Níže Andrea (2012)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Andrea s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Andrea, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI ANDREA

Po několika týdnech od působení cyklony “Joachim” (viz patřičná stránka) z poloviny prosince roku 2011 se vyskytla další významnější situace v podobě vlivu cyklony nad střední Evropou. Oproti jiným případům se jednalo o méně intenzivní projevy této níže. Z hlediska větru v ČR byly tyto ještě méně intenzivní než v předchozím případě.

Období výskytuPrůběh počasíSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Ovlivnila počasí u nás a v okolí kolem 5. a 6. ledna. Jak bylo již řečeno nepřinesla tak význačné projevy počasí, i proto se možná tak významně nevryla do povědomí mnohých.

Průběh počasí

Přechod cyklony se projevila u nás opět zejména silným větrem, ale také významnou srážkovou činností včetně bouřek při přechodu studené fronty systému této tlakové níže. Bleskové výboje nad Německem při postupu fronty směrem nad naše území můžeme dobře vidět na obrázku 1.

Níže Andrea a bouřkový pás nad Německem 5.1.2012.

Obr. 1 Linie bouřkové činnosti na studené frontě cyklony Andrea 5. ledna dopoledne, zdroj: blitzortung.org

Srážková činnost v oblasti cyklony Andrea 5.1.2012.

Obr. 2 Srážková činnost studené fronty systému níže Andrea 5. ledna dopoledne nad Německem, zdroj: niederschlagsradar.de

Nejvyšší náraz větru 36m/s, tj. 129.6km/h (Milešovka), dále 32m/s (Šerák), dále z nižších poloh například 27m/s (Ústí nad Labem). Ohledně srážek se ještě více než při situaci TN “Joachim” uplatnil návětrný efekt hor, kdy spadlo v nižších polohách minimum srážek a na horách šlo o vydatné srážky. Zatímco v nížinách spadlo většinou 5 až 10mm, místy i méně, na horách to bylo 20 až 40mm a na Šumavě či v Krkonoších kolem 55mm.

Synoptický vývoj

Nejprve počasí u nás ovlivnila tlaková níže “Ulli”, která přecházela poměrně daleko od střední Evropy a to přes střed Skandinávie dále k severovýchodu až východu. Tlaková níže Andrea se nacházela kolem 4. ledna nad severním Atlantikem kousek od Islandu. Jednalo se o první významnější tlakovou níži roku 2012. Jak je patrné z obrázku 2, tak následující den přecházela již přes jižní Skandinávii. Tedy o něco níže než cyklona “Ulli” a ovlivnila tedy středoevropské počasí významněji. Tlaková níže putovala po pro tyto situace typickou drahou ze severního Atlantiku kolem Británie. Až po jižní Skandinávii dále k severovýchodu. Nad střední Evropou vznikl významnější tlakový rozdíl mezi hlubokou cyklonou a mohutnou anticyklonou nad jižním Atlantikem s druhým středem nad Španělskem.

Shrnutí tlakové níže Andrea

  • Výskyt kolem 5. ledna
  • Vliv na počasí střední Evropy a také Evropy severozápadní a severní, dráha postupu od Islandu přes Británii nad jižní Skandinávii
  • Příčina vzniku silného větru v podobě značného rozdílu tlaku vzduchu mezi touto níží a mohutnou tlakovou výší na jihozápadě Evropy
  • Nejvyšší náraz větru v ČR 36m/s
  • Značné rozdíly v úhrnech srážek v nížinách a na návětří hor, maximální úhrn 56mm/24h v Krkonoších
  • Významná bouřková činnost postupující přes Německo na studené fronty systému této níže
  • Extremita podle nárazu větru a dalších jevů: 2

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). Zpravodajský server Infomet. Online, http://www.infomet.cz.

Napsat komentář