Střednědobé předpovědi

Střednědobé předpovědi základních meteorologických prvků dle různých modelů – horizont předpovědi 7-10 dnů dopředu. Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů s předpovědí základních meteorologických prvků (teplota vzduchu, úhrny srážek, tlak vzduchu, vítr a oblačnost) na delší časová období dopředu. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších v horizontu střednědobé předpovědi. Tedy na období minimálně 2-3 dnů (54-72 hodin) až maximálně jednoho týdne či 10 dnů (168-180 hodin) dopředu od termínu sestavení prognózy.

Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí teploty vzduchu v různých výškách maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde. O numerických modelech použitých zde se dozvíte základní informace na konci stránky.

VYUŽITELNOST STŘEDNĚDOBÝCH PŘEDPOVĚDÍ

Vyhlídka počasí na horizont přibližně týdne až 10 dní patří k žádaným, neboť podle očekávaného vývoje počasí v dalších dnech si plánujeme nejrůznější aktivity a lze takto sledovat pravděpodobnost převládajícího charakteru počasí a též to, zda se nepředpokládají význačné či extrémní projevy počasí. prognózy tak slouží od obecného přehledu, dle něhož se můžeme připravit na to jak bude a připravit si například oblečení až plánování na počasí závislých venkovních aktivit, včetně výletů do přírody.

Tyto lze při očekávané nepřízni počasí odložit nebo se na dané počasí připravit a přizpůsobit se mu. Vyhlídka tak odhalí například významná ochlazení, naopak vlny horka, dále stabilitu pěkného počasí nebo naopak vidinu vydatného deště, sněžení či také četné konvekce, ale též rizika výskytu mrznoucích srážek, pro běžný pohyb venku nebezpečných. Předpověď též upozorní na riziko výskytu významných poryvů větru a to v přízemní vrstvě i ve výšce. Podle intenzity větru ve velkých výškách můžeme usuzovat větrné a obecně význačné počasí i v přízemní vrstvě. Předpovědi meteorologických prvků na delší dobu (více dní dopředu, zejména na 6 a více dní) procházejí postupně ale menším či větším vývojem, podle typu situace.

Proto je třeba sledovat jejich aktualizace, neboť i původně předpokládané význačné projevy počasí se nemusejí nakonec odehrát nebo se mohou odehrát v mírnější formě. Platí to především o srážkách, jejichž výskyt a akumulace na delší dobu dopředu je nutné brát orientačně (zejména při předpokladu neobvykle vysokých srážkových úhrnů). Jak je prognóza jistá lze poznat právě podle jejího vývoje na základě několika několika výstupů numerických modelů.

Předpovědi jednotlivých prvků postupně upřesňují krátkodobé předpovědi, kde je míra úspěšnosti o poznání vyšší a tedy míra nepřesnosti menší.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

PŘEDPOVĚĎ ZÁKLADNÍCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ PRO DELŠÍ ČASOVÝ HORIZONT

Předpovědi základních prvků jako jsou teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, tlak vzduchu a vítr, které najdete na jednotlivých stránkách menu maximálně na období 2 dnů dopředu (48 hodin). Tyto jsou k dispozici na této stránce pro delší časové období a to maximálně na týden dopředu. Předkládáme mapové výstupy numerických modelů, pro obecnou představu o jejich stavu každému zájemci.

Předpovídané prvky na stránce: Teplota vzduchu ve 2m a 850hPa, úhrny srážek na delší období a akumulace srážek, pokrytí oblohy oblačností, průběh počasí, tlak vzduchu a synoptické mapy na delší dobu dopředu, směr a rychlost větru v 10m, 850hPa, 925hPa, 300hPa a 200hPa.

Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem

Je důležitým prvkem i co se týče střednědobé předpovědi. Tato prognóza vykazuje nižší úspěšnost a zejména při některých situacích je nutné brát vývoj teplot na delší období (zejména nad 4. den prognózy) s rezervou a sledovat jednotlivé upřesňující výstupy numerických modelů. Slouží k základnímu přehledu o vývoji počasí. Uvedeny jsou teploty ve 2 metrech nad povrchem (standardní) pro vybrané časy následujících dnů (po krátkodobé předpovědi do 48h).

Na závěr je uvedeno shrnutí, tj. průměrné teploty ve 2 metrech nad povrchem v následujících dvou týdnech (tj. přesněji cca v 16 dnech, tzn. v celém období předpovědi modelu GFS) s vyznačením odchylek od dlouhodobého normálu. Mapa ukazuje stav nad celou Evropou.

Vývoj teploty vzduchu v různých výškách na dlouhý horizont je prezentován na mapách na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Teplota vzduchu ve 2m +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +108h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +120h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +144h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +156h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +168h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

MODEL GFS

Průměrné teploty vzduchu Evropa 2x8dní+odchylky

Teplota vzduchu v 850hPa nad povrchem

Je velmi důležitá pro odhalení významných ochlazení nebo naopak oteplení v podobě přílivů teplého vzduchu do vyšších atmosférických hladin, podle čehož můžeme poznat výskyt teplotní inverze. Toto je důležité jak v zimním období, kdy rozeznáme výskyt teplého vzduchu výšce a případnou inverzi teploty s rizikem výskytu mrznoucích srážek (viz předpověď dalších prvků) ale na druhé straně i výskyt vpádu mrazivého vzduchu na naše území.

Toto je využitelné zejména v okrajových obdobích studené části roku (jaro a podzim), kdy lze usuzovat, zda se objeví v nižších polohách sněžení. V letním období je teplota v této výšce využitelná mimo jiné pro odhalení teplotní inverze jako zádržné vrstvy pro konvekční procesy a vznik bouřek. Detailněji pak nabízí předpovědní mapy podmínek pro konvekci stránce Předpověď konvekce. Na dalších mapách jsou ke každému termínu uvedeny odchylky této teploty od dlouhodobého normálu let 1981 až 2010 a to u modelů, které tento parametr předpovídají.

Mapy na delší horizont najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Teplota vzduchu v 850hPa +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Atmosférické srážky

Jsou druhým hlavním parametrem pro přehled vývoje počasí. Jejich předpověď na delší dobu dopředu ale zpravidla podléhá ještě nižší úspěšnosti než v případě teploty vzduchu nebo jiných prvků. Je tedy nutné brát jejich odhad na další dobu dopředu velmi orientačně a to zejména konkrétních úhrnů v dané oblasti (dvojnásobně to platí pro případy výskytu lokální konvekce v teplé části roku). Mapy zobrazují srážkové úhrny za 3 hodiny, v případě modelu ICON do 1 hodinu.

Dále jsou uvedeny mapy s akumulací srážek = veškeré srážky, které by měly spadnout od data výstupu modelu až po uvedený termín (např. 96h, 144h či 168h – tedy týden). Shodně jsou uvedeny mapy s akumulací nového sněhu a s celkovou sněhovou pokrývkou.

Závěrečná mapa ukazuje shrnutí, tj. celkovou akumulaci srážek v následujících dvou týdnech (přesněji celkem v cca 16 denním období, tzn. v celém období předpovědi modelu GFS) s uvedením odchylek od dlouhodobého normálu. Mapa ukazuje stav nad celou Evropou.

Další mapy srážek a sněhové pokrývky na dlouhý horizont najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Srážky za 3h +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +66h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +78h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +108h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +120h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

Srážky za 3h +144h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +60h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Akumulace srážek +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Akumulace srážek +108h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Akumulace srážek +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +156h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek EU/ATL/SEU +168h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL GFS

Akumulace srážek Evropa 2x8dní+odchylky

Akumulace sněhu +60h

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +66h

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +72h

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +84h

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +96h

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +120h

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +144h

MODEL GFS

Akumulace sněhu +168h

MODEL GFS

Celková sněhová pokrývka +60h

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +72h

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +96h

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +120h

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +144h

MODEL GFS

Celková sněhová pokrývka +168h

MODEL GFS

Směr, rychlost větru a jeho nárazy

Rychlost větru a jeho nárazy společně se směrem, odkud bude tento foukat, na delší dobu dopředu odhalují očekávané změny cirkulace či také extrémní cirkulace nad daným územím, pro naše účely nad územím střední Evropy. Zejména rychlost větru ve výškách (850hPa, ale především ve výškách 300hPa a 200hPa – pro tryskové proudění) ukazují extrémní projevy počasí a ve spojení s rychlostí a směrem větru v přízemní vrstvě ukazují změny větru (střih).

Tento je důležitý pro tvorbu oblačných systémů a pro rozvoj bouřek – viz též patřičné stránky s předpovědí. Na dalších mapách prezentujeme předpovědní mapy směru, rychlosti větru a jeho nárazů ve střední Evropě ve standardní výšce 10m, ve výšce 850hPa, (tedy 1 500m n.m.) dále ve výšce 925hPa, (tedy cca 700m n.m.) 300hPa, (tedy 9 000m n.m.) a 200hPa, (tedy 12 000m n.m.) nad povrchem. Mapy jsou předpovědí na delší časové období (do 96h), avšak nikoli na tak dlouhé  jako v příkladě předpovědi hlavních, výše prezentovaných, prvků. Tyto najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Na mapách je rychlost větru uvedena v kt (uzlech), pro přepočet na m/s použijte jednoduchý vzorec: m/s = 0.5 kt (jinými slovy je pro uvedení v m/s nutné hodnoty dělit dvěma, tyto jsou poloviční).

Vítr a jeho nárazy v 10m +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +66h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL NAVGEM

Hladina 850hPa

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +54h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM%3

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce pro předpověď teploty použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecast je též základní globální model Evropského centra pro střednědobou předpověď. Předpovídá nejzákladnější prvky pro celý Svět až na 240 hodin dopředu (10 dní). Své výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL HIRLAM

High Resolution Limited Area Model je jak název napovídá regionálním modelem pro střední Evropu, je tedy využitelný pro naše území a okolí. Provozuje ho několik meteorologických organizací (dánská, finská, irská, norská, švédská a španělská). Ve spolupráci též došlo ke spuštění předpovědního systému HARMONIE (viz dále). Tento model předpovídá základní prvky pro uvedené území do 48 hodin dopředu (2 dny). Výstupy jsou aktualizovány v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času. Model HARMONIE pracuje v síti bodů 3 až 16 km a je provozován v úzké spolupráci modelu ALADIN a ECMWF.

MODEL WRF

Weather Research nad Forecasting Model je součástí atmosférického výzkumu. Pracuje na rozloze 5km a počítá předpověď základních a dalších prvků pro oblast Německa a blízkého okolí (například Alp) na 72 hodin dopředu (3 dny). Vyvíjen je ve spolupráci několika meteocenter (např. NOAA a NCEP). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků a předpovědi základních prvků na delší dobu dopředu obsahují následující stránky tohoto menu:

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: