Dlouhodobé předpovědi

Hodnocení stránky

Dlouhodobé předpovědi základních meteorologických prvků dle základních modelů – horizont předpovědi do 12-14 dnů plus měsíční přehled. Tato stránka dlouhodobé předpovědi navazuje na Střednědobé předpovědi a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů. Nutno důrazně poznamenat, že prognózy na tuto dobu vykazují zvláště u některých prvků a situací vyšší neúspěšnost a prognózy nad 168 hodin až značnou neúspěšnost. Obecně při stabilních situacích je úspěšnost prognóz i vyšší, při na modelování značně složitých situacích je naopak extrémně nízká.

Naším názorem ovšem je, že má cenu sestavovat prognózy maximálně na 7 dní dopředu. Viz naše souhrnné prognózy na stránce Výhled na týden. Pro zajímavost a doplnění (zvědavost jak asi bude jaksi vítězí) též poskytujeme souhrnné prognózy vývoje teploty a srážek v měsíčním období, viz stránka Výhled na měsíc. I na této stránce poskytujeme jako základ tyto prognózy. Příliš numerických modelů ovšem na tento časový horizont nepředpovídá.

ROZCESTNÍK – DLOUHODOBÉ PŘEDPOVĚĎI:

KRÁTKODOBÉ PŘEDPOVĚDI

STŘEDNĚDOBÉ PŘEDPOVĚDI


DLOHODOBÉ PŘEDPOVĚDI: PŘEDPOVĚĎ HLAVNÍCH PRVKŮ NAD SEDM DNÍ

Zde najdete předpověď základních prvků jako je teplota vzduchu, atmosférické srážky (v podobě akumulace) a vítr od základních modelů. Jde o modely, které na tyto termíny předpovídají. Stránka rozšiřuje prognózy jednotlivých prvků ve střednědobém horizontu (do 168 hodin/7 dnů).

Stránka s dlouhodobou předpovědí obsahuje pouze první tři, tzv. hlavní, meteorologické prvky. U srážek zde nejsou zobrazeny mapy s tříhodinovými úhrny, ale pouze akumulace za celé období. Časový krok prezentovaných map je po 12 hodinách (místo 6 hodin). Stejně, jako je tomu již na konci předpovědí střednědobého horizontu. A předpověď není k dispozici od mnoha modelů (zpravidla jen od modelů GFS a GEM nebo CFS).

Teplota vzduchu ve 2 metrech nad povrchem

MODEL GFS A CFS
+7 dní 12:00+8 dní 0:00+8 dní 12:00+9 dní 0:00+9 dní 12:00+10 dní 0:00+10 dní 12:00+11 dní 0:00+11 dní 12:00+12 dní 0:00+12 dní 12:00+13 dní 0:00+13 dní 12:00+14 dní 0:00+ 1 měsíc (odchylky)+ 1 měsíc (nejistota)O mapách

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu na měsíc.

Teplota vzduchu na měsíc - jistota předpovědi.

Na této kartě jsou prezentovány mapy numerických modelů GFS A CFS.

Prognóza teploty vzduchu jako hlavního meteorologického prvku na dlouhá období dopředu či jejích odchylek od dlouhodobého normálu je velmi důležitá. Vykazuje obecně vyšší úspěšnost oproti prognóze lokalizace a úhrnů srážek. Při některých situacím je tomu ovšem naopak, zejména při výskytu významných rozhraní odlišných vzduchových hmot nad danou oblastí. Mapy prezentované níže přinášejí prognózu prvku na období delší než 7 dní (na období do 7. dne najdete na výše uvedené stránce, kategorie střednědobých prognóz). Je uvedena teplota vzduchu ve standardní výšce 2 metry nad povrchem.

Dále uvádíme odchylky teploty vzduchu v následujícím měsíci a nejistotu předpovědi. A to podle předpovědního modelu CFS.

MODEL GEM
+7 dní 12:00+8 dní 0:00+8 dní 12:00+9 dní 0:00+9 dní 12:00+10 dní 0:00O mapách

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Dlouhodobé předpovědi - teplota vzduchu.

Na této kartě jsou prezentovány mapy numerických modelů GEM.

Prognóza teploty vzduchu jako hlavního meteorologického prvku na dlouhá období dopředu či jejích odchylek od dlouhodobého normálu je velmi důležitá. Vykazuje obecně vyšší úspěšnost oproti prognóze lokalizace a úhrnů srážek. Při některých situacím je tomu ovšem naopak, zejména při výskytu významných rozhraní odlišných vzduchových hmot nad danou oblastí. Mapy prezentované níže přinášejí prognózu prvku na období delší než 7 dní (na období do 7. dne najdete na výše uvedené stránce, kategorie střednědobých prognóz). Je uvedena teplota vzduchu ve standardní výšce 2 metry nad povrchem.

Napsat komentář