Předpověď větru

Předpověď větru v různých výškách dle různých modelů. Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů o předpověď větru, s předpovědí směru a rychlosti větru v různých výškách na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 30, 36 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním.

Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Pokud jsou zobrazeny dvě mapy k jednomu termínu (většinou ano), tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI VĚTRU

Směr proudění určuje druh cirkulace a podle něho si můžeme udělat představu o nadcházejícím vývoji počasí. Změna směru a rychlosti větru signalizuje změnu počasí. Předpověď větru odhalí významná zesílení větru zejména v blízké budoucnosti. Důležité jsou i vertikální profily větru, tedy jeho směr a rychlost ve výškách vedle standardní výšky 10 metrů nad povrchem (zejména v 1.5km nad povrchem a ve výškách kolem 9 až 12km = tryskové proudění).

Velké rychlosti větru ve velkých výškách určují počasí nad danými oblastmi, jde o tzv. „jet streamy“. Vývoj větru s výškou vypovídá i o intenzitě konvekčních procesů v období teplé části roku a může indikovat vznik bouřek – tzv. střih větru. Tento je předpovídán též samostatně jako hodnota střihu větru, tedy změny směru a rychlosti větru s výškou (viz samostatná stránka Předpověď konvekce).

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.


PŘEDPOVĚĎ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU V RŮZNÝCH VÝŠKÁCH

Směr a rychlost větru patří také k základním meteorologickým prvkům a vedle aktuálního stavu je sledována i předpověď tohoto prvku. Odkud bude foukat vítr a jaký vzduch k nám bude přinášet, jak moc rychle bude tento foukat v přízemní vrstvě, standardní výšce 10m nad povrchem, je velmi důležité. Neméně důležité jsou směr a rychlost větru v různých výškách.

Předpovídají se zejména pro výškové hladiny 925hPa, 850hPa, 500hPa, ale také 300hPa a 200hPa (tzv. tryskové proudění, velké výšky). Směru a rychlosti větru v různých výškách říkáme souhrnně vertikální profil větru, změně směru a rychlosti větru s výškou říkáme střih větru. Předpovídána je jednak průměrná rychlost větru i jeho přechodné a lokální zesílení (nárazy). Zejména při jejich výskytu je předpověď podrobně sledována. S větrem silně souvisí tlak vzduchu a jeho rozložení, proto je na mapách též většinou uváděn tlak vzduchu.

Předpovídané prvky na této stránce: Směr a rychlost větru v 10m, nárazy větru v 10m, směr a rychlost větru s nárazy ve výškách 925hPa, 850hPa a 300hPa.

Legenda k mapám: Wind = vítr, spitzenwind = nárazy větru, windgeschwindigkeit = rychlost větru, kt (uzly) = 0.5m/s, stromlinien = proudnice/proudění. Dále platí totéž co u ostatních map, ostatní objasněno.

Směr a rychlost větru v 10m nad povrchem

Standardně předpovídáme vítr v přízemní vrstvě ve výšce 10m nad povrchem a to jeho směr (odkud vítr fouká) pomocí větrné růžice a průměrnou rychlost, nejčastěji v m/s, numerické modely nejčastěji předpovídají rychlost větru v uzlech (kt – angl. knots), kdy m/s = 0.5kt. Rychlost větru je zobrazována pomocí praporků (objasnění poskytnuto na stránce Meteorologické značky). K měření síly větru používáme Beaufortovu stupnici (výklad na stránce Vítr).

V přízemní vrstvě je důležitý směr a především rychlost větru pro veškerý pohyb. Prognóza odhalí zejména velké rychlosti větru se značnými nárazy v této výšce. Důležitý je ale také směr a rychlost větru v různých výškách, zejména ve výškách 850hPa (1.5km), 500hPa (5.5km), 300hPa (9km) a 200hPa (12km). Při značných změnách jeho směru a rychlosti s výškou jde o významný střih větru, který podporuje proces vzniku významné oblačnosti s výskytem srážek (jak vrstevnaté s trvalým deštěm, tak kupovité tj. konvekční s výskytem bouřek, mapy s předpovědí těchto prvků najdete na stránkách Předpověď oblačnosti a Předpověď srážek). Především je ale vítr v přízemní vrstvě důležitý pro bezpečný pohyb osob, dopravu veškerého druhu a pro energetiku i lesnictví.

