Hydrologická situace

Hodnocení stránky

Hydrologická situace – vodní stavy

V této druhé části stránky hydrologická situace prezentujeme informace (v podobě grafů) o vývoji vodních stavů a průtoků v konkrétních vybraných profilech vodních toků. Na nich se zobrazuje vývoj vodního stavu a průtoku v korytě toku v daném místě do současnosti. V úvodu zobrazujeme stručnou přehledovou mapku všech měrných profilů v rámci Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) ČHMÚ. Z té je možno rychle zjistit to, zda a kde platí stavy sucha (bílá velká kolečka), kde je stav normální (běžná kolečka vyplněná světle modře).

A také kde panují naopak povodňové stavy. Zobrazená velká kolečka vyplněná pro bdělost světle zeleně, pro pohotovost oranžově, pro ohrožení červeně a pro extrémní ohrožení fialově. Dále pokud je měření v daném místě ovlivněno, zobrazuje se trojúhelník vyplněný šedě. A pokud jde o vliv ledových jevů na měření vodních stavů a průtoků, tak jde o trojúhelník vyplněný tmavě modře. Stavy a průtoky na konkrétních tocích v konkrétních místech ukazují grafy níže (jde o vybrané profily, zpravila hlavní profily na významnějších tocích).

POVODÍ LABE
LabeMetujeÚpaDivoká OrliceTichá OrliceOrliceDědinaLoučnáNovohradkaChrudimkaDoubravaMrlinaVýrovkaJizeraOleškaKleniceBílinaPloučniceKameniceO grafech

> Špindlerův Mlýn

Graf

> Vestřev

Graf

> Němčice

Graf

> Přelouč

Graf

> Kostelec n/L

Graf

> Ústí n/L

Graf

> Děčín

Graf

> Krčín

Graf

> Slatina nad Úpou

Graf

> Nekoř

Graf

> Kostelec nad Orlicí

Graf

> Čermná nad Orlicí

Graf

> Týniště nad Orlicí

Graf

> Mitrov

Graf

> Dašice

Graf

> Úhřetice

Graf

> Hamy

Graf

> Svídnice

Graf

> Nemošice

Graf

> Žleby

Graf

> Vestec

Graf

> Plaňany

Graf

> Jablonec nad Jizerou

Graf

> Železný Brod

Graf

> Bakov nad Jizerou

Graf

> Předměřice nad Jizerou

Graf

> Slaná

Graf

> Březno

Graf

> Trmice

Graf

> Mimoň

Graf

> Benešov n/P

Graf

> Srbská Kamenice

Graf

Vysvětlivky grafů

Grafy ukazují vývoj vodního stavu či případně průtoku s vyznačením prahových hodnot extrémů (jsou-li stanoveny) za poslední dny na tocích v Povodí Labe. Vybrané profily z uvedených (předpovědní profily) ukazují i modelovou předpověď na další dva dny. Z přehledu můžeme vidět aktuální vývoj, zda nedochází k vzestupům hlavních toků v povodí. Dále vidíme i očekávaný vývoj pomocí modelové předpovědi na základě meteorologických podkladů. Předpověď se může někdy i značně měnit.

Hydrologické prognózy jsou velmi obtížné, neboť záleží na mnohdy nevyzpytatelných výpočtech rozložení a vydatnosti srážkové činnosti nebo intenzitě a lokalizací tání sněhu. Někdy komplikují situaci i další faktory, zejména ledové jevy v korytech toků.

O povodí

PLa je hlavním povodím v ČR, prostřednictvím něhož je odvodňováno téměř celé území Čech a část Vysočiny. Jde o hlavní povodí, jímž se odtok odehrává za hranice našeho území. Tímto povodím je odvodněno celé území východních Čech a část severních Čech. Z horských oblastí je to území Krkonoš, Jizerských hor a Orlických hor. Dále odvodňuje střední Čechy a severozápadní Čechy. Součástí je povodí Vltavy (viz další oddíl) jako dílčí povodí. Na severozápadě Labe odvodňuje též západní Čechy prostřednictvím menšího povodí Ohře (viz třetí oddíl).

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz

POVODÍ VLTAVY
VltavaČernáMalšeLužniceNežárkaBlaniceOtavaSkaliceSázavaŽelivkaBlanice (VL)MžeRadbuzaÚhlavaÚslavaKlabavaBerounkaStřelaO grafech

> Lenora (Teplá Vltava)

Graf

> České Budějovice

Graf

> Praha-Chuchle

Graf

> Vraňany

Graf

> Ličov

Graf

> Pořešín

Graf

>Roudné

Graf

> Pilař

Graf

> Bechyně

Graf

> Lásenice

Graf

> Podedvory

Graf

> Heřmaň

Graf

> Sušice

Graf

> Písek

Graf

> Varvažov

Graf

> Žďár n/S

Graf

> Chlístov

Graf

> Nespeky

Graf

> Poříčí

Graf

> Nesměřice

Graf

> Radonice I

Graf

> Stříbro

Graf

> Staňkov

Graf

> Lhota

Graf

> Klatovy-Tajanov

Graf

> Štěnovice

Graf

> Prádlo

Graf

> Plzeň-Koterov

Graf

> Hrádek

Graf

> Nová Huť

Graf

> Plzeň-Bílá Hora

Graf

> Zbečno

Graf

> Beroun

Graf

> Plasy

Graf

Vysvětlivky grafů

Grafy ukazují vývoj vodního stavu či případně průtoku s vyznačením prahových hodnot extrémů (jsou-li stanoveny) za poslední dny na tocích v Povodí Vltavy. Vybrané profily z uvedených (předpovědní profily) ukazují i modelovou předpověď na další dva dny. Z přehledu můžeme vidět aktuální vývoj, zda nedochází k vzestupům hlavních toků v povodí. Dále vidíme i očekávaný vývoj pomocí modelové předpovědi na základě meteorologických podkladů. Předpověď se může někdy i značně měnit.

Hydrologické prognózy jsou velmi obtížné, neboť záleží na mnohdy nevyzpytatelných výpočtech rozložení a vydatnosti srážkové činnosti nebo intenzitě a lokalizací tání sněhu. Někdy komplikují situaci i další faktory, zejména ledové jevy v korytech toků.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz

O povodí

V PVl odvodňují hlavní vodní toky celou Šumavu, Český les a Novohradské hory. Ze sídelních ne horských oblastí Plzeňsko, Příbramsko, okolí Českých Budějovic, celou jižní část středních Čech, částečně Žďársko a Prahu s jejím okolím. A to prostřednictvím hlavních řek, vedle kmenové řeky povodí Vltavy, Berounky, Sázavy, Lužnice, Otavy, Skalice, Malše, Klabavy a jejich menších přítoků. Významné odtoky z území se odehrávají při tání sněhu v horských oblastech nebo při zasažení území jižních a jihozápadních Čech vydatnými srážkami v letním období.

Odehrály se tu velké povodně v historii i povodně nedávné doby v letech 2002 a 2013. Více o těchto situacích na uvedených stránkách. Povodňové průtoky jsou regulovány a nízké při suchu naopak nadlepšovány pomocí mnoha nádrží. Prvenství drží kaskáda přehrad na Vltavě, zejména Lipno pod Šumavou a dále Slapy či Orlík. Dále na Mži Hracholusky a další přehrady na menších tocích. Velmi těžko se reguluje Berounka od Plzně, včetně jejích přítoků bez přehrad a také Sázava.

POVODÍ OHŘE
OhřeSvatavaTepláRolavaBystřiceBlšankaChomutovkaO grafech

> Cheb

Graf

> Žatec

Graf

> Louny

Graf

> Svatava

Graf

> VD Březová

Graf

> Stará Role

Graf

> Ostrov nad Ohří

Graf

> Kryry

Graf

> Chomutov

Graf

Vysvětlivky grafů

Grafy ukazují vývoj vodního stavu či případně průtoku s vyznačením prahových hodnot extrémů (jsou-li stanoveny) za poslední dny na tocích v Povodí Ohře. Vybrané profily z uvedených (předpovědní profily) ukazují i modelovou předpověď na další dva dny. Z přehledu můžeme vidět aktuální vývoj, zda nedochází k vzestupům hlavních toků v povodí. Dále vidíme i očekávaný vývoj pomocí modelové předpovědi na základě meteorologických podkladů. Předpověď se může někdy i značně měnit.

Hydrologické prognózy jsou velmi obtížné, neboť záleží na mnohdy nevyzpytatelných výpočtech rozložení a vydatnosti srážkové činnosti nebo intenzitě a lokalizací tání sněhu. Někdy komplikují situaci i další faktory, zejména ledové jevy v korytech toků.

O povodí

POh je menší dílčí povodí odvodňující západní a severozápadní Čechy a je součástí povodí dolního Labe. Z horských a tedy významných odtokových oblastí svádí vodu z Krušných hor. Odvodňuje Chebsko, Tušimicko, Žatecko, Mostecko a Lounsko. A to prostřednictvím hlavního toku Ohře a jejích hlavních přítoků jako jsou toky Rolava, Svatava, Teplá či Chomutovka.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz

POVODÍ MORAVY
MoravaBrannáDesnáMoravská SázavaVsetínská BečvaRožnovská BečvaBečvaHanáDřevniceOlšavaVeličkaKyjovkaMoravská DyjeDyjeOslavaRokytnáJihlavaSvratkaSvitavaKřetínkaO grafech

> Raškov

Graf

> Olomouc-Nové Sady

Graf

> Strážnice

Graf

> Lanžhot

Graf

> Jindřichov

Graf

> Šumperk

Graf

> Lupěné

Graf

> Jarcová

Graf

> Valašské Meziříčí

Graf

> Dluhonice

Graf

> Vrchoslavice

Graf

> Zlín

Graf

> Mikovice

Graf

> Velká nad Veličkou

Graf

> Lužice

Graf

> Janov

Graf

> Podhradí n/D

Graf

> Hevlín

Graf

> Ladná

Graf

> Oslavany

Graf

> Moravský Krumlov

Graf

> Ptáčov

Graf

> Ivančice

Graf

> Dalečín

Graf

> Brno-Poříčí

Graf

> Letovice

Graf

> Bílovice n/Sv.

Graf

> Prostřední Poříčí

Graf

Vysvětlivky grafů

Grafy ukazují vývoj vodního stavu či případně průtoku s vyznačením prahových hodnot extrémů (jsou-li stanoveny) za poslední dny na tocích v Povodí Moravy. Vybrané profily z uvedených (předpovědní profily) ukazují i modelovou předpověď na další dva dny. Z přehledu můžeme vidět aktuální vývoj, zda nedochází k vzestupům hlavních toků v povodí. Dále vidíme i očekávaný vývoj pomocí modelové předpovědi na základě meteorologických podkladů. Předpověď se může někdy i značně měnit.

Hydrologické prognózy jsou velmi obtížné, neboť záleží na mnohdy nevyzpytatelných výpočtech rozložení a vydatnosti srážkové činnosti nebo intenzitě a lokalizací tání sněhu. Někdy komplikují situaci i další faktory, zejména ledové jevy v korytech toků.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz

O povodí

PMo jako hlavní povodí, které odvodňuje Moravu a část Vysočiny či jihovýchodních Čech. Jde o povodí představované kmenovým tokem Morava, který je jedním ze třech hlavních toků odtékajících z území ČR. Prostřednictvím dílčího povodí Dyje odvádí vodu z tohoto území přes Rakousko do Dunaje. Spadá do úmoří Černého moře. Hlavním toky v povodí jsou vedle kmenového toku a hlavního toku jmenovaného dílčího povodí řeky Bečva, Moravská Sázava, Třebůvka, Desná, Svratka, Jihlava či Jevišovka.

POVODÍ ODRY
OdraJičínkaLubinaOpavaOpaviceMoraviceOstraviceMorávkaLučinaOlšeRopičankaStonávkaO grafech

> Odry

Graf

> Bohumín

Graf

> Nový Jičín

Graf

> Petřvald

Graf

> Karlovice

Graf

> Krnov

Graf

> Děhylov

Graf

> Krnov

Graf

> Valšov

Graf

> Branka u Opavy

Graf

> Šance

Graf

> Frýdek-Místek

Graf

> Ostrava

Graf

> Pod nádrží

Graf

> Žermanice pod nádrží

Graf

> Jablunkov

Graf

> Veřňovice

Graf

> Smilovice

Graf

> Těrlicko

Graf

Vysvětlivky grafů

Grafy ukazují vývoj vodního stavu či případně průtoku s vyznačením prahových hodnot extrémů (jsou-li stanoveny) za poslední dny na tocích v Povodí Odry. Vybrané profily z uvedených (předpovědní profily) ukazují i modelovou předpověď na další dva dny. Z přehledu můžeme vidět aktuální vývoj, zda nedochází k vzestupům hlavních toků v povodí. Dále vidíme i očekávaný vývoj pomocí modelové předpovědi na základě meteorologických podkladů. Předpověď se může někdy i značně měnit.

Hydrologické prognózy jsou velmi obtížné, neboť záleží na mnohdy nevyzpytatelných výpočtech rozložení a vydatnosti srážkové činnosti nebo intenzitě a lokalizací tání sněhu. Někdy komplikují situaci i další faktory, zejména ledové jevy v korytech toků.

Zdroj dat: chmi.cz, hydro.chmi.cz

O povodí

POd jako povodí, jehož kmenovým tokem je řeka Odra. Jde o jednu ze dvou řek, které odtékají z území ČR a ústí přímo do moře. Povodí spadá do úmoří Baltského moře. Odvodňuje Moravskoslezské Beskydy a Oderské vrchy. Prostřednictvím dalších přítoků pak Slezsko a severovýchodní či jihovýchodní Moravu. Dále také části území okolních států, tedy Slovenska a Polska. Do Polska následně odtéká.

Hydrologická situace v okolních státech:


O stránce Hydrologická situace

Tato stránka nabízí v jednotlivých sekcích základní přehled o hydrologické situaci v ČR. Jde o stručný přehled, kdy tento ukazuje za prvé kde platí povodňové stavy, jaký je stav podzemních vod. Za druhé jaká je vlhkost půdy, zda hrozí sucho a kde či další informace. Informace o hydrologické situaci doplňuje z meteorologicko-klimatologického hlediska stránka Aktuální srážky, kde jsou zobrazeny vyskytující se a spadlé srážky v podobě úhrnů. A za třetí uvádíme ve druhé části grafy s vývojem vodního stavu či průtoku v hlavních profilech na důležitých vodních tocích v ČR. Informace jsou jednak členěny podle správy povodí a jednak podle ústí jednotlivých toků v podobě dílčích povodí. A to sestupně od pramene k ústí toků. Zobrazeny jsou informace z větších profilů jako základní přehled o vývoji. V předpovědních profilech (většina hlavních uvedených) jsou k dispozici modelové předpovědi stavu (tmavě modrá čára vedoucí v grafu do budoucnosti).

Hydrologická situace – návod na interpretace

Níže najdete stručné objasnění základních pojmů, které se používají v rámci tématu hydrologická situace:

Na závěr objasnění dalších pojmů důležitých pro hydrologickou situaci najdete na stránce Hydrologické extrémy. A dále blíže na stránkách Hydrologie, Povodně a Sucho, stejně jako odkazy na stránky s aktuálními výstupy hydrologických ukazatelů, které monitorují aktuální hydrologickou situaci v ČR. Stránky Největší sucha v ČR a Největší povodně v ČR ukazují praxi velkých hydrologických extrémů naší země v nedávné i dávnější historii.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS), www.hydro.chmi.cz

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Portál sucho, www.portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho, dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/sucho/vvk_20.png

Portál sucho, www.portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho, dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/opzv/Sucho/OPZV_sucho.jpg

Poslední úprava stránky: 13.9.2023 20:20

Napsat komentář