Předpověď oblačnosti

Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů o předpověď oblačnosti. Jde o mapy s předpovědí pokrytí oblohy oblačností na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 30, 36 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním.

Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Pokud jsou zobrazeny dvě mapy k jednomu termínu (většinou ano), tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI OBLAČNOSTI

Pokrytí oblohy oblačností je důležité pro sluneční svit, což využijeme při různých aktivitách. Nejčastěji asi v letním období při opalování a koupání či jiných aktivitách. V některých případech je třeba sledovat pokrytí oblohy oblačností, kdy chceme aby sluníčko svítilo a v jiných naopak. Oblačnost na obloze a zastínění slunečního svitu prostřednictvím ní může být někdy ku prospěchu, jindy naopak.

Předpověď oblačnosti využijeme pro odhalení postupu oblačných systémů, například oblačnosti vázané na atmosférické fronty, kdy je tato zpravidla srážkově významná. Předpověď oblačnosti, tedy odhalení té srážkově významné, doplňuje prognóza výskytu a intenzity srážkové činnosti, kterou najdete podrobně na stránce Předpověď srážek.

Vysvětlivky k mapám

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.


PŘEDPOVĚĎ POKRYTÍ OBLOHY OBLAKY

Oblačnost patří mezi hlavní meteorologické prvky vedle aktuálního stavu počasí i co se týče jeho prognózy. Předpovídáno je pokrytí oblohy oblačností nad daným územím v určitý okamžik. Některé prognózy předpovídají výskyt oblačného druhu, alespoň v podobě zařazení do oblačného patra.

Na předpovědi oblačnosti závisí vývoj teploty vzduchu, ale i výskyt srážek. Podle druhu oblačnosti a jejího rozsahu můžeme předpokládat, zda se budou vyskytovat trvalé srážky nebo srážky v přeháňkách.

Uvedené mapy zobrazují předpověď pokrytí oblohy oblačností nad celou Evropou nebo nad střední Evropou.

Předpovídané prvky na této stránce: Celková oblačnost, nízká oblačnost, střední oblačnost, vysoká oblačnost, průběh počasí.

Legenda k mapám: Wolken = oblačnost, gesamtbedeckung = celková oblačnost, ostatní viz nadpisy.

Celková oblačnost

Je pokrytí oblohy všemi druhy oblaků, tedy oblaky nízkého, středního i vysokého patra. Tento parametr nám ukazuje, zda bude v daném termínu nad konkrétní oblačností slunečno, polojasno či třeba zcela zataženo. Neukazuje nám ovšem, zda se bude jednat o hustou nízkou oblačnost nebo jen velmi tenkou oblačnost vysokého patra. Rozložení oblačnosti je v souladu s rozložením tlaku vzduchu (podrobněji samotná stránka) a v podobě tlakových útvarů, a proto je na mapách zobrazován i tlak vzduchu.

Mapy zobrazují pokrytí oblohy oblaky všech druhů, kdy na první mapě značí černá jasno a bílá zataženo. Na druhém typu map, které zobrazují výstupy z 00 UTC a 06 UTC s aktualizací přibližně v 6:00 GMT a 18:00 GMT, značí modrá jasno a šedá zataženo.

Celková oblačnost +18h 

MODEL GFS

 

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Celková oblačnost +24h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Celková oblačnost +30h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Celková oblačnost +36h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Celková oblačnost +48h 

MODEL GFS

MODEL GEM

 

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Nízká oblačnost

Pokrytí oblohy oblaky nízkého patra znamená výskyt oblaků kupovitých, zejména Cumulus, dále výskyt oblaku Stratocumulus. Též to znamená výskyt vrstevnaté oblačnosti Stratus a Nimbostratus. Oblaky nízkého patra převážně produkují srážkovou činnost. Mapy uvedené níže zobrazují v předpovědi pouze oblaky nízkého patra, žádnou jinou oblačnost. Tato oblačnost se vyskytuje často na atmosférických frontách nebo v oblasti tlakových níží a teplé části roku pak ve vlhkém vzduchu i v brázdách nízkého tlaku vzduchu nebo v nevýrazných tlakových oblastech, zejména odpoledne, tedy s typicky letním denním chodem.

Nízká oblačnost přináší zásadní zhoršení počasí. Důležitá bude při provozování aktivit, při kterých je vhodný sluneční svit, zejména jde tedy o letní aktivity. Oblačnost přináší též téměř vždy srážky. Pokud půjde o konvekční oblaky bez velkého vertikálního vývoje, bude svit přerušován podle množství těchto oblaků a mezer mezi nimi. Mezery mezi oblaky jsou zpravidla větší a svit je krátce přerušován, déle se pak vyskytuje. Pokud je oblaků hodně a spojují se do vrstev či transformují ve Stratocumulus, pak je tomu naopak nebo se svit téměř nevyskytuje. Pokud kupovité oblaky rostou, pak mohou přinášet přeháňky, při velmi dobrých podmínkách rostou do velkých výšek a přerůstají v bouřkové oblaky Cumulonimbus, pak hrozí bouřky a i prudké srážky či kroupy. Toto jsou srážky v přeháňkách, kterým souhrnně říkáme konvekční srážky. Zásadní zhoršení počasí přichází s oblaky Stratus, které mohou být i místní, též pak ve formě mlh různé tloušťky. Z oblaku padají často srážky různého druhu. Velmi zásadní zhoršení počasí přináší oblačnost vrstevnatá a frontální, Nimbostratus, která přináší kompletní zatáhnutí oblohy tmavou vrstvou a vždy přináší srážky, mnohdy značné a trvalé. Mimo jiné i srážkovou oblačnost ukazují mapy s předpovědí druhu a úhrnů srážek na stránce Předpověď srážek.

MODEL GFS

Nízká oblačnost +18h

Nízká oblačnost +24h

Nízká oblačnost +30h

Nízká oblačnost +36h

Nízká oblačnost +48h

Střední oblačnost

Za pokrytí oblohy oblaky středního patra považujeme výskyt vyvýšených oblaků v podobě slohy a kupy, tj. oblaků Altostratus a Altocumulus. První z nich se vyskytuje před atmosférickými frontami, zejména před teplými frontami (tj. v chladné části roku) a se druhým se setkáme kdykoli během roku. Většinou jde o oblaky nepokrývající oblohu na větším území. Pokud produkuje oblak Altostratus srážky, jsou spíše slabé ve formě deště nebo v zimě sněžení.

Oblaky středního patra ve vrstevnaté podobě mohou být průsvitné, ale zpravidla postupně houstnou až do podoby, kdy skrz ní není kotouč Slunce či Měsíce vůbec patrný. Oblaky kupovité formy mají většinou patrné mezery, jimiž sluneční svit prosvítá. Nejde většinou o tak rozsáhlé vrstvy. Oblak samotný může a nemusí být průsvitný. Sluneční či měsíční svit ovšem zastiňuje významněji a to s kratšími či delšími přestávkami, dle velikosti a počtu mezer. Často přecházejí přes naše území velmi úzké pásy oblaků druhu Altocumulus, které zastiňuje svit jen krátce nebo se vyskytují skupiny čočkovitých oblaků a to hlavně při silném proudění.

Střední oblačnost +18h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Střední oblačnost +24h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Střední oblačnost +30h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Střední oblačnost +36h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Střední oblačnost +48h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Vysoká oblačnost

Pokrytí oblohy oblačností vysokého patra znamená výskyt oblaků Cirrus, které jsou spojeny s tlakovými výšemi nebo se mohou na obloze vyskytovat po přechodu významné bouřkové činnosti. Objevují se ale často jako první oblaky před přicházející frontou, zejména teplou. Též jde o oblaky Cirrostratus, které jsou především jedněmi z prvních oblaků na atmosférické frontě. Oblaky Cirrocumulus, které jsou třetím druhem oblaků vysokého patra, tato předpověď pokrytí oblohy vysokými oblaky též zohledňuje. V našich podmínkách se tyto oblaky vyskytují ale méně často.

Vysoká oblačnost často nijak významně sluneční či měsíční svit nezastiňuje, při opalování na pláži ovšem bude její příchod znát. Mnohdy má oblačnost zcela jednotvárný vzhled a projevuje se pouze zakalením oblohy, což je v noci velmi obtížně patrné. Oblačnost může být ale i velmi hustá, že skrz ní sluneční či měsíční svit téměř neprosvítá. Kotouč Slunce či Měsíce skrz ní je ale patrný vždy. Nikdy se při výskytu této oblačnosti nemusíme obávat srážek.

Vysoká oblačnost +18h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Vysoká oblačnost +24h 

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Vysoká oblačnost +30h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Vysoká oblačnost +36h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Vysoká oblačnost +48h

MODEL GFS

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM
MODEL HARMONIE 40

Průběh počasí

Některé numerické modely předpovídají pokrytí oblohy oblačností a také průběh počasí pomocí symbolů na mapách. V případě pokrytí oblohy oblačností jde o symboly pokrytí oblohy v osminách a v případě průběhu počasí jde o vyjádření v podobě barevných znaků dle legendy nebo též dle uznávaných symbolů, tzv. značek meteorologických jevů používaných v povětrnostních mapách. Více informací o značení meteorologických jevů nabízí stránka Meteorologické značky. Průběhem počasí rozumíme výskyt srážkových jevů různého druhu a jevů zhoršujících dohlednost jako je zejména mlha. níže jsou prezentovány mapy s předpovědí oblačnosti a průběhu počasí dle numerických modelů, které předpověď tohoto parametru poskytují. Jde oproti výše uvedeným mapám o vyjádření pokrytí oblohy oblačností pomocí značek a jedná se o pokrytí oblohy všemi oblaky.

Legenda k názvům na mapách: Regen = déšť, Schnee = sněžení, Spruehrge = mrholení, gefrorener (gefr.) Regen = zmrzlý déšť, Regenschauer = dešťové přeháňky, Schneeschauer = sněhové přeháňky, Gewitter = bouřky, Nebel = mlhy.

Průběh počasí +18h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Průběh počasí +21h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Průběh počasí +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Průběh počasí +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Průběh počasí +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Průběh počasí +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL HIRLAM

High Resolution Limited Area Model je jak název napovídá regionálním modelem pro střední Evropu, je tedy využitelný pro naše území a okolí. Provozuje ho několik meteorologických organizací (dánská, finská, irská, norská, švédská a španělská). Ve spolupráci též došlo ke spuštění předpovědního systému HARMONIE (viz dále). Tento model předpovídá základní prvky pro uvedené území do 48 hodin dopředu (2 dny). Výstupy jsou aktualizovány v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času. Model HARMONIE pracuje v síti bodů 3 až 16 km a je provozován v úzké spolupráci modelu ALLADIN a ECMWF.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Výše jsou prezentovány mapy s předpovědí pokrytí oblohy celkovou oblačností (všemi druhy oblaků) a dále též určitými druhy oblaků dle oblačných pater (vysoká, střední a nízká oblačnost) na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu.

Popis stránky

Jsou použity základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Použity jsou ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Pokud je zobrazena pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC).

Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru (např. střední oblačnost) pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny.

Předpověď oblačnosti na delší dobu není příliš spolehlivá co se týče časoprostorového hlediska, i přesto mapy předpovědi oblačnosti nad 48 hodin najdete společně s mapami předpovědi ostatních prvků na tyto termíny na stránce Střednědobé předpovědi, viz odkaz níže.

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků a předpověď na delší dobu dopředu obsahují následující stránky tohoto menu:

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: