccus.

Odrůdy oblaku: Vertebratus, Intortus, Radiatus a Duplicatus.

Zvláštnost oblaku: Mamma.

Rozlišovací znaky: Oblak ci poznáme zejména podle výskytu halových jevů (zejména vedlejší Slunce nebo malé halo) v oblasti slunečního nebo měsíčního kotouče). Oblak Ci má typický tvar vláken, poznáme ho i podle způsobu zakončení těchto vláken (často háčky).

Jak poznáme Cirrus?

 • Tvar vláken, většinou jasně bílá barva (hustý Ci může být při určitých světelných podmínkách tmavší)
 • Z oblaku nemohou padat žádné srážky
 • Nemá žádnou kupovitou formu
 • Je vždy průsvitný a vznikají na něm halové jevy

Cirrostratus

Český překlad: Řasosloha

Oblačné patro/výška výskytu: Vysoké, 6-8km

Složení: Ledové krystalky

Srážky Ne

Fotografie oblaku:

Atlas oblaků: Oblak Cirrostratus.

Charakteristiky

Popis: Oblak Cirrostratus (dále jen Cs) má nejčastěji podobu tenkého závoje, který se jeví jako mlhavý nebo vláknitý. Oblak tvoří většinou rozsáhlejší souvislou vrstvu. Vrstva je vždy průsvitná a mnohdy není podle slunečního svitu přítomnost oblaku ani poznat. Velmi tenký Cs se projevuje pouze zakalením oblohy (lidově výskyt tzv. oparu, obloha není sytě modrá).

Vznik a výskyt: Objevuje se nejčastěji na teplých frontách, kdy podle přibývání této oblačnosti onu blížící se frontu poznáme. Vzniká zdviháním vzdušných mas do výšky či spojením oblaků Ci nebo při vypadávání ledových krystalků z oblaků Cirrocumulus. Vzniká ztenčení vrstvy oblaku Altostratus (střední oblačnosti) či z kovadliny bouřkového oblaku.

Tvary oblaku: Fibratus a Nebulosus.

Odrůdy oblaku: Duplicatus a Undulatus.

Rozlišovací znaky: Rozsah oblaku je zpravidla velký oproti oblakům Ci. Oproti oblaku As jde o tenčí vrstvu. Je většinou tenký a vždy jím prosvítá sluneční nebo měsíční svit. Pokud v noci nesvítí Měsíc, tak můžeme výskytu oblaku Cs poznat podle zakalení hvězd.

Jak poznáme Cirrostratus?

 • Rozsáhlá mlhová vrstva oblaku,  oproti oblaku Ci pokrývá větší část nebeské klenby a často celou nebo téměř celou (7/8 pokrytí)
 • Výskyt halových jevů kolem Slunce a Měsíce (viz foto)
 • Tenká vrstva, vždy průsvitná
 • Sluneční a měsíční světlo prosvítá tak, že obrysy kotoučů jsou ostré

Cirrocumulus

Český překlad: Řasokupa

Oblačné patro/výška výskytu: Vysoké, 6-8km

Složení: Ledové krystalky

Srážky: Nedosahující zemského povrchu (virga)

Fotografie oblaku:

Atlas oblaků: Oblak Cirrocumulus.

Charakteristiky

Popis: Oblak Cirrocumulus (dále jen Cc) vykazuje drobnou kupovitou strukturu a je zástupcem kupovité formy vysokého oblačného patra. Má většinou formu méně rozsáhlé vrstvy ve tvaru drobných valounů, čoček, zrnek či vln nebo chomáčků (podobně jako na fotografii výše). Zastiňuje sluneční svit většinou jen mírně, neboť jde o vertikálně tenčí vrstvu. Tato oblačná vrstva je většinou jasně bílá.

Vznik a výskyt: Oblak Cc vzniká na jasné obloze nebo vývoje z jiných druhů oblaků, jako je například oblak Ci nebo Cs jako ostatní zástupci vysokého oblačného patra. Dále též vzniká z oblačnosti typu Altocumulus. Vzniká často orograficky a spatříme ho tedy často v hornatém terénu nebo při rozpadu oblaků Altocumulus. Vzniká celoročně, ale nejedná se o oblak, který by bylo možné spatřit na obloze nějak často.

Tvary oblaku: Floccus, Stratiformis, Castellanus a Lenticularis.

Odrůdy oblaku: Undulatus a Lacunosus.

Zvláštnosti oblaku: Mamma a Virga.

Rozlišovací znaky: Oblak poznáme od oblaku Altocumulus tak, že části oblaku Cc jsou o poznání menší (vyšší oblačné patro). Oblaky nemají také vlastní stín oproti oblakům středního patra.

Jak poznáme oblak Cirrocumulus?

 • Drobná zrnka, čočky, chomáčky
 • Většinou ne příliš horizontálně rozsáhlé vrstvy
 • Vždy průsvitné oblaky bez vlastního stínu
 • Oproti oblaku Cs má patrnou kupovitou formu

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Atlas oblaků
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář