Předpověď srážek

Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů předpověď srážek. Jde o předpověď atmosférických srážek a souvisejících parametrů na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších. Zní na 18, 21, 24, 30, 36 a 48 hodin (zpravidla, případně v 6 hodinovém kroku) dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času). A každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním.

Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Pokud jsou zobrazeny dvě mapy k jednomu termínu (většinou ano), tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK A SOUVISEJÍCÍCH

Předpověď výskytu srážek a jejich úhrnů jako jednoho ze základních meteorologických a klimatických prvků je velmi důležitá. Atmosférické srážky tvoří základ počasí a jejich výskyt ovlivňuje řadu našich aktivit. Také ovšem ovlivňuje hydrologickou situaci na daném území a mohou působit povodňové situace (i v souběhu s průběhem jiných prvků) a v případě jejich absence se může rozvíjet na daném území sucho.

V zimním období a v okrajových obdobích teplé části roku využijeme dobře mapy s předpovědí výšky sněžení. V zimě jsou využitelné též mapy s předpovědí úhrnů nového sněhu a výšky celkové sněhové pokrývky, kde bere prognóza v úvahu nejen přísun sněhu, ale i faktory působící na úbytek sněhové pokrývky. Relativní vlhkost vzduchu nám ukazuje míru obsahu vodní páry ve vzduchu a může mít různé využití, například i pro odhad tzv. pocitové teploty související v letním období s tzv. Heat indexem (pocitem dusna) v souvislosti s teplotou vzduchu (viz patřičná stránka prognózy).

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.


PŘEDPOVĚĎ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK A SNĚHOVÉ POKRÝVKY

Atmosférické srážky jsou vedle teploty vzduchu druhým základním meteorologickým prvkem, který je důležitý pro klima dané oblasti. Z hlediska srážek můžeme předpovídat jejich typ, intenzitu a vydatnost v podobě srážkových úhrnů za jednotku času (nejčastěji za hodinu, za tři hodiny, šest hodin, dvanáct hodin nebo dvacet čtyři hodin/den).

Se srážkami, konkrétně s tuhými srážkami v podobě sněžení, souvisí také sněhová pokrývka a její výška. Jinými slovy jde o množství napadaného sněhu za jednotku času v daném místě a výšku celkové sněhové pokrývky k danému termínu.

Předpovídané prvky na této stránce: Srážkové úhrny za 3 hodiny, akumulace srážek do 48h, druh srážek, výška nového sněhu, výška celkové sněhové pokrývky.

Ledenda k mapám: Niederschlags = srážky, gesamtniederschlag = akumulace srážek (od data výstupu po určitý termín, např. 24 hodin), Nds = srážky, zkratka slova. rot = červené puntíky, konvektiv = konvekční srážky. Schneefalgrenze = výška hranice sněžení, newschneemenge = nový sníh, schneedecke = sněhová pokrývka. Ostatní přeloženo u map.

Srážkové úhrny za 3 hodiny

Numerické modely nabízejí zpravidla nejkratší časový interval pro prognózu akumulace srážek interval tří hodinový. Na základě těchto předpovědních map můžeme vidět, kdy se budou během dne vyskytovat nad daným územím srážky, jaké intenzity a kdy budou nejvydatnější. Uvedené mapy zobrazují srážky ve střední a částečně západní Evropě. U vybraných modelů (předpovídají modely GFS a ICON) je předpovídán i druh srážek (viz uprostřed nad mapou „Ndsform“). Jde o následující druhy (německy uvedeny vysvětlivky značek, pod mapou) Regen = déšť, Schnee = sněžení, Gefrorener Regen = mrznoucí déšť, Eiskorn = sněhová krupice/sněhové krupky, Schauer = přeháňky (pozn. srážky v přeháňkách různého druhu).

Úhrn srážek za 3h +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL ICON

Úhrn srážek za 3h +21h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Úhrn srážek za 1h +22h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +23h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 3h +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Úhrn srážek za 1h +25h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +26h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +27h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +28h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +29h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 3h +30h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Úhrn srážek za 1h +31h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +32h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +33h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +34h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 1h +35h

MODEL ICON

Úhrn srážek za 3h +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Úhrn srážek za 3h +48h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace srážek

Jedná se o součet veškerých předpovězených srážkových úhrnů nad daným územím od počátečního data předpovědi daného výstupu po konkrétní termín a to až po maximální časový horizont, pro který je předpověď daného modelu dostupná. V rámci této krátkodobé prognózy jsou uvedeny akumulace pouze do 48 hodin, tedy 2 dnů.

Akumulace srážek +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace srážek +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace srážek +48h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nový sníh a hranice sněžení

Jsou napadané srážky v podobě sněžení s akumulací sněhu na povrchu daného území za jednotku času. Jedná se o akumulaci sněhu bez ohledu na další faktory (nejde o sněhovou pokrývku). Hranice sněžení ukazuje nadmořskou výšku, od které se budou vyskytovat sněhové srážky. Tato silně závisí na průběhu teploty vzduchu ve výšce, viz stránka Předpověď teplot. Na vertikální profilu teploty vzduchu tak závisí i druh srážek. Pokud nejsou na mapách zobrazeny úhrny nového sněhu, znamená to, že nebude při dané výšce hranice sněžení docházet k výskytu sněžení.

Mapy zobrazují výstup z 00 UTC a 12 UTC každého dne. Aktualizace výstupů je k dispozici vždy v cca 6:00 GMT a v 18:00 GMT.

MODEL GFS

Nový sníh a hranice sněžení +18h

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nový sníh a hranice sněžení +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nový sníh a hranice sněžení +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nový sníh a hranice sněžení +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nový sníh a hranice sněžení +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace nového sněhu

Ukazuje, kolik srážek spadne ve formě sněhu v dané oblasti za jednotku času. Jedná se o veškerý napadaný sníh od počátku předpovědi daného výstupu do konkrétního termínu bez ohledu na další faktory (ovlivňující napadaný sníh). Nejde tedy o sněhovou pokrývku.

MODEL GFS

Akumulace nového sněhu +18h

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace nového sněhu +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace nového sněhu +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace nového sněhu +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Akumulace nového sněhu +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Celková sněhová pokrývka

Ukazuje aktuální výšku sněhové pokrývky nad danou oblastí k určitému termínu. Tento parametr bere v potaz veškeré faktory, které sněhovou pokrývku ovlivňují a reflektuje tedy nejen přísun nového sněhu, ale také jeho odtávání či sesedání a podobně. Mapy ukazují tedy předpokládaný vývoj sněhové pokrývky nad danou oblastí.

Celková sněhová pokrývka +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL HIRLAM

Celková sněhová pokrývka +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL HIRLAM

Celková sněhová pokrývka +30h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL HIRLAM

Celková sněhová pokrývka +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL HIRLAM

Celková sněhová pokrývka +48h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL HIRLAM

Relativní vlhkost vzduchu v 10 metrech nad povrchem

Relativní vlhkost vzduchu nám určuje míru obsahu vlhkosti ve vzduchu. Tuto vyjadřujeme v rámci relativní vlhkosti v procentech. V letním období nám ukazuje v souladu s teplotou vzduchu riziko výskytu tzv. pocitu dusna (heat index). Následující mapy prezentují prognózu vlhkosti vzduchu dle barevné stupnice nad Německem a Čechami či dalšími přilehlými oblastmi. Tuto veličinu předpovídají jen některé numerické modely (zejména regionální model WRF).

Relativní vlhkost vzduchu v 10m +18h

MODEL WRF

MODEL COSMO

Relativní vlhkost vzduchu v 10m +24h

MODEL WRF

MODEL COSMO

Relativní vlhkost vzduchu v 10m +30h

MODEL WRF

Relativní vlhkost vzduchu v 10m +36h

MODEL WRF

Relativní vlhkost vzduchu v 10m +48h

MODEL WRF

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecast je též základní globální model Evropského centra pro střednědobou předpověď. Předpovídá nejzákladnější prvky pro celý Svět až na 240 hodin dopředu (10 dní). Své výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL HIRLAM

High Resolution Limited Area Model je jak název napovídá regionálním modelem pro střední Evropu, je tedy využitelný pro naše území a okolí. Provozuje ho několik meteorologických organizací (dánská, finská, irská, norská, švédská a španělská). Ve spolupráci též došlo ke spuštění předpovědního systému HARMONIE (viz dále). Tento model předpovídá základní prvky pro uvedené území do 48 hodin dopředu (2 dny). Výstupy jsou aktualizovány v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času. Model HARMONIE pracuje v síti bodů 3 až 16 km a je provozován v úzké spolupráci modelu ALADIN a ECMWF.

MODEL COSMO

Consortium for Small-scale Modelling je typicky regionální model předpovídající pro malé území. Provozuje ho německá meteorologická služba (DWD) a předpovídá především pro území Německa a přilehlých států s částečnými přesahy, například na naše území. Předpovídá základní a další meteorologické prvky. Oproti jiným modelům se také vyznačuje velmi častou aktualizací svých výstupů, které provádí v 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 a 21 hodin světového času.

MODEL WRF

Weather Research nad Forecasting Model je součástí atmosférického výzkumu. Pracuje na rozloze 5km a počítá předpověď základních a dalších prvků pro oblast Německa a blízkého okolí (například Alp) na 72 hodin dopředu (3 dny). Vyvíjen je ve spolupráci několika meteocenter (např. NOAA a NCEP). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O mapách

Výše jsou prezentovány mapy s předpovědí srážkové činnosti na několik málo hodin až po celkové akumulace a to maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Jsou použity základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Použity jsou ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne.

Pokud je zobrazena pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru (např. akumulace srážek na 24 hodin) pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny.

Další stránky s prezentací předpovědních map

Předpověď srážek a souvisejících parametrů na delší dobu není spolehlivá, zejména co se týče časoprostorového hlediska, i přesto mapy předpovědi s těmito parametry nad 48 hodin najdete společně s mapami předpovědi ostatních prvků na tyto termíny na stránce Střednědobé předpovědi, viz odkaz níže.

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost).

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků a předpověď na další období obsahují následující stránky tohoto menu:

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: