Nebezpečné jevy

SILNÉ BOUŘKY 28.7.2021

Na studené frontě se objeví na Moravě a ve Slezsku ojediněle silné bouřky.

VYSOKÁ TEPLOTA 28.7.2021

Na J/JV Moravy dosáhne ve středu teplota v maximech až 33°C.

Více na stránce Nebezpečné jevy.

Krátkodobá prognóza

OBLAČNOST: Zítra v 15 UTCPRŮBĚH POČASÍ: Zítra v 06 UTCPRŮBĚH POČASÍ: Zítra v 15 UTCTEPLOTA MINIMÁLNÍ: Zítra v 06 UTC:TEPLOTA MAXIMÁLNÍ: Zítra v 15 UTC:Předpověď teploty vzduchu podle modelu GFS na 39 hodin (druhý den v 15 UTC).SRÁŽKY: Akumulace srážek na 48 hodin:VÍTR: Rychlost a směr zítra v 15 UTC:VÍTR: Nárazy větru zítra v 15 UTC:ENERGIE CAPE/LIFTED INDEX: Zítra v 15 UTC:Další mapy numerických předpovědních modelů prvků na nejbližší dobu zobrazíte pro konkrétní prvek kliknutím na mapy.

Mapy ukazují základní přehled očekávaného vývoje základních prvků počasí zpravidla na druhý den odpoledne podle modelu GFS, v případě průběhu počasí podle modelu ICON. Mapy základních prvků na další dny jsou v pravém postranním panelu v boxu Prognózy počasí.

Výše uvedené mapy: (A) celková oblačnost, (B) průběh počasí v 06 a 15 UTC, (C) teplota vzduchu – minimum a maximum dne, (E) směr větru, (F) nárazy větru a (G) energie CAPE/Lifted index druhý den v 15 UTC a (D) suma srážek na 2 dny dopředu. Aktualizováno dle výstupu modelu GFS, v případě B modelu ICON z 00 UTC – takže obměna map probírá jednou denně v období mezi 6. – 7. hodinou.

Oblačnost je vyjádřena mírou pokrytí oblohy v procentech a černá = jasno, bílá = zataženo.

Mezi průběh počasí a tzv. význačné počasí patří výskyt mlze (žlutá), mrholení (světle zelená), deště (modrozelená), sněžení (světle modrá), sněhových přeháněk (tmavěji modrá), dešťových přeháněk (oranžová), bouřky (tmavě fialová) a mrznoucích srážek (světle fialová). Mapy zobrazují i izobary – tlakové pole.

Teplota vzduchu je znázorněna barevným polem podle stupnice s uvedením hodnot teploty ve °C.

Srážky jsou znázorněny barevným polem podle stupnice s uvedeném hodnoty úhrnu. Bílé pole ukazuje nulové srážky.

Směr větru udávají tzv. praporky (více viz Meteorologické značky) a průměrnou rychlost barevné pole se stupnicí. Nárazy větru jsou odstupňovány od zelené, přes žlutou, oranžovou až po červenou a fialovou (nižší až nejvyšší nárazy). A bílá značí vítr bez nárazů. Rychlost větru je na výstupových mapách udávána vždy v uzlech (kt) a kt = 0.5m/s.

Energie CAPE (teplá část roku) je základním parametrem pro dostupnost energie potřebné ke konvekčním procesům – letní období. Znázorněna je barevným polem podle stupnice. Hodnoty jsou udávány v joulech na kilogramy. Hodnoty Lifted indexu jsou zobrazeny čísly s bílým podbarvením v mapě. Jsou to holé hodnoty indexu. Více informací na stránkách KonvekceBouřky.

> Další mapy i od jiných modelů najdete na stránce Wetterzentrale/topkarten.

Postranní panel >>>

Pravý postranní panel nabízí rychlý přehled informací. Zobrazuje se na všech stránkách kromě článků. Zde poskytneme základní klíč ke čtení informací v něm obsažených. Celý návod na interpretaci najdete na stránce o tomto webu.

Shora až dolů jsou na panelu zobrazeny základní informace o stavu počasí, jeho prognóze i o stavu hydrologické situace a ovzduší v ČR či okolí.

> Oblačnost

Ukazuje v černobílém spektru významnou oblačnost nad ČR (každých 15 minut) i Evropou (každou hodinu). Spektrum je zvoleno tak, aby byly snímky čitelné za tmy. Černá značí jasno, sytě bílá zataženo významnou oblačností. Pro sledování např. mlh přejděte na patřičnou stránku.

> Srážky

Ukazují jednak jejich aktuální výskyt v ČR a i na západě od ČR (každých 30, resp. 5 minut). A také jejich spadlé úhrny za poslední den i týden v ČR.

> Teplota vzduchu/UVI

Je prezentována barevnou mapou, kde odstíny chladnějších barev značí nižší hodnoty a odstíny teplejších barev naopak (každou hodinu).

Uveden je též UV index a jeho rozložení nad Evropou i nad celou Zemí. Index je značen stálou barevnou výplní podle škály uvedené pod mapami. Nejnižší hodnoty jsou značeny fialově a tmavě modře, vysoké oranžově/červeně a nejvyšší růžově až bíle (u nás se nevyskytují).

> Prognóza počasí

Ukazuje stav základních prvků na další dny. Na druhý den najdete prognózu více prvků uprostřed hlavní stránky webu.

> Klimatický výhled

Ukazuje předpověď odchylek (A) teploty vzduchu a (B) atmosférických srážek od dlouhodobého normálu v Evropě na měsíc jako celek. Zhruba do 10. dne měsíce je předpověď na aktuální měsíc, poté na následující.

> Synoptické mapy

Ukazují (A) analýzu synoptické situace ve 4 termínech denně. (B) také prognózu situace na druhý den ve 14 hodin (jednou denně).

> Hydrologická situace

Prezentuje (A) vodní kapacitu v půdě – půdní sucho (denně).

Modrá značí nejvyšší kapacitu, žlutá sníženou a červená nejnižší.

(B) Vodní stavy toků s extrémy – hydrologické sucho (každých 10 minut).

Bílé kolečko značí sucho, světle zelené 1.SPA, oranžové 2.SPA, červené 3.SPA a fialové 3.SPA extrémní ohrožení.

> Kvalita ovzduší

Ukazuje aktuální hodinový přehled koncentrací znečišťujících látek v ovzduší na měřících stanicích ČHMÚ v ČR a také v polském a rakouském pohraničí.

Zelená kolečka ukazují nejlepší kvalitu ovzduší, oranžová střední a červená až tmavě fialová nejhorší.

> Mohlo by se hodit

Nabízíme doporučené odkazy na mnohé stránky přinášející informace týkající se oborů činnosti – meteorologie, hydrologie, klimatologie, čistota ovzduší a životní prostředí.

Mapy prognózy na kratší dobu jsou uprostřed hlavní stránky. Zde je jen stručný přehled.

Panel najdete na každé stránce kromě článků vpravo >>>

Poslední publikované články: