Střednědobé předpovědi

()

Střednědobé předpovědi základních meteorologických prvků dle různých modelů – horizont předpovědi do 7 dnů dopředu. Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a též zde publikované krátkodobé prognózy. Nabízí výstupové mapy základních numerických modelů s předpovědí základních meteorologických prvků (např. teplota vzduchu, úhrny srážek, tlak vzduchu, vítr) na delší časová období dopředu. Níže jsou prezentovány mapy modelu ICON (na dalších stránkách i dalších – uvedeno vždy na stránce) v horizontu střednědobé předpovědi. Tedy na období minimálně 3 dnů (72 hodin) až maximálně jednoho týdne (168 hodin) dopředu od termínu sestavení prognózy (výstupu modelu).

Výstupy z aktuálního dne ukazují vždy předpověď na shodný termín (uvedeno nad mapami). Výstup z 00 UTC je noční (k dispozici ráno) a v výstup z 12 UTC je polední (k dispozici k večeru). Večer lze tedy vždy porovnat předpovědi modelů podle dvou základních výstupů daného dne na uvedený termín předpovědi. Podrobný návod na interpretaci a využití předpovědi tohoto prvku, včetně informací o modelech, najdete na konci stránky.

PŘEDPOVĚĎ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ NA DELŠÍ OBDOBÍ

Předpovědi základních prvků jako jsou teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, tlak vzduchu a vítr najdete na dalších stránkách. Tyto rozšiřují krátkodobé prognózy do 48-72 hodin. Pro lepší přehlednost a zobrazování stránky či údajů jsou střednědobé předpovědi jednotlivých prvků prezentovány na samostatných stránkách. NOVĚ OD PROSINCE 2020!

Předpověď meteorologických prvků v krátkodobém horizontu najdete na stránkách:

Na této stránce nabízíme předpověď průběhu počasí ve střednědobém horizontu. Jde o pokrytí oblohy oblaky a výskyt základních jevů se znázorněním pomocí standardních meteorologických značek. Doporučujeme pro pochopení nastudovat uvedený článek. Předpověď jednotlivých prvků najdete na samotných stránkách, na které jsou uvedeny odkazy dále na této stránce. Zároveň nutno dodat, že pro tento časový horizont již nepředpovídá tolik numerických modelů jako pro krátkodobý do 48-72 hodin.

Průběh počasí

Tím rozumíme mapy se znázorněním pokrytí oblohy oblaků a projevů počasí jako jsou atmosférické srážky, bouřkové jevy nebo další. Následující mapy poskytují tedy základní přehled očekávaného počasí na obloze a souvisejících jevů na střednědobý horizont, tedy zhruba od 72 hodin dopředu až dobu přibližně týdne. A to pro území ČR a jeho blízké okolí. Dále nemá příliš smysl stanovovat pokrytí oblohy oblačností a výskyt jevů ve vztahu ke konkrétní lokalitě. Předpověď průběhu počasí je prezentována pouze podle modelu ICON. V němčině (provozuje německá DWD) je parametr označen jako significantes wetter. To v překladu znamená významné či význačné počasí. Jevy jsou barevně rozlišeny a popsány.

Vysvětlivky/překlad uvedených jevů: Nebel = mlha, Regen = déšť, Schnee = sněžení, Regenschauer = dešťové přeháňky, Schneeschauer = sněhové přeháňky, Spruehregen = mrholení, Gewitter = bouřka, Gefrozen regen = mrznoucí srážky/déšť.

Průběh počasí: ICON, Za 3 dny v 6:00

ICON: Za 3 dny ve 12:00

ICON: Za 3 dny v 18:00

ICON: Za 4 dny v 0:00

ICON: Za 4 dny v 6:00

ICON: Za 4 dny ve 12:00

ICON: Za 4 dny v 18:00

ICON: Za 5 dní v 0:00

NAO a AO Index

Index NAO ukazuje míru intenzity výskytu západního proudění. Ve střední Evropě má obvykle využití v chladné části, nejčastěji v zimním období. V tomto období ukazuje pravděpodobnost, s jakou bude teplejší západní proudění převažovat nad případnými studenými vpády od severu či severovýchodu. Takže ukazuje pravděpodobnost výskytu zimního počasí. AO Index ukazuje naopak arktickou oscilaci a pravděpodobnost výskytu studeného proudění a tedy zimního počasí. Obsah indexy ukazují vyšší pravděpodobnost studeného proudění prostřednictvím záporných hodnot nebo alespoň hodnot kolem 0. Jde o hodnoty, které nejsou udávány v žádných jednotkách.

NAO Index – vývoj a předpověď

AO Index – vývoj a předpověď


POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce pro předpověď teploty použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O stránce Střednědobé předpovědi

Tato stránka je úvodních stránkou celé sekce o střednědobé předpovědi počasí v podobě prezentace map numerických modelů. Jde o předpovědi zpravidla nad 72 hodin dopředu do maximálně 168 hodin dopředu, tedy na dobu jednoho týdne od termínu výstupu modelu. Na této úvodní stránce jsou prezentovány mapy s průběhem počasí, tedy s výskytem jevů. Na dalších stránkách, viz rozcestník na konci této stránky, je poté prezentace map s předpovědí jednotlivých meteorologických prvků ve střednědobém horizontu a platí pro ně tedy totéž.

Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru pro konkrétní čas v rozmezí střednědobé předpovědi.

VYUŽITELNOST STŘEDNĚDOBÝCH PŘEDPOVĚDÍ

Vyhlídka počasí na horizont přibližně týdne až 10 dní patří k žádaným, neboť podle očekávaného vývoje počasí v dalších dnech si plánujeme nejrůznější aktivity a lze takto sledovat pravděpodobnost převládajícího charakteru počasí a též to, zda se nepředpokládají význačné či extrémní projevy počasí. prognózy tak slouží od obecného přehledu, dle něhož se můžeme připravit na to jak bude a připravit si například oblečení až plánování na počasí závislých venkovních aktivit, včetně výletů do přírody.

Tyto lze při očekávané nepřízni počasí odložit nebo se na dané počasí připravit a přizpůsobit se mu. Vyhlídka tak odhalí například významná ochlazení, naopak vlny horka, dále stabilitu pěkného počasí nebo naopak vidinu vydatného deště, sněžení či také četné konvekce, ale též rizika výskytu mrznoucích srážek, pro běžný pohyb venku nebezpečných. Předpověď též upozorní na riziko výskytu významných poryvů větru a to v přízemní vrstvě i ve výšce. Podle intenzity větru ve velkých výškách můžeme usuzovat větrné a obecně význačné počasí i v přízemní vrstvě. Předpovědi meteorologických prvků na delší dobu (více dní dopředu, zejména na 6 a více dní) procházejí postupně ale menším či větším vývojem, podle typu situace.

Proto je třeba sledovat jejich aktualizace, neboť i původně předpokládané význačné projevy počasí se nemusejí nakonec odehrát nebo se mohou odehrát v mírnější formě. Platí to především o srážkách, jejichž výskyt a akumulace na delší dobu dopředu je nutné brát orientačně (zejména při předpokladu neobvykle vysokých srážkových úhrnů). Jak je prognóza jistá lze poznat právě podle jejího vývoje na základě několika několika výstupů numerických modelů.

Předpovědi jednotlivých prvků postupně upřesňují krátkodobé předpovědi, kde je míra úspěšnosti o poznání vyšší a tedy míra nepřesnosti menší.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny. Dále platí zásady jako u ostatních map prezentovaných u krátkodobých předpovědí (viz nabídka dole).

Možné chyby: Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout. Datum výstupu je vlevo na hoře, u druhého druhu map pak vlevo nahoře v závorce (černý text). Pokud je datum staré, znamená to, že nedošlo k aktualizaci mapy na daném serveru nebo nedošlo k přenosu sem na web.

DALŠÍ STŘEDNĚDOBÉ PŘEDPOVĚDI

Prezentace map s předpovědí jednotlivých prvků v rámci těchto střednědobých prognóz byla z důvodu lepšího a rychlejšího zobrazována přesunuta na jednotlivé stránky. Modelové mapy pro jednotlivé meteorologické prvky ve střednědobém horizontu tak najdete na následujících stránkách:

Výhled teploty

Na stránce jsou prezentovány modelové mapy s předpovědí teploty vzduchu, včetně souhrnného přehledu a odchylek od normálu ve střednědobém horizontu (cca 72-168 hodin dopředu).

Výhled srážek

Na stránce jsou prezentovány modelové mapy s předpovědí srážek různých podob a souvisejících, včetně souhrnného přehledu a odchylek od normálu ve střednědobém horizontu (cca 72-168 hodin dopředu).

Výhled větru

Na stránce jsou prezentovány modelové mapy s předpovědí směru, rychlosti a nárazů větru v různých výškách ve střednědobém horizontu (cca 72-168 hodin dopředu).

Výhled tlaku

Na stránce jsou prezentovány modelové mapy s předpovědí rozložení a vývoje tlaku vzduchu pomocí izobar a synoptické mapy se znázorněním dalších synoptických útvarů jako příčiny průběhu počasí ve střednědobém horizontu (maximálně do 108 hodin dopředu).

Další stránky

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.de, Modellzentrale.de, Wetter3.de, Meteomodel.pl, Pivotalweather.com, Wxcharts.com, TropicalTidbits.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost).

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

Předpověď meteorologických prvků v dlouhodobém horizontu (nad rámec těchto střednědobých prognóz) najdete na stránce:

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Střednědobé předpovědi
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář