Popis činnosti

Hodnocení stránky

Abyste nemuseli složitě hledat v článcích nabízíme vám náš popis činnosti. Stručný přehled toho, čím se tedy intenzivně zabýváme. Stručně a jasně tyto informace obsahuje vedle jednoho z prvních vydaných článků také tato stránka.

Obory činnosti: (hlavní, vedlejší)

Naše činnost spočívá v poskytování různých informací z oblasti věd hydrometeorologie, klimatologie, čistota ovzduší, příroda a životní prostředí a jejich ochrana. Hlavní činnosti projektu Meteo Aktuality spočívají v informacích z oborů zvýrazněných tučným písmem. Zabýváme se zejména počasím a klimatem České Republiky a jejího blízkého okolí. Sdělujeme informace co nejpřesnější, aktuální a hlavně seriózní o tom, jaké počasí bylo, je, bude a zejména proč se takové počasí odehrává. Objasňujeme pojmy a souvislosti, průběžně čtenáře/návštěvníky vzděláváme a nabízíme každý den prostor pro různé dotazy (zejména na stránkách sociálních sítí, ale rozhodně váš dotaz nezahodíme když nám ho pošlete soukromě na email).

Naše činnost v kostce

  • Každodenní informace o počasí (historie, zajímavosti, aktuální stav, prognózy)
  • Sestavování statistik z vlastních dat (měřených a pozorovaných)
  • Hydrologické informace
  • Odborné rady v oborech činnosti (zejména hlavních)
  • Zájem o ochranu životního prostředí a přírody/krajiny
  • Vzdělávací informace (pojmy, výklad témat)
  • Publikační činnost (vydávání informačních zpráv o počasí, ročenek a časopisu)

Popis činnosti z pohledu média o počasí

Naší hlavní prioritou je v dnešním světě nabitém často i bulvárními informacemi přinášet informace podložené, skutečné a působit celkově seriózně či případné opačné informace uvádět na pravou míru a přispívat tak k dobrému jménu uvedených oborů.

Hlavní důraz je kladen na poskytnutí informací o aktuálním průběhu počasí a nejnovějších informací o jeho předpokládaném vývoji především v krátkodobém až střednědobém horizontu. K tomu pro úplnost poskytujeme také informace o proběhlém počasí včetně klimatických dat z vlastního měření. Speciálně pak o extrémním počasí a hlavně o jeho příčinách. Doplňkově pak poskytujeme vzdělávací informace z uvedených oborů. Také máme snahu aktivně působit v oblasti ochrany čistoty přírody, krajiny, ovzduší a vody – souhrnně životního prostředí.

Další informace najdete na stránce O projektu a v dalších pod stránkách, včetně způsobů jak nás kontaktovat. Jaké informace nabízíme najdete komplexně a přehledně na stránce Naše služby, včetně možností objednání.

Věříme, že toto vše se nám od 21.1.2011 až po současnost na českém internetu daří!

Napsat komentář