Tyto mapy zobrazují výstupy z 00 UTC a 12 UTC. Aktualizace probíhá v cca 6:00 GMT a 18:00 GMT každého dne.

Směr a rychlost větru v 10m +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL ARPEGE

Směr a rychlost větru v 10m +21h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Směr a rychlost větru v 10m +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Směr a rychlost větru v 10m +30h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Směr a rychlost větru v 10m +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Směr a rychlost větru v 10m +48h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON
MODEL ARPEGE
MODEL HIRLAM

Nárazy větru v 10m nad povrchem

V přízemní vrstvě je též důležitá předpověď nárazů větru jako přechodného zesílení větru, většinou lokálního charakteru. Rychlost větru je na modelových výstupech udávána též v uzlech (kt) a společně s předpovídá nárazů větru je uváděn tlak vzduchu a průběh izobar (čar spojujících místa se shodným tlakem vzduchu). Nejvyšší nárazy větru jsou dosahovány při velkých tlakových rozdílech, zejména v oblasti podzimních a zimních hlubokých tlakových nížích a to zejména pak na rozhraních těchto a opačných útvarů, tedy mohutných tlakových výší s tím, že čím je rozdíl v tlaku vzduchu nad danou oblastí větší, tím lze předpokládat významnější poryvy větru. Velmi krátce a lokálně pak vítr zesiluje s nárazy v letních bouřkách.

Nárazy větru v 10m +18h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nárazy větru v 10m +21h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nárazy větru v 10m +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nárazy větru v 10m +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nárazy větru v 10m +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Nárazy větru v 10m +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Vítr a jeho nárazy v hladině 925hPa (700m n.m.) nad povrchem

Ve vyšších výškách je předpovídán směr a dále rychlost větru s nárazy mimo jiné ve výškách kolem 700m n.m. V této výšce nebývá vítr tak silný, avšak většinou fouká v nárazech vyšší rychlostí než v přízemní vrstvě. Tento parametr předpovídá pouze globální model GFS.

MODEL GFS

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +18h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +24h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +30h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +36h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +48h

Směr a rychlost větru s nárazy v 850hPa (1 500m n.m.) nad povrchem

Velmi často, stejně jako teplotu vzduchu, předpovídáme i směr a rychlost větru ve výškové hladině 850hPa, která odpovídá přibližně 1 500m n.m. V této výšce fouká obvykle rychlejší vítr a poznáme podle toho příchod změny počasí, kdy vítr nejprve zesiluje ve vyšších hladinách atmosféry. S přízemní vrstvou můžeme srovnávat jak směr, tak rychlost větru a zjistit míru střihu větru. Tento faktor hraje roli při tvorbě oblačnosti, také té bouřkové.

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +18h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +24h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +30h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +36h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +48h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

Směr a rychlost větru s nárazy v 700hPa (3 000m n.m.) nad povrchem

V této hladině předpovídá vítr pouze hlavní globální model GFS, proto jsou uvedeny pouze mapy tohoto modelu bez uvedení typu modelu u každé mapy. Rychlost větru v této hladině není oproti ostatním (zejména větru v hladině 850hPa a 300hPa či 200hPa uvedeného na následujících mapách) tak podstatná. Pro úplnost zde tyto mapy ale prezentujeme.

MODEL GFS

Vítr a jeho nárazy v 700hPa +18h

Vítr a jeho nárazy v 700hPa +21h

Vítr a jeho nárazy v 700hPa +24h

Vítr a jeho nárazy v 700hPa +30h

Vítr a jeho nárazy v 700hPa +36h

Vítr a jeho nárazy v 700hPa +48h

Směr a rychlost větru s nárazy v 500hPa (5 500m n.m.) nad povrchem

Podobně jako vítr v hladině 700hPa (výše) tak ani vítr v této hladině není tak podstatný, avšak předpovídán do jisté míry je. Opět tento parametr předpovídá pouze hlavní globální model GFS a to pouze pro Evropu či dílčí oblasti jiných kontinentů. Pro úplnost prezentujeme v uvedené časy jeho předpovědní mapy tohoto parametru.

MODEL GFS

Vítr a jeho nárazy v 500hPa +18h

Vítr a jeho nárazy v 500hPa +21h

Vítr a jeho nárazy v 500hPa +24h

Vítr a jeho nárazy v 500hPa +30h

Vítr a jeho nárazy v 500hPa +36h

Vítr a jeho nárazy v 500hPa +48h

Směr a rychlost větru s nárazy v 300hPa (9 000m n.m.) nad povrchem

Ve velkých výškách je též předpovídán směr a rychlost větru. V těchto výškách fouká často extrémně silný vítr a jedná se o určité trajektorie (pásy) s velmi silnými poryvy větru, souhrnně nazývané tryskové proudění (jet stream). Objasnění najdete na stránce Vítr. To je odpovědno za výskyt extrémních projevů počasí různého druhu. Rychlost i směr větru v této velké výšce můžeme též porovnávat s nižšími hladinami a určit tak míru střihu větru.

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +30h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAGVEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +48h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Směr a rychlost větru s nárazy v 200hPa (12 000m n.m.) nad povrchem

Tato hladina je nejvyšší hladinou, ve které numerické modely předpovídají směr a rychlost proudění vzduchu. Jde společně s hladinou 300hPa o velmi vysoké výšky, kde se vyskytují extrémně rychlé větry – tzv. jet stream, který je často odpovědný za extrémní projevy počasí. Některé základní globální modely předpovídají směr a rychlost proudění i pro tuto výšku.

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +30h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +48h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL JMA

Japan Meteorological Agency je jak název napovídá model japonské meteorologické služby, předpovídající základní meteorologické prvky na 84 hodin dopředu (cca 3-4 dny). Předpovídá nejzákladnější prvky. Dříve šlo o model GSM. Tento aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL HIRLAM

High Resolution Limited Area Model je jak název napovídá regionálním modelem pro střední Evropu, je tedy využitelný pro naše území a okolí. Provozuje ho několik meteorologických organizací (dánská, finská, irská, norská, švédská a španělská). Ve spolupráci též došlo ke spuštění předpovědního systému HARMONIE (viz dále). Tento model předpovídá základní prvky pro uvedené území do 48 hodin dopředu (2 dny). Výstupy jsou aktualizovány v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času. Model HARMONIE pracuje v síti bodů 3 až 16 km a je provozován v úzké spolupráci modelu ALLADIN a ECMWF.

MODEL COAMPS

Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System je provozován v Americe a je použit především pro předpovědi větru v různých výškách ve střední Evropě. Pracuje v rozlišení 4km. Předpovídá až na 96 hodin dopředu (4 dny) a výstupy jsou aktualizovány v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL NAVGEM

Navy Global Environmental Model je globálním modelem, který provozuje NOAA. Má rozlišení 0.5°, původně se jednalo o model NOGAPS, jeho provoz byl v roce 2013 ukončen. Tento byl provozován též v USA. Model předpovídá nejzákladnější prvky pro Evropu a Ameriku až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O mapách

Výše jsou prezentovány mapy s předpovědí směru a rychlosti proudění v různých výškách na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Jsou použity základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Použity jsou ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne.

Pokud je zobrazena pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru (např. rychlost větru v 850hPa) pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny. Předpověď větru na delší dobu lze pro orientační přehled sledovat a mapy předpovědi větru nad 48 hodin najdete společně s mapami předpovědi ostatních prvků na tyto termíny na stránce Střednědobé předpovědi, viz odkaz níže.

Další stránky

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost).

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků obsahují následující stránky tohoto menu:

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: