Předpověď tlaku

Hodnocení stránky

Předpověď tlaku a jeho rozložení v různých výškách dle různých modelů. Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů o předpověď tlaku, včetně synoptických map s dalšími prvky na nejbližší hodiny až dny.

Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, GEM, ICON, ARPEGE, UKMO a VW  (v tomto pořadí, barevně odlišeno) a dalších. A to na 18, 21, 24, 30, 36 až 72 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času). A každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Zde jsou uvedeny dva hlavní výstupy dne (v 00 UTC – zásadní a ve 12 UTC – aktualizace).

Předpovídané prvky na této stránce: Tlak vzduchu, synoptické mapy různého druhu.

Legenda k mapám – na kartě o mapách.

ROZCESTNÍK – PŘEDPOVĚĎ TLAKU:

KRÁTKODOBÉ PŘEDPOVĚDI

PŘEDPOVĚĎ VĚTRU

 

STŘEDNĚDOBÉ PŘEDPOVĚDI


 

5/ PŘEDPOVĚĎ TLAKU VZDUCHU A SYNOPTICKÝCH ÚTVARŮ

Synoptické mapy
Model VW (ČHMÚ)Model HIRLAM (KNMI)Model ICON (DWD)O mapách

> Zítra 12:00

Předpověď tlaku.

> +2 dny 12:00

Předpověď tlaku.

> +3 dny 12:00

> Zítra 12:00

> Zítra 12:00

Předpověď tlaku.

> +2 dny 12:00

Předpověď tlaku.

> +3 dny 12:00

> +4 dny 12:00

Na této kartě prezentujeme synoptické mapy poskytované Národními meteorologickými organizacemi. Tyto je v rámci svého modelování zpracovávají a pravidelně publikují. Mapy aktualizují zpravidla jednou denně. Mapy zní většinou k 12:00 UTC (Světového času). Zde vybíráme nejpřehlednější a podrobnější synoptické mapy na nejbližší dny dopředu. Předpověď tlaku vzduchu v podobě pouze izobar a tlakových útvarů najdete na kartách v boxu dále.

Tlak vzduchu je také zásadním meteorologickým prvkem. Tento určuje veškeré znaky počasí nad danou oblastí v konkrétním ročním období. Na rozložení tlaku vzduchu nezáleží jen tvorba a výskyt oblačnosti a její srážkové činnosti, ale také rychlost proudění, tedy větru. Tlak vzduchu je předpovídán jako přepočtený na hladinu moře, jde o relativní tlak. Na mapách jsou uvedeny tlakové útvary, jinými slovy tlakové níže a výše, tedy oblasti s nižším tlakem vůči okolní a naopak.

Jednotlivá místa se shodným tlakem vzduchu jsou spojena čarami, zvanými izobary. Na hustotě jejich rozložení v dané oblasti závisí rychlost větru. Na některých mapách jsou uvedeny i další synoptické útvary jako jsou zejména atmosférické fronty. V některých mapách je uveden i směr proudění nebo průběh počasí nad danou oblastí. Tlak vzduchu je předpovídán pro přízemní pole, ale také pro vyšší hladiny (výškové mapy). Jde zejména o hladiny 500hPa (5 500m n.m.) a 850hPa (1 500mn.m.). Uvedené mapy předpovídají prvek zejména pro střední Evropu.

Legenda ke čtení

Legenda k mapám: Bodendruck = tlak, sea level pressure = tlak přepočtený na hladinu moře, fog = mlha, freezing fog = mrznoucí mlha, rain = déšť, freezing rain = mrznoucí déšť, drizzle = mrholení, shower = přeháňka (rain shower = dešťová, snow shower = sněhová), snow = sněžení, hail = kroupy, thunderstorm = bouřka. Ostatní objasněno v nadpisech.

Označení V, německy H (hoch) nebo anglicky též H (high) znamená vysoký tlak vzduchu. Jde o synoptický útvar, kolem něhož je alespoň jedna izobara uzavřena. Pokud není, jde o hřeben (výběžek) vyššího tlaku. Označení N, německy T (tief) nebo anglicky L (low) znamená nízký tlak vzduchu. Jde o synoptický útvar, kolem něhož je alespoň jedna izobara uzavřena. Pokud není, jde o brázdu nízkého tlaku vzduchu. Atmosférické fronty jsou značeny podle obecně platných značek a barevného rozlišení. Červeně teplá fronta, modře studená fronta a růžově okluzní fronta. Případně oranžově se vyznačují čáry instability.

Pro správné čtení synoptických map uvedených níže, doporučujeme nastudovat náš odborný článek Základy čtení synoptických map. Dále též stránku Synoptické situace.

O synoptických mapách obecně

Ukazují nám nejen aktuální tlakové pole nad danou oblastí ke konkrétnímu termínu, ale také polohu atmosférických front, mnohé také průběh počasí nebo další meteorologické prvky. Dělí se na analýzy synoptické situace a předpovědní synoptické situace. Na této stránce jsou prezentovány základní dostupné předpovědní synoptické mapy na nejbližší hodiny a dny. Synoptické mapy většinou zpracovávají a poskytují národní meteorologické organizace. Synoptické mapy zobrazují stav zpravidla nad celou Evropou.

Podle rozložení tlaku vzduchu, směru proudění a polohy atmosférických front s přihlédnutím k místu a období můžeme dobře odhadnout průběh počasí. Zejména nám ale ukazují proč se dané počasí v konkrétním místě odehrává. Atmosféra přináší stále nové situaci a při obdobné či shodné synoptické situaci se počasí nechová shodně. Pro lepší přehled numerické modely předpovídají průběh počasí pomocí odhadu stavu a průběhu jednotlivých prvků. Prezentaci těchto map nabízíme pro vybrané časy a dle vybraných hlavních modelů na dalších stránkách tohoto menu, viz též odkazy dole.

Použité zdroje: chmi.cz, dwd.de, metoffice.gov.uk, knmi.nl.

Napsat komentář