Níže Sabine (2020)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Sabine s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Sabine, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI SABINE

Po několika měsících klidnějšího počasí a po mírné zimě ovlivnila počasí u nás v posledním zimním měsíci další hluboká cyklona. Níže patřila mezi význačnější s plošným výskytem zejména silného větru. Poslední významnou událostí ve spojení se silným větrem a dalšími extrémy počasí u nás byla Níže Mortimer (2019). Ta ovlivnila počasí u nás 30. září. Cyklona Sabine přinesla extrémní počasí ve velmi suchém a klidném počasí, které u nás trvalo po většinu zimní sezóny a to zejména v lednu.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky situaceSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Tlaková níže ovlivnila počasí ve střední Evropě a u nás 9. a 10. února 2020. Nejsilnější vítr foukal v ČR od večera v neděli 9. února. Významný vítr se vyskytl zejména v noci na pondělí 10. března a následně pak během tohoto dne. Pravděpodobně nejvýznamnější vítr byl vedle horských oblastí na jihu a jihozápadě Čech, místy ale i v Čechách středních a východních. Vítr byl rozdělen do dvou vln, první byla noční s výskytem maximálního nárazu. Druhá byla denní v silném proudění s postupem četných přeháněk a i bouřek.

Průběh počasí

Při vlivu níže Sabine se vyskytl velmi silný a ojediněle i extrémně silný vítr a to ve dvou vlnách. První vlna přišla v noci na 10. února a druhá poté v přeháňkové a i bouřkové oblasti v poledne a odpoledne dne 10. února. Dominovaly tedy nárazy větru a následně intenzivní přeháňky a také v některých případech i typické bouřky při silném proudění. Přeháňky za studenou frontou byly často sněhové, v nížinách se sněhovou krupicí. Na horách spadlo velké množství srážek. V přílivu teplého vzduchu byl tyto kapalné a urychlily tání tamního sněhu. To způsobilo krátkodobý výskyt povodňových situací, zejména na Šumavě.

Vedle silného větru se vyskytly v ČR vydatné srážky. Ve formě deště byly krátce i na horách a došlo v souběhu s táním sněhu s vzestupům hladin řek i na SPA. Srážková činnost byla i v podobě četných přeháněk či bouřek a právě v těch se vyskytovaly další značné nárazy větru. V pondělí odpoledne postihly severní a východní Čechy. Povodňové stupně se vyskytly hlavně na šumavských tocích.

Nejvyšší nárazy větru

Nejvyšší náraz 51m/s, tj. 184km/h (Sněžka-Poštovna), dále 33.7m/s Ústí nad Labem-Kočkov, 32.0m/s Kocelovice, 31.6m/s Česká Skalice-Ratibořice, 30.2m/s Plzeň-Mikulka. Významně foukalo tedy i mimo horské a vyšší polohy. Ohledně nejvyššího nárazu větru tato situace nepřekonala situaci vlivu níže “Eberhard” z března 2019, ale překonala například náraz v tlakové níži “Emma” z roku 2008 a to i včetně nárazu v podružné níži “Fee” ze shodné doby.

Teplotní rekordy a srážky

V ČR padlo několik teplotních rekordů. Větrná a oblačná noc na pondělí byla velmi teplá. Teplotní rekord překonalo 55 stanic ze 155 měřících 30 a více let. Padly rekordy i na 4 stanicích měřících 100 a více let. Nejvyšší teplota dosáhla 15.8°C a změřena byla v Českých Budějovicích – Rožnově. V pražském Klementinu, stanici měřící nejdéle u nás, byl pokořen také rekord, činí 14.6°C.

Na studené frontě se vyskytly intenzivní srážky letního charakteru. V některých případech se objevily i bleskové výboje, jinde intenzivně pršelo, postupně sněžilo bez výbojů. Jak bylo již řečeno, tak během dne pak následovaly za frontou četné a intenzivní přeháňky se srážkami různého druhu.

Důsledky situace

Mezi základní důsledky situace patří samozřejmě vyvrácené stromy v důsledku silných poryvů větru. Ty už přinášely řadu dalších komplikací a to v dopravě a energetice. Silný vítr ale opět uvolňoval i další předměty, včetně střešních krytin. Samotný vítr působil i problémy v letecké dopravě.

Škody byly tři dny po výskytu situace vyčísleny na téměř 600 milionů korun, v železniční síti bylo zaznamenáno 296 mimořádných událostí. Situace byla celkově pátá nejničivější ohledně výše škod.

Konkrétní důsledky v podobě událostí spojených se silným větrem při vlivu této níže najdete v přiložených zdrojích – odkazy na konci stránky.

Synoptický vývoj

Níže Sabine: Synoptická situace.

Obr. 1 Synoptická situace na 9.2.2020 13 SEČ a níže Sabine s tlakem ve středu 950hPa u Británie, zdroj: met.fu-berlin.de/dwd.de

Hluboká cyklona postupovala kolem Británie, dále nad Skandinávii. Poté zamíří více na sever až severovýchod. S cyklonou byl spojen frontální systém. V jeho teplém sektoru k nám pronikal velmi teplý vzduch. Tento příliv ukončila studená fronta, která přecházela naše území od severozápadu během pondělního rána a dopoledne.

Shrnutí níže Sabine

  • Počasí u nás ovlivnila 10. února 2020
  • Projevila se zejména velmi silnými poryvy větru, nejvyšší náraz větru v ČR činil 51m/s a změřen byl na stanici Poštovna na Sněžce
  • V teplém sektoru tlakové níže bylo rekordně teplo, nejvyšší teplota dosáhla na jihu Moravy 15.8°C
  • Na studené frontě se objevily intenzivní srážky letního charakteru, včetně výskytu bouřkové činnosti
  • Nejnižší tlak vzduchu ve středu cyklony se u Británie pohyboval kolem 950hPa
  • Vítr poničil asi 950 000 stromů ve správě podniku Lesy ČR
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 4

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

DVOŘÁK, M. Až přijde Sabina nedrž se komína. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2020. Dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1581159054.

HANDŽÁK, Š. DOLAŽAL, J. Dnešní silný vítr během orkánu Sabina. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2020. Dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1581348705.

IROZHLAS. Zprávy. Domov. Meteorolog: Bouře Sabine v Česku nedosáhla síly orkánu, nejvyšší nárazy větru naměřili na Sněžce. Online, 2020. Dostupné na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/boure-sabine-orkan-ciara-orkan-v-cr-sabine-v-cr_2002101655_ban.

DENÍK. Z domova. Pátá nejničivější vichřice v Česku. Škody po Sabine dosahují stovek milionů. Online, 2020. Dostupné na https://www.denik.cz/z_domova/boure-sabine-cesko-pocasi-20200214.html.

IDNES. Zprávy. Větrná bouře Sabine. Online, 2020. Dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/orkan-sabine.K481599.

ČTK. Téma: Sabine. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/tema/?aquery[klice]=Sabine&stitek=Sabine.