Aktuální srážky

Hodnocení stránky

Aktuální srážky nad územím ČR a jeho okolí, Evropou i celým Světem. Srážky v reálném čase i uplynulé, tedy spadlé úhrny srážek a související informace. Tato stránka podává rychlý přehled a ukazuje přehled srážek. Jinými slovy podává informace o vyskytující se srážkově významné oblačnosti nejen nad naším územím. Ale i nad evropským kontinentem nebo detailní pohledy do jednotlivých zemí (například Francie, Německo atp.). Aktuální srážky = odhalení a zobrazení srážkově významné oblačnosti. Ve své druhé části nabízí přehled spadlých srážek či jejich poměr k dlouhodobému normálu a to za minulý den i měsíc, nejen v naší zemi.

Využitelnost informací

Blíží se k našemu území významná bouřková činnost na atmosférické frontě? Prší, jak je srážkové významná oblačnost rozsáhlá a jak tedy bude v daném místě pršet? Kam směřují srážky, které se nyní vyskytují u našich sousedů? To vše vyčtete z radarových dat. Kolik srážek spadlo na území ČR při včerejším dešti? Jak si daná lokalita u nás stojí ohledně spadlých srážek od začátku daného roku ve vztahu k dlouhodobému normálu? To ukazují mapy, které slouží k zobrazení spadlých (uplynulých) srážek. Největší využití mají informace o srážkách v ČR a její bezprostřední blízkosti a to aktuální i spadlé v podobě úhrnů. Aktuální srážky mají největší využití v západní a severozápadní Evropě, odkud k nám nejčastěji přicházejí. Občas, zejména v létě, ve východní a jihovýchodní. Dnes existují kombinace radarových snímků ukazující srážky nad celou Evropou nebo její větší částí.


AKTUÁLNÍ SRÁŽKY A BLESKY NAD ČR, EVROPOU I SVĚTEM A SPADLÉ SRÁŽKY

V prvním boxu zobrazujeme srážkovou činnost vyskytující se v jednotlivých oblastech v aktuálním čase v podobě statických snímků k určitému času nebo v podobě animace za poslední desítky minu ž hodiny. Zobrazují se radarové snímky různých druhů nad různými územními celky od našeho území až po kombinaci snímků Evropy. Klikněte vždy na požadovanou katu.

Aktuální srážky
<strong>Německo</strong><strong>Francie</strong><strong>Rakousko</strong><strong>Chorvatsko</strong><strong>Slovinsko</strong><strong>Turecko</strong><strong>Evropa - oblaky a srážky</strong><strong>Evropa - srážky</strong><strong>Česká republika - blesky</strong><strong>O mapách</strong>

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Niederschlagsradar

Radarová data na území Německa, dwd.de

Data z radaru aktuálně na území Francie, meteociel.fr

Aktuální srážky - Rakousko

Radarová data na území Rakouska, austrocontrol.at

Data z radiolokátoru aktuálně na území Chorvatska, vrijeme.hr

Radarová data na území Slovinska, meteo.arso.gov.si

Radar Görüntüsü: Birleştirilmiş, PPI

Radarová data aktuálně na území Turecka, mgm.gov.tr

Zoom!

Oblačnost, srážky a bleskové výboje v Evropě, niederschlagsradar.de

Meteorologický radar World

Srážky nad Evropou: déšť = zelená-žlutá-červená, sníh = odstíny modré, smíšené srážky = odstíny fialové, náledí = odstíny nachové, zdroj: accuweather.com

Aktuální data

Bleskové výboje - ČR a okolí

Data z detekce blesků – aktuální výboje a počet výbojů v posledních hodinách v ČR a okolí, chmi.cz

Přehled ukazuje aktuálně se vyskytující srážkově významnou oblačnost – tedy atmosférické srážky. Dále také detekované blesky v ČR a jejich počet za poslední hodiny. Tyto informace jsou využitelné v bouřkovém období, tj. v teplé části roku. Zobrazujeme srážky v ČR, v sousedních státech a dále ve vybraných státech Evropy. Dále uvádíme kombinované obrázky radarových dat a to vzhledem k časté potřebě zejména západní Evropy a západní části střední Evropy. Dále zobrazujeme také kombinovaný snímek srážkové činnosti společně s oblaky a také blesky nad celou Evropou.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ), www.chmi.cz, www.hydro.chmi.cz.

NIEDERSCHLAGSRADAR, www.niederschlagsradar.de.

DEUTSCHER WETTERDIENST, www.dwd.de.

METEOCIEL, www.meteociel.fr.

AUSTROCONTROL, www.austrocontrol.at.

VRIJEME, www.vrijeme.hr.

NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE OF SLOVENIA, meteo.arso.gov.si.

ZAKLAD OBSERWACJI ZIEMI, www.zoz.cbk.waw.pl.

METEOROLOJI GENEL MÜDÜRLÜGÜ, www.mgm.gov.tr.

Spadlé srážky
<strong>Česká republika - hodina</strong><strong>Česká republika - den</strong><strong>Česká republika - týden</strong><strong>Česká republika - měsíc</strong><strong>Česká republika - sníh</strong><strong>Česká republika - poměr</strong><strong>O mapách</strong>
Spadlé srážky za hodinu - ČR

Spadlé srážky v ČR za poslední hodinu, chmi.cz

spadlé srážky za den - ČR

Srážky spadlé v ČR za minulý den, chmi.cz

Spadlé srážky za týden - ČR

Srážky v ČR spadlé za minulý týden, chmi.cz

Spadlé srážky za měsíc - ČR

Spadlé srážky v ČR za minulý měsíc, chmi.cz

Aktuální sněhová pokrývka - ČR

Celková sněhová pokrývka v ČR vždy k 7. hodině ranní – využitelné v chladné části roku, chmi.cz

Poměr srážek k dlouhodobému normálu od 1. ledna - ČR

Poměr úhrnů srážek v ČR od 1. ledna daného roku k dlouhodobému normálu referenčního období 1961-2010, chmi.cz

Interpretace map

Mapy v tomto boxu prezentují spadlé srážky. Tedy srážky, které se odehrály v posledních desítkách minut, hodinách, dnech, týdnech až měsíci. Včetně srovnání s dlouhodobým normálem (poměr). Jde o informace převážně z České republiky. Pro zajímavost je uvedena i šikovná mapa celosvětových průměrných srážek, kde velmi dobře vidíme vlhčí a sušší oblasti – aktualizace denně. Tyto mapy se tedy liší od prvního boxu těchto informací o srážkách následujícím. Nejde o prezentaci padajících srážek ve formě radarových odrazů různého druhu a zpracování. Jde o spadlé srážky v podobě hodnot jejich úhrnů v milimetrech vodního sloupce na metr čtvereční. Tak, jak se jejich úhrny měří na stanicích i předpovídají.

Tyto informace mají vliv na hydrologickou bilanci a situaci. Proto mapy rozšiřují další mapy a také grafy týkající se hydrologie v ČR a to na stránce Hydrologická situace.

Použité zdroje:

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ), www.chmi.cz, www.hydro.chmi.cz.

CLIMATE REANALYZER, www.climatereanalyzer.org

Informace o hydrologické situaci v podobě stavu povrchových i podzemních vod a půdní vláhy, vodní bilanci a riziku výskytu sucha najdete na stránce Hydrologická situace.

Předpověď srážek z numerických modelů na nejbližší hodiny a dny je k dispozici na stránce Předpověď srážek, na střední a delší dobu dopředu pak na stránkách Střednědobé předpovědi a Dlouhodobé předpovědi.


O Aktuálních srážkách

Informace

Na stránce vidíte přehled radarových dat a detekce blesků v ČR a okolních státech, ale také je možné podívat se na oblačné systémy nad celou Evropou nebo nad celou Zemí. Ve druhé části stránky jsou k dispozici mapy spadlých srážek zejména v ČR za poslední dny či měsíc. Poslední dvě mapy ukazují data od 1. ledna daného roku. Mapa ČR ukazuje poměr spadlých srážek od tohoto data k dlouhodobému normálu tohoto území. Dnes existuje na internetu mnoho stránek s prezentací radarových dat různého druhu pro různé oblasti (zpravidla každá meteorologická služba má svá data pro svůj stát a okolí). S výše uvedenými nástroji s prezentací dat budeme mít dostačující přehled o srážkové činnosti u nás, v okolí a v případě potřeby i v širokém okolí.

Návod na sledování srážek

Téměř každý stát provozuje prostřednictvím meteorologické organizace radiolokátory a poskytuje snímky z jejich odrazů. Pro sledování výskytu srážek, tedy přítomnosti srážkově významné oblačnosti nad ČR a okolím se dobře hodí detailní radar ČR. Dále se uplatňuje zejména radar Německa a obecně západní Evropy. V případě opačné cirkulace je dobré sledovat radary na východě. Dnes můžeme sledovat kombinaci snímků na tzv. radaru celé Evropy. Každý radar má jinou barevnou stupnici odrazů ukazující intenzitu srážkové činnosti v podobě k ní přirazeným úhrnům srážek v milimetrech za hodinu. Některé radary poskytují i rozlišení druhu srážek a to kapalných, smíšených a tuhých, tedy zpravidla sněhových.

