Hydrologická situace

Hodnocení stránky

Aktuální hydrologická situace v ČR. Aktuální informace o hydrologickém stavu a vývoji v posledních dnech v ČR a předpověď tohoto vývoje na nejbližší dny. Stránka poskytuje podrobný přehled o tom jaká hydrologická situace se vyskytuje v ČR. A to v základní podobě komplexních map celé ČR. I v podobě jednotlivých vodních toků v ucelených povodích.

Využitelnost informací

Jak je kde v ČR nasyceno území, hrozí přívalová povodeň? Při jakých srážkových úhrnech bude hrozit přívalová povodeň? Kde na tocích platí stavy sucha nebo naopak povodňové stavy? Jaké jsou hladiny podzimních vod v ČR a jaké byly v minulém týdnu? Tyto informace jsou sdruženy právě na stránce hydrologická situace. A informace o srážkách aktuálně se vyskytujících v ČR a Evropě i o jejich úhrnech v posledních dnech až měsíci najdete na stránce Aktuální srážky.

OBSAH STRÁNKY HYDROLOGICKÁ SITUACE

  • Přehled – vodní stavy v ČR, vodní kapacita v půdě, míra ohrožení suchem – souhrnná hydrologická situace
  • Vodní stavy ve vybraných profilech na tocích – grafy vývoje

HYDROLOGICKÁ SITUACE V ČR: VODNÍ KAPACITA PŮDY, STAVY, SUCHO A PODZEMNÍ VODY

Komplexní přehled týkající se hydrologického stavu v ČR poskytuje právě tato stránka. Od nasycení území, přes hladiny podzemních vod až po aktuální vodní stavy a průtoky na vybraných tocích a ve vybraných měrných profilech ČHMÚ. Stránka nabízí rychlé informace o aktuální hydrologické situaci v ČR, takže návštěvník rychle získá přehled o tom, zda a kde panuje sucho nebo naopak kde dochází k vzestupům hladin toků na povodňové stavy či zda budou na základě dalšího vývoje počasí tyto stavy někde hrozit.

Hydrologická situace – základní přehled

V této části stránky prezentujeme úvodem stručný přehled o tom, jaká hydrologická situace panuje na území ČR. A to v podobě přehledových map vodních stavů na tocích a hladiny podzemních vod. Jde o základní přehled stavu povrchových a podzemních vod. Další informace o vláze v půdní vrstvě a ohrožení suchem jsou k dispozici níže, v části klimatického/půdního sucha a informace o vodních stavech a průtocích toků v části hydrologického sucha.

Další informace o vodních stavech a též hladinách v nádržích najdete na stránkách státních podniků povodí, viz. http://www.pla.cz, http://www.pvl.cz, http://www.pmo.cz, http://www.pod.cz a http://www.poh.cz. Probliknout mezi nimi se lze z mapových přehledů stavů, jakosti aj.

Vodní stavyVodní kapacita (VVK 20cm)Vodní kapacita - lehké půdyVodní kapacita - středně těžké půdyPotenciální evapotranspiracePodzemní vody - týdenPodzemní vody - měsícO mapách
Hydrologická situace: Platnost sucha a SPA.

Ukazuje extrémy vodních stavů v profilech na tocích v rámci HPPS každých 10 minut: modrá kolečka = normální stav, bílá kolečka = sucho, zelená = bdělost, oranžová = pohotovost, červená = ohrožení, fialová = extrémní ohrožení, modrý trojúhelník se špicí dolů = vliv ledových jevů, šedý obrácený trojúhelník = vliv jiných faktorů na vodní stav.

Hydrologická situace: Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm.

Procentuálně využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm pod travním porostem ke každému dni.

Hydrologická situace: Využitelná voda v profilu lehké půdy.

Zobrazuje procentuální vyjádření zásoby využitelné vody (VVK, kdy se tato rovná 70mm/1m půdy) pod trávníkem v lehkých půdách k uvedenému termínu.

Hydrologická situace: Využitelná voda v profilu středně těžké půdy.

Zobrazuje procentuální vyjádření zásoby využitelné vody (VVK, kdy se tato rovná 170mm/m půdy) pod trávníkem pro středně těžké půdy k uvedenému termínu.

potenciální evapotranspirace od 1. března.

Ukazuje procentuální vyjádření poměru evapotranspirace k dlouhodobému normálu uvedeného období.

Podzemní vody

Hydrologická situace: Hladina podzemních vod.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech – týdenní hodnocení.

Vydatnost pramenů na vybraných vodních tocích – týdenní hodnocení.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech – měsíční hodnocení.

Další informace viz karta o mapách.

Mapy stručného přehledu

Srovnání srážkového úhrnu v ČR od 1. ledna s dlouhodobým normálem a další informace týkající se srážek najdete na stránce Aktuální srážky. Další údaje a výstupové mapy či grafy týkající se hydrologické situace na stránce ČHMÚ o suchu, viz http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho. O suchu jsou dostupné nové a rozšířené informace na stránce modelu HAMR, viz http://hamr.chmi.cz. Stránka Hlásné a předpovědní povodňové služby nabízí informace o nasycení území a zejména pak o hydrologické situaci na povrchových tocích, viz http://hydro.chmi.cz. Tyto nabízejí komplexní přehled o hydrologické situaci, jejím vývoji a riziku vzniku sucha. V dnešní době nacházejí široké uplatnění. Můžeme vřele doporučit. Teoretické informace o indexech sucha a jejich využití najdete v příspěvku Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití.

Mapy prezentované v tomto boxu stručného přehledu nabízejí základní přehled stavu hydrologické situace v ČR jako celku. Ukazují míru nasycení území, obsah vody potenciálně využitelné pro rostliny, hladiny podzemních vod, vydatnost pramenů toků na nich závisející a konečně také stručný přehled vodních stavů toků ve smyslu platnosti normálních stavů nebo mimořádných stavů. Detailní informace o vývoji vodních stavů v hlavních profilech na vodních tocích v ČR najdete v dalších kartách sekce o hydrologickém suchu, viz dále na stránce.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz

Vodní stavy ve vybraných profilech najdete na další podstránce. Tato nyní prochází úpravou!

Napsat komentář