Níže Vaia (2018)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Vaia s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Vaia, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI VAIA

Tlaková níže s názvem “Vaia” (čteno “Wája”) ovlivnila počasí u nás podobně jako významná níže “Emma” rok po vlivu předchozí významné cyklony (v případě roku 2007 to byl “Kyrill” v případě roku 2017 to byl “Herwart” – viz patřičné stránky). Tato cyklona ovlivnila počasí ve střední Evropě navíc na den přesně jako níže před rokem. Byla velmi významná a značně ovlivnila počasí nejen ve střední Evropě a to zejména silnými poryvy větru.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky situaceSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Naše území ovlivnila shodně jako před rokem níže “Herwart”, tedy 29. října. Jednalo se opět o brzký výskyt významné cyklony postupující z Atlantiku v rámci chladné části roku, pro kterou jsou v podmínkách střední Evropy tyto situace typické.

Průběh počasí

Tlaková níže přinesla do oblasti střední Evropy a našeho území, jak bývá zvykem, především silné poryvy větru. Ale vedle nich také značné teplotní a tlakové výkyvy. Při postupu cyklony alpskou oblastí a dále přes Německo k severu pronikal na naše území teplý vzduch z jihovýchodního směru a noční teploty dne 30. října byly zejména na jihu a jihovýchodě Moravy velmi vysoké. V těchto oblastech se vyskytly pozdě večer teploty nad 20°C a to kolem 21. hodiny na stanicích Strážnice 21.1°C či Lednice 21.0°C. Teplý vzduch postupně pronikal i do Čech. Větrné počasí s přílivem teplého vzduchu působily na běžný chod teploty vzduchu během večera a noci. Teplota vzduchu byla na toto období velmi vysoká po celou noc, minimální teploty se pohybovaly kromě západu území mezi 20 až 16°C. Nejvyšší noční minimum 19.8°C, které se blížilo hodnotě pro tropickou noc, bylo dosaženo na stanici Ostrava-Mošnov.

Velmi teplá noc a nejvyšší nárazy větru

Jde o zatím nejvyšší minimální teplotu vzduchu v říjnu na území ČR. Jak ukazuje obrázek 3, večer dne 29.10.2018 byl dosažen na území ČR značný teplotní rozdíl. Velmi ostrou hranici mezi teplejšími oblastmi a těmi chladnými vidíme právě v pásu jižní, střední až severní Čechy. Ještě na západě středních Čech bylo 7-8°C, východně od Prahy téměř 17°C. Teplý vzduch se večer a následně v noci na 30. října postupně dostal k západu až severozápadu.

Oteplování bylo skutečně znát, po dosti studeném dni (sobota 29. října) s teplotami v nížinách i jen kolem 4-5°C došlo večer k intenzivnímu průniku teplého vzduchu a velmi rychlému oteplení. Kdo byl v tu dobu venku, ve středních Čechách například kolem 20. – 21. hodiny, bylo oteplení, které přišlo společně s opět zesilujícím větrem, pocitově velmi znát. Nejvyšší nárazy větru 49.5m/s (Sněžka-Poštovna), 37.1m/s (Lysá hora), 36.8m/s (Šerák), 35.8m/s (Svratouch), 34.2m/s (Slaměnka v Dolní Moravě). V nižších výškách pak například 29.8m/s (Holešov), 28.6m/s (Hejnice a Skuteč).

Důsledky níže

Problémy působil po celé zemi zejména silný vítr, jak tomu při těchto situacích bývá. Vlivem silného větru docházelo i k převracení nákladních automobilů na silnicích, stalo se tak například na nájezdu na dálnici u Hradce Králové. Dalším důsledkem byly polámané a vyvrácené stromy, s jejichž odklízením měli hasiči mnoho práce. Vlivem popadaných stromů došlo k četným výpadků elektrické energie.

Níže Vaia. Silný vítr na východě. Silný vítr a sněžení během dne. Prach zdvižený větrem.

Synoptický vývoj

Tlaková níže Vaia vznikla v oblasti západního Středomoří poblíž Španělska. V tu dobu, kdy to byla ještě ne příliš významná tlaková níže, počasí ve střední Evropě ovlivňovala tlaková níže zvaná “Uta” a s ní spojený frontální systém, které přinášely též význačné projevy počasí. Situaci tlakového pole s vyznačenými názvy cyklon ukazuje obrázek 1. Tlaková níže postupovala po typické dráze ze severního Atlantiku přes jih Skandinávie, Baltské moře dále k východu až severovýchodu. Tlaková níže, o níž je zde hlavně řeč, směřovala ze Španělska, přes západní až částečně střední Evropu k severu a to přes Severní moře nad východní část severního Atlantiku, což je patrné z obrázku 2. Postup cyklony na východ blokovala mohutná tlaková výše “Yogi”, která při svém přesunu přes východ Evropy k severu dále mohutněla. Další rozsáhlý vysoký tlak se nacházel nad středním Atlantikem.

Shrnutí tlakové níže Vaia

  • Výskyt kolem 29. března (shodně jako cyklona “Herwart” (2017)
  • Příčinou byl značný tlakový rozdíl, cyklona postoupila ze západního Středomoří k severu, nad Atlantikem a východní Evropou se rozkládaly mohutné anticyklony
  • Nejvyšší náraz větru 49.5m/s (Sněžka), v nížinách 29.8m/s (Holešov)
  • Neobvyklý průběh teploty vzduchu a na J/JV Moravy téměř tropická noc
  • Minimum 19.8°C na stanici Ostrava-Mošnov se stalo dne 30. října nejvyšším minimum teploty vzduchu v říjnu v ČR
  • Teplotní rozdíl a velmi rychlé oteplování postupovalo v noci na 30. října směrem k západu až severozápadu republiky, maximum teploty bylo na jihovýchodě dosaženo též v noci
  • Mezi typické důsledky patřily popadané stromy, problémy v dopravě a energetice, ale také převracení nákladních aut vlivem větru
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 3

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Použité zdroje

ZAJÍČKOVÁ, J. KOVÁŘOVÁ, I. ŠPREŇAR, J. BRAUN, J. Vaia: téměř tropická říjnová noc, vichřice o síle orkánu. Náchod: Krkonošský deník, 2018. Online, dostupné na https://nachodsky.denik.cz/z-regionu/vaia-temer-tropicka-rijnova-noc-vichrice-o-sile-orkanu-20181031.html.

MEJSTŘÍK, T. Silný vítr přinesl horkou noc. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet, 2018. Online, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1540910845.

Napsat komentář