Čím vyšší odrazy z radaru, tím intenzivnější srážky. S tím, že při kapalných srážkách je jejich intenzita v případě daného odrazu nižší než je tomu u tuhých srážek. V případě konvekčních srážek, tedy výskytu bouřky, jde o omezení výskytu srážek na oblast s nejvyššími odrazy. Ostatní odrazy jsou od vertikálně mohutné oblačnosti. Takže srážky se vyskytují v jádru bouřky, které je prezentováno na radaru tmavě červenými, červenými a oranžovými až žlutými odrazy. Ostatní slabší odrazy většinou neprezentují srážky, i když někdy se slabý déšť objevuje i z ostatních oblaků kolem bouřky. Na odrazech z radaru poznáme také výskyt kovadliny bouřky a její slábnutí až zánik.

Úhrny spadlých srážek

Druhá část stránky ukazuje spadlé srážky v podobě skutečně spadlých srážek u určitých úhrnech a to zpravidla za hodinu, den, týden a měsíc. Zde jsou uvedeny zejména mapy přímo pro území ČR, což je z našeho pohledu nejdůležitější. Z výše doporučeného nepřeberného množství stránek je možné se podívat i na další radarové snímky.

Kde doporučujeme sledovat aktuální srážky?

<strong>Kde sledovat aktuální srážky?</strong>
 • JSRADView – prohlížeč radarových dat s animací
 • INCA Nowcasting Webportal ČHMÚ – prohlížeč radarových dat v 10 minutovém kroku, kombinace s detekcí blesků a dalších produktů včetně předpovědi postupu srážkové činnosti
 • Radar Bouřky – radarová data na podkladové mapě Open Street Maps s funkcí detekce bouřkových buněk a zobrazením informací o nich
 • Radar Evropa – kombinace radarových dat jednotlivých států Evropy v jednom snímku s animaci, velmi dobrý nástroj pro sledování výskytu a postupu srážkové činnosti aktuálně
 • Německo: Niederschlagsradar – radarová data v Německu a blízkém okolí s možností volby několika druhů radarů, včetně detekce blesků jako volby. Jde zejména o radar s detekcí výskytu smíšených a sněhových srážek a předpovědi jejich postupu či další. Zejména vylepšený radar s animací. Možnost volby detailu lokality.
 • Německo radar DWD – radarová data prezentovaná přímo od zdroje v Německu, německé meteorologické služby Deutsche Wetterdienst (na stránce je nutné zvolit v rozbalovací nabídce vlevo nahoře od obrázku radar nebo radar s animací).
 • Západní Evropa Meteox – kombinace snímků ze západní a části střední Evropy s bohatou animací postupu srážek až za uplynulý den, včetně předpovědi a výběru detailu lokality.
 • Belgie a Evropa – snímky s animací na stránce meteoslužby Belgie.
 • Wetteronline – radarová data nejen z Evropy, ale z celého Světa na jednom snímku s animací, detekcí blesků a předpovědí postupu srážek. Včetně zobrazení oblačnosti a dalších údajů. Velmi šikovný nástroj pro komplexní pohled na srážkové systémy a jejich chování v reálném čase.
 • Wetter24 – radar na mapě s možností animace a předpovědí postupu srážek, možnost volby regionu, včetně Evropy.

Jednotlivé státy (většinou nejsou prezentovány snímky zde na stránce)

Další radarové snímky
 • Rakousko – méně známá jsou veřejně dostupná radarová data z Rakouska. Příliš se neví o tom, že existují. Prezentace těchto dat je dostupná na Wetter.tv nebo Austrocontrol.at.
 • Maďarsko – radarový snímek na stránce meteoslužby země met.hu.
 • Rumunsko – radarový snímek na stránce meteoslužby Meteoromania.
 • Polsko – radarový snímek na stránce meteoslužby země s možností animace a prognózy.
 • Skandinávie – radarový snímek na stránce meteoslužby Švédska. Dále je k dispozici radar Dánska od tamní meteoslužby.
 • Británie – radarový snímek na stránce meteoslužby Británie Met Office. A radar Irska na stránce tamní meteoslužby.
 • Pyreneje – radarový snímek na stránce meteoslužby Španělska.

Poslední úprava stránky: 9.12.2023 10:20

Napsat komentář