Počasí na houby

Stránka Počasí na houby prezentuje speciální formu prognózy počasí ve vztahu k mykologii, tedy sběru hub. Účelem této prognózy je poskytnout zhodnocení vlhkostních a teplotních podmínek pro růst hub a tedy vhodnost jejich sběru. Současně prognóza uvádí očekávané povětrnostní podmínky pro procházky v lese, určené nejen pro sběr hub. Například poukazuje na hrozbu silného větru nebo výskytu mrazíků a podobně. Součástí je vedle textového komentáře stavu a očekávaných podmínek pro růst a sběr hub také souhrnná mapa podmínek růstu hub sestavená ke konkrétnímu termínu. Prognóza je vydávána v hlavní houbařské sezóně (cca od srpna do listopadu) každý pátek.

POČASÍ A PODMÍNKY PRO HOUBAŘENÍ

Z termínu:  25.9.2020

Aktuální stav: Po dlouhém období sucha se vyskytly první srážky. Zatím nejde o významnější srážky, podmínky pro růst hub se zlepšily tedy jen mírně. Nejhorší jsou ve střední a severozápadní části Čech a na jihu Moravy. Jinde jsou velmi dobré.

Předpověď: V nejbližších dnech lze čekat vydatné srážky, trvalejší budou na celém území ČR. Podmínky pro růst hub se budou tedy zlepšovat. Ve vyšších polohách mohou působit mírně negativně teplotní podmínky. Srážky budou smíšené nebo sněhové a teplota se bude v noci pohybovat i kolem bodu mrazu. Jinak budou teplotní podmínky dobré. Velmi dobré podmínky pro růst hub je možno čekat i v příštím týdnu. Počasí bude postupně teplejší a občas se vyskytnou srážky.

Detailní informace o počasí na druhý den dopředu poskytujeme na stránce Předpověď na den, pro obecný přehled o vývoji počasí v dalších dnech pak slouží informace na stránce Výhled na týden.


O Počasí na houby

Přehled má za úkol nabídnout informaci o vhodnosti meteorologických podmínek pro růst u nás rostoucích hlavních sezónních hub. Odvíjí se zejména od vláhových a teplotních podmínek s vlivem na svrchní vrstvy půdy v lesích. Vyjádřen je pomocí odhadu indexu vhodnosti růstu hub, kdy index 1 značí vynikající podmínky a index 5 naopak nejhorší. Stupně ilustruje zvolená barevná škála, viz legenda u mapy. Jde o stav k následujícímu dni vůči datu vydání předpovědi s výhledem indexu na týden podle očekávaného průběhu počasí s případnými vlivy na růst hub. Předpověď a aktuální stav jsou pod grafickým zobrazením (mapa) stručně komentovány. V komentáři jsou uvedeny zejména důvody, proč je zvolen patřičný index, aneb co bude či může zlepšovat či hlavně zhoršovat podmínky růstu hub.

V předpovědi se mohou objevit i další negativní faktory, které mohou ovlivnit sběr hub. Zejména jde o riziko silného větru nebo podmáčení terénu. V takových případech není vstup do lesů doporučen z důvodu bezpečnosti.

Interpretace

Prognózu je nutné brát orientačně, zejména okresní znázornění vhodnosti podmínek. Neboť, při rozdílných podmínkách v rámci okresu je uveden průměr vhodnosti podmínek pro daný okres. V určité části mohou být podmínky spíše nevhodné, v opačné i velmi vhodné. U předpovědi indexu na týden jde o průměr pro celou ČR. Nicméně poslední 3-4 dny je třeba brát velmi orientačně, dle situace – viz odhad úspěšnosti vlevo dole u mapy.

Na stránce mohou být prováděny ještě mírné úpravy, zejména u popisu této předpovědi. Děkujeme za strpení.

Poslední úprava stránky: 25.9.2020 14:14

%d bloggers like